Tags

Related Posts

Share This

BUCURIILE SI MAHNIRILE PARINTELUI SISOE DIN BOTENI

MIHAI RĂDULESCU

Bucuriile şi Mâhnirile Părintelui Sisoe din Boteni

Această carte se tipăreşte
Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Galaction
Episcopul Alexandriei şi Teleormanului

Fundaţia Dasoftei şi Editura Ramida
Bucureşti 1999

Selecţie, compunere ilustraţii şi note:
Mihail – Nicolae Stanca şi Magdalena Stanca

Tehnoredactare computerizată:
Mihai Rădulescu

Procesare imagini şi postprocesare:
Aurel – Valentin Cristescu

Coperta 1: Părintele Sisoe în catedrala episcopală ortodoxă din Caransebeş.
Coperta 2: Părintele Sisoe în cimitirul străbunilor.

Toate drepturile aparţin Fundaţiei DOSOFTEI

ISBN 973 – 9191 – 73 – 8

Cartea Domnului Profesor Mihail Rădulescu – “Bucuriile şi mâhnirile părintelui Sisoe din Boteni” reînvie în inimile noastre îndemnul Sfântului Apostol Pavel: “aduceţi-vă aminte de mai marii noştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evrei 13,7) şi ne îndeamnă a împlini acest îndemn.
Cu osebire preoţii vor găsi aici îndemnul şi imboldul de a nu precupeţi nici un efort pentru păstrarea şi mântuirea turmei duhovniceşti ce le-a fost încredinţată a o păstori şi a o mântui.
Am avut fericirea de a-l cunoaşte personal pe acest minunat părinte Sisoe şi de a-l asculta. Chipul său blând rămâne o icoană vie îndemnătoare pururea la a lucra cu timp şi fără timp pentru mântuirea duhovniiceştei turme încredinţată nouă spre păstorire de Prea Bunul Dumnezeu.
De acea binecuvântăm apariţia acestei cărţi cu convingerea că va aduce mult folos celor ce o vor citi şi vor avea astfel mărturia vie că celui ce crede toate-i sunt cu putinţă şi nimic nu-i va sta împotrivă.

Galaction
Episcopul Alexandriei şi Teleormanului