Cuvantul inainte, la trudnica prezentare făcută Parintelui Ioan de către dnul Nelu Baciu...

“CARTEA PRIETENULUI MEU” este onorată să găzduiască scrierea de mai jos, semnată de Nelu Baciu, un reprezentant al tinerei generaţii. Pentru autorul site-ului “Literatură şi detenţie”, Mihai Rădulescu, eroul paginilor de faţă, Părintele Iovan, a constituit un centru de meditaţie în decursul anilor de temniţă săvârşiţi de scriitorul, pe atunci student exmatriculat “pentru absenţe nemotivate”, cum se transformase, în ochii conducerii facultăţii sale arestarea a cărei victimă fusese. Această meditaţie continuă reprezenta un izvor nesecat de forţă duhovnicească; ea l-a ajutat să isprăvească fără pierderi spirituale anii de condamnare. Dimpotrivă, cu credinţa întărită, cu mai multă încredere în sine, cu un simţ al răspunderii umane insuficient cunoscut anterior, faţă de vigoarea cu care s-a dezvoltat în urma experienţelor anchetei si detenţiei. Legenda Parintelui Ioan şi a Vladimireştilor a însemnat un punct de sprijin pentru toţi deţinuţii politici din acea perioadă. Jertfa mucenicei Maica Mihaela, prezenţa permanentă a stareţei, Măicuţa Veronica, erau tot atâtea stimulente pentru îmbunătăţirea de sine. Mihai Rădulescu a ajuns la ele datorită neaşteptatei întâlniri fără pereche cu monahul Sebastian, de la Sihastru. Bogata memorie a celui din urmă, răbdarea sa blândă şi mângâietoare i-au pus la dispoziţie toate viziunile Măicuţei Veronica, toate scrisorile Părintelui Iovan. Sensibilitatea sa la frumuseţile limbii române, la spiritual dreptăţii, la curajul celor fără apărare, la prezenţa Harului în toate istorisirile Părintelui Sebastian si în toate textele ce i le spunea pe de rost, ca într-o perpetuă serie a Celor O Mie Şi Una De Nopţi spirituale, i-au transformat zdrobirea într-un triumf al curăţirii, într-o reînnoită aspiraţie către o tot mai strânsă legătură cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, i-a adâncit nesperat de mult trăirile religioase. De aceea, astazi salută cu entuziasm munca răbdurie a dlui inginer Nelu Baciu care, stimulat de trăiri similare, a făcut mari jertfe...