Tags

Related Posts

Share This

PUSTILE AMERICANE

COMEDIE (uf, ce comedie!)

În două acte

PERSONAJELE (în ordinea apariţiei în scenă)

BEAUMARCHAIS

VERGENNES, ministru al lui Ludovic al XVI-lea

MAUREPAS, ministru al lui Ludovic al XVI-lea

Ambii se arată binevoitori lui BEAUMARCHAIS, dar, mai presus de toate, rămân diplomaţi înnăscuţi, semănând foarte mult în toate, mai ales, în perfidă fineţe.

LUDOVIC AL XVI-LEA, se dovedeşte şi pe scenă, aşa cum a fost în realitate, un om care înţelege schimbările din lumea sa; li se opune prin fire şi educaţie, şi le ajută (mai puţin) în virtutea necesităţilor politice impuse de salvarea abilă a monarhiei.

GENERALUL, un negustor al cărui catehism individual urmăreşte realizarea autorităţii în numele libertăţii, a profitului în numele independenţei, a subjugării celorlalţi în numele eliberării, a moralizării în numele ordinii în vârful căreia astăzi luceşte steaua lui. Un bărbat gras, energic, măsluind adevărul până la a-şi crede propriile minciuni, lipsit de gust şi cultură dar, le nevoie, încurajator al celei din urmă (pe măsura slabelor lui intuiţii sufocate de individualism): reprezentant tipic al burgheziei americane de ieri şi de astăzi.

CEI CINCI REBELI, bieţi proletari agricoli americani, braconieri, vagabonzi, urşi ai preeriei şi ai munţilor, abia putând comunica între ei şi cu ceilalţi, atât din lipsa unui exerciţiu al comunicării cât şi din pricina unei continue abrutizări la care au fost supuşi de mediul puterii. Au devenit nişte automate în mâna Generalului şi a altor reprezentanţi ai acestei puteri, nişte automate caracterizate de viciu şi crimă, fără participare intelectuală sau afectivă, motorul acestora fiind subdezvoltat.

MĂTUŞA BELLY, o femeie de peste şaizeci de ani, dar nu bătrână care, probabil, alături de-o găină – tovarăşa ei de bordei – nu mai posedă decât Biblia editată de sectă. Este foarte mică de stat, aparent. De fapt, are curiosul dar natural de a se putea “deşuruba”. Astfel încât la nevoie se va dovedi mai înaltă chiar decât Cei Cinci Rebeli. Are, în înfăţişarea sa de femeie care a dormit toată viaţa pe pământ şi s-a hrănit cu rădăcinile din el, ceva primitiv, pofticios dar frust, şiret dar fără ocol, apucător dar generos. Văzând-o, n-o mai uiţi, ca pe o făptură a unui vis urât, nefiind totuşi urâtă, dar nici frumoasă, având pe vino-ncoace, şi respingând, simultan, orice elan al cărnii.

SECRETARUL, este o apariţie pitorească: francez fără să poţi jura că e; între foarte multe vârste, umil şi infipt, slugarnic dar nu când rămâne singur, autoritar faţă de cei mai puţin însemnaţi, până la a semăna cu un mic împărat; el constituie rudimentul din care istoria a conceput birocratismul prezent; abil în mânuirea cifrelor şi îndeosebi a banilor astfel încât să-i orienteze pe cei din urmă către propriile sale buzunare; relaţii sociale meschine dar eficace; suflet de gumă, stomac de câine, căutătură de râs când nu-şi impune o privire de miel (eventual târât la abator), pare un neajutorat, pare absent, pare a nu şti nimica, însă face parte din generaţia care va apuca tot, care va fi pretutindeni unde e ceva de câştigat, care-şi va impune puţina ştiinţă a monopolizării câştigului pe spinarea altora; pare şubred dar are stofă de Hopa-Mitică.

PRIMA SLUGĂ, glas adânc şi vibrat; mers pe care şi-l închipuie elegant, cu paşi mărunţi şi repezi, ca de subretă.

A DOUA SLUGĂ, un glas care-i scapă, piciorul drept îi este ţeapăn de sus până jos; când îl mişcă, descrie cu el un cerc lateral.

CĂPITANUL ROUGEGORGE, un om de treabă, veşnic încurcat de afacerile lumii, el neînţelegându-le decât pe cele ale mării; foarte voinic, lasă, în schimb, impresia că intelectul îi este mai firav: ceea ce constituie purul adevăr. Are câteva ticuri pe care se bizuie pentru a-şi da prestanţă; pentru a-şi trage sufletul, pentru a se simţi în pielea sa; acestea vor fi semnalate la locul cuvenit. Una dintre mâini, de la cot în jos, e de lemn şi se isprăveşte cu un cârlig cât toate zilele.

BARONUL

DOAMNA MURER

Personaje ale dramei Eugenia de Beaumarchais

SIR CHARLES interpretate de Cei Cinci Rebeli

CONTELE

EUGENIA

BENJAMIN FRANKLIN, subtilitatea inteligenţei ironice sub un chip de bonom.

NEGUSTORI AMBULANŢI

CELE DOUĂ DOAMNE, doamne din nobilime, de la Versailles; descrise la locul apariţiei; vorbesc şi se mişcă simultan.

NEGUSTORUL DE MERE, negustor ambulant pe scările palatului Versailles; sunt evidente toate unsorile viitorului mic-burghez, linguşitor şi sfidător.

HAMALI

BARBEU-DUBOURG, medic şi botanist francez; orgolios până la incorectitudine; orbit de personalitatea proprie, încalcă toate regulile omeniei pentru a-şi atinge scopurile alese mai curând temperamental decât în temeiul logicii.

SUZANNE

MARCELINE

Personaje ale comediei Nunta lui Figaro de Beaumarchais

CONTESA

FIGARO

CH É RUBIN

CONTELE

ARTHUR LEE, delegat al Congresului american pe lângă guvernul Franţei. Autentic şef de gang din anii ’20 ai veacului nostru.

Pentru reducerea numărului de interpreţi la 12 bărbaţi şi 4 femei propunem ca următoarele roluri să fie interpretate de aceiaşi actori.

Cei Cinci Rebeli – Prima slugă – A doua slugă – Hamalii – Negustorii ambulanţi – Negustorul de mere

Ludovic al XVI-lea – Arthur Lee

Vergennes – Contele (în Nunta lui Figaro)

Maurepas – Figaro (în Nunta lui Figaro)

Generalul – Căpitanul Rougegorge – Barbeu-Dubourg

Mătuşa Belly – Marceline (în Nunta lui Figaro)

Cele două doamne – Suzanne şi Contesa (în Nunta lui Figaro)

Am socotit că Chérubin e interpretat de o femeie, conform tradiţiei.

Comedia “Puştile americane” are un netăgăduit aspect buf. Aceasta îi îngroaşă caracterul satiric îngăduit de asumarea – în construcţia personajelor – a întregii evoluţii istorice, din momentul desfăşurării acţiunii până în perioada contemporană nouă. Dar aspectul menţionat nu se cuvine să umbrească – în cazul punerii în scenă – lirismul şi drama autentică dominând existenţa personajului principal.

Aşa cum se menţionează în text, decorurile şi costumele sunt reduse la elemente care să sugereze epoca. Socotim că decorul şi veşmintele complete ar dăuna textului. Acţiunea se petrece în Franţa şi în America.