Tags

Related Posts

Share This

4. Condamnarea Parintelui Nicodim

POVESTIRI DIN VIAŢA PĂRINTELUI NICODIM – ÎNTEMNIŢAREA PĂRINTELUI NICODIM

1. SA AIBA SOTUL OCUPATIE

2. NU M-AM MAI CASATORIT

3. GOANA PE DEAL

4. VIATA LELEI MARITA

5. CEL MAI TÂNAR UCENIC POVESTESTE

6. MAICA EPRAXIA CA MARTURISITOARE

7. ARUNCAREA ÎN TEMNITA A PARINTELUI NICODIM

8. PARINTELE GAVRIL STOICA ABIA IESISE DIN AIUD

Apare cu Binecuvântarea Prea Sfinţitului Galaction Episcop al Alexandriei şi Teleormanului

Scrierea de faţă constituie volumul II al lucrării “CARTEA INTERZISĂ sau CĂMARA CU SUFLETE”
şi a fost culeasă, corectată şi tehnoredactată de autor
(str. prof. Grigore Gănescu nr.10, sectorul III, Bucureşti; nr. telefonic 3 27 01 60)

Ea face parte din colecţia “Biblioteca Ortodoxiei – Serie Nouă, al cărei redactor responsabil este Mihai Rădulescu:

– ÎNVĂŢĂTURA PE SCURT A PĂRINTELUI NICODIM MĂNDIŢĂ culeasă de MIHAI RĂDULESCU (PĂRINTELE NICODIM MĂNDIŢĂ ŞI PATERNITATEA DUHOVNICEASCĂ de † GALACTION, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului; PREDOSLOVIE; NOTĂ şi CINE ESTE MIHAI RĂDULESCU? de MIHAI RĂDULESCU; “BIBLIOTECA ORTODOXIEI. Serie Nouă” semnat: Editura). Editura Agapis; 2.000.

– POVESTIRI DIN VIAŢA PĂRINTELUI NICODIM

DE VORBĂ CU UCENICII SĂI;. CARTEA ÎNTÂI (HARISMA “LITURGHIEI CUVÂNTULUI” de † GALACTION, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului; prefaţa: MÂNTUIREA PRIN CITIT de DAN VERONA şi PREDOSLOVIE de MIHAI RĂDULESCU); Editura Agapis; 2001.

SINGURĂTATEA ANICĂI ŢUPU STÂND DE VORBĂ CU SINE ÎNSĂŞI. CARTEA A DOUA (HARISMA “LITURGHIEI CUVÂNTULUI” de † GALACTION, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului; prefaţa: MÂNTUIREA PRIN SCRIS de DAN VERONA; şi postfaţa: UN CUVÂNT DE ÎNCHEIERE A CĂRŢII de MIHAI RĂDULESCU); EDITURA AGAPIS; Biblioteca Ortodoxiei. Serie nouă; 2001.

CALEA CĂRŢII. CARTEA A TREIA; ediţia a doua (PĂRINTELE NICODIM MĂNDIŢĂ ŞI CALEA CĂRŢII de † GALACTION, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului); Editura Agapis; Biblioteca Ortodoxiei. Serie nouă; 2001 (Prima ediţie: PĂRINTELE NICODIM MĂNDIŢĂ SAU CALEA CĂRŢII (tipărită sub forma unui ziar, pentru parastasul duhovnicului Nicodim Măndiţă, de la Mănăstirea Agapia, cu grija şi cheltuiala părintelui Nicolae Tănase, fără nume de editură); 1999).

CARTEA INTERZISĂ SAU CĂMARA CU SUFLETE, VOL. I (RECUNOŞTINŢA – IZVOR DE VIRTUTE de GALACTION, EPISCOPUL ALEXANDRIEI ŞI TELEORMANULUI) Editura Agapis; Biblioteca Ortodoxiei. Serie nouă; 2002.

CUVÂNT ÎNAINTE

“Întemniţarea Părintelui Nicodim” constituie volumul al doilea din “Cartea interzisă sau Cămara cu suflete”. După cum semnalează titlul primului volum, scrierea urmăreşte evoluţia nobilă întreruptă cu brutalitate a scriitorului bisericesc Nicodim Măndiţă şi a câtorva dintre acoliţii săi. Prin “acoliţi” îi înţelegem pe aceia care i-au înlesnit editarea cărţilor ortodoxe concepute şi puse pe hârtie de el în cursul nopţilor nedormite, ca şi răspândirea lor în rândurile creştinilor căutători ai unei vieţi noi şi mântuitoare, cu deosebire din mediul rural.

Dacă în volumul anterior am urmărit procesele verbale de anchetă şi din tribunal ale ucenicilor sălăşluind în Bucureşti, unde se petreceau cele mai de seamă operaţii ale muncii editoriale (dactilografierea, diortosirea, tipărirea, ilustrarea, depozitarea şi expedierea în ţară a rezultatelor cugetării Părintelui Nicodim), în acest al doilea şi ultim volum, ne-am străduit să oglindim câte puţin din toate aspectele existenţei sale: impresia lăsată de neegalata sa prezenţă duhovnicească în sufletul unora dintre aceia care l-au cunoscut, în duhurile celor care s-au spovedit la el, au fost sfătuiţi de el, ajutaţi, îndreptaţi, îndrumaţi către iubirea de Dumnezeu; propria sa anchetă, o ruşine a comunismului; ultimile acte ale procesului ce trebuie să rămână înscris printre cele mai grave crime spirituale ale vechiului regim, alături de decapitarea tuturor vârfurilor culturii, politicii, ştiinţei şi civilizaţiei române abia născute.

Într-un fel, “Întemniţarea Părintelui Nicodim” constituie şi o ‘recapitulare’ a motivelor din cărţile incluse de subsemnatul în colecţia “Biblioteca Ortodoxiei – Serie Nouă”, anumite convorbiri cu aceia care au avut norocul de a-l fi cunoscut pe marele duhovnic (noroc ce cu tristeţe recunoaştem că generaţiei noastre ne-a lipsit), relatările ucenicilor privitoare la viaţa, obiceiurile, învăţăturile Părintelui, şi documentele oficiale în temeiul cărora, prin aglomerare de minciuni, şi falsuri, Părintele şi ai săi au fost aruncaţi în puşcăria pentru politici, după eliberarea tuturor deţinuţilor politici din toate închisorile şi lagărele patriei încăpute pe mâinile însângerate ale tiranilor absolvind şcolile lui antihrist (de data aceasta numit: comunism), astfel reiniţiindu-se detenţia politică în România şi inaugurându-se şi spitalele psihiatrice pentru politici, unde oameni sănătoşi, acuzaţi a fi nebuni pentru simplul motiv că nu agreau stăpânirea lichelelor ce se agăţau de prosperitatea, de huzurul adus cu sine de putere, oameni sănătoşi, ziceam, au fost înnebuniţi prin tratamentul adecvat. Şi unul dintre ucenicii Părintelui Nicodim a suferit ca victimă a unei atari dezechilibrări, dar rugăciunile tuturor fraţilor săi creştini şi propria lui viaţă curată l-au readus, slavă Domnului!, în lumea acelora care cu succes slujesc în continuare amintirii Părintelui, prin editarea şi difuzarea de carte pioasă.

Iubitorii de lectură se vor întreba în ce măsură conţinutul cărţii de faţă le este accesibil, dacă nu au avut în mâini şi volumul precedent. Autorul îi asigură că a conceput cele două volume astfel încât să nu fie dependentă lectura unuia de a celuilalt. Aceasta nu înseamnă că cititorul trebuie să renunţe la contactul cu vreunul dintre cele două volume. Nu. Dacă nu l-a cumpărat sau nu l-a primit pe cel dintâi ca pomană la parastasul potrivit, îl va căuta fără odihnă, pentru a nu pierde niciuna dintre luminile ce l-ar putea îndruma către mai profunda cunoaştere a Părintelui Nicodim, Părintele nostru în veac.

Cu rugăciunile sale, să purcedem la a citi paginile ce urmează, pentru înţelepţirea noastră şi întru amintirea lui!

Mihai Rădulescu