PREOTI IN CATUSE

PREOŢI ÎN CĂTUŞE Seria FIUL OMULUI – 12 Editura RAMIDA, Bucureşti – 1997 Culegere, Tehnoredactare computerizată şi Grafică MIHAI RĂDULESCU Tiparul realizat la Tipografia Silmy Prod-Impex ’95 Str. Locotenent Alex. Paulescu, nr. 31, sector 2, Bucureşti Tel: 620.63.75;...

1. Simturi si puteri...

Înalta încordare a nevăzutei anatomii duhovniceşti, la care duce trăirea pe hotarul ce învecinează, fără să-i despartă cu desăvârşire, pe vii şi pe morţi; bâjbâirea către lumină a unor suflete pe cât de hotărâte a o rupe cu carnea şi cu stăpânirea ei, tot pe atât de neputincioase în a se...

2. O spovedanie fara...

Legătura dintre om şi Dumnezeu în condiţiile detenţiei politice sub comunişti era extrem de variată. Pe de o parte, deoarece în temniţe, lagăre şi mine s-au găsit la un loc credincioşi ai mai multor religii, alături de agnostici şi atei, precum şi-n cadrul creştinismului – reprezentanţi...

3. Politica lui Dumn...

Cea dintâi victimă dintre noi n-a fost arestată, nici torturată. A fost de-a dreptul ucisă. Avea 27 ani. Un preot: Mihai Politic, îmi spune conlocutorul meu. ” – Nume predestinat. Politica i-a luat viaţa…, comentez, nesigur  pe ce va urma. Celălalt continuă,...

4. Crestinul si cani...

Nu-i recunosc vocea în micuţul difuzor al reportofonului pe care mi l-a împrumutat Prea Sfinţitul Irineu. Vorbeşte rar şi apăsat, ca din faţa Uşilor Împărăteşti. Parcă citesc în rostirea sa o oarecare căutare a cuvintelor, să-şi facă înţelesul cât mai limpede, mai convingător. Oare anii să-i...

5. Glasul nevinovati...

Harul cântecului atrage, printre alte calificative, şi următorul: ‘a fi dăruit cu glas’. Rareori, foarte arareori, i-am auzit pe semenii noştri remarcând despre altcineva că ar avea un glas ieşit din comun, cât priveşte vorbirea de rând – şi nu când cântă. Şi, totuşi, a grăi...