CONVORBIRI CU CORNEL...

TRAGEDIA LUI LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU CONVORBIRI CU OMUL POLITIC CORNELIU COPOSU Apariţia acestei cărţi se datorează entuziasmului soţiei mele Delia, încrederii doamnei profesoare Florica Raica, sprijinului încurajator al publicistei Lelia Munteanu, jertfei colegiale a poetului Constantin Aurel...

1. Cine este domnul ...

Domnule Director, În virtutea dreptului la replică, vă rog să binevoiţi a publica precizările mele la articolul publicat de domnul Ion Băieşu în Adevărul din 30 ianuarie 1990. Cu mulţumiri. Am aflat din Dicţionarul de literatură română contemporană (1977) despre domnul Ion Băieşu, fost...

2. Manuscrise si per...

Una dintre primele povestiri ascultate în închisoare, privind suferinţele acelora care mi-o luaseră înainte în a cunoaşte detenţia politică sub regimul comunist, a fost aceea despre un domn pe nume Corneliu Coposu, secretar al lui Iuliu Maniu. Era prin 1957 şi aveam douăzeci şi unu de ani....

3. Tragedia lui Lucr...

Domnul Corneliu Coposu nu se grăbeşte să intre în amănuntele temniţelor sale, deşi scopul vizitei mele este de a scrie despre ele. Îi înţeleg ezitarea şi nu-l grăbesc să-şi depene amintirile despre perioada în care i s-a interzis dreptul la demnitate, la cuvânt, ba chiar şi la decenţa...

4. Un om, noaptea, l...

Am încercat, în repetate rânduri, să obţin făgăduinţa domnului Corneliu Coposu de a-şi sacrifica un ceas – două pentru mine, deoarece aveam intenţia să scriu despre domnia sa. Programul încărcat îl împiedica să-mi dea un răspuns precis. L-am întâlnit pe neaşteptate la o onomastică....

5. Addenda: doua glo...

Îmi lansam volumul Caidul. Nuvelele adolescenţei în temniţele comuniste. În cuvântul adresat celor de faţă, mi-am pomenit, jenat, scurtimea detenţiei: patru ani, în perioada majoratului. Un domn smead, cu chip ascetizat de o suferinţă pe care n-o cunoşteam, cu ochi vii şi priviri rămase...