DUBLA PERSONALITATE ...

- studiu monografic de antropologie stilistică - Capitolul 1 O VIAŢĂ DUBLĂ, în care sunt puse cap la cap câteva ciudăţenii ale existenţei ÎN TIMPUL RENAŞTERII De la începutul maturităţii, celebrul reformator al Bisericii din Anglia, riga Henry VIII, trăieşte o situaţie claudiană, adică se...

- Masca din oglinda

Capitolul 2 MASCA DIN OGLINDĂ, în care cititorul este invitat să descifreze în gândirea Italiei renascentiste naşterea capacităţii omului de a-şi născoci o mască Evul mediu n-a avut simţul individualului [P.P.Negulescu, Filosofia Renaşterii, Cugetarea-Georgescu-Delafras, S.A. (1945). Ed. II,...

- Limpede ca lumina ...

CAPITOLUL 3 LIMPEDE CA LUMINA ZILEI, în care autorul se lămureşte asupra propriilor sale nedumeriri Acum că am isprăvit de înşirat o sumă bunicică de ciudăţenii întâlnite în epoca Renaşterii, s-ar cuveni să încercăm a face puţină ordine în atâtea fapte şi idei care, altfel, ar rămâne într-o...

- Inchipuirea ne urm...

CAPITOLUL 4 ÎNCHIPUIREA NE URMĂREŞTE CA UN BLESTEM, în care se subliniază rolul imaginaţiei în dedublarea realităţii, după opiniile domnului Montaigne Nimeni nu poate rămâne indiferent la întâmplări ca cea istorisită de André van Lysbeth: Cunoaşteţi povestea autentică a acelui om, închis din...

- Sa vezi dublu e o ...

CAPITOLUL 5 SĂ VEZI DUBLU E O BOALĂ? se întreabă autorul judecând atât triumful cât şi eşecul Renaşterii O plagă ascunsă cangrenează pe nesimţite robusteţea atât de recent dobândită de către omul Renaşterii. El  cunoaşte o împrospătare a forţelor, a încrederii în meritele proprii, în destinul...