DUBLA PERSONALITATE IN RENASTERE

- studiu monografic de antropologie stilistică -

Capitolul 1

O VIAŢĂ DUBLĂ,

în care sunt puse cap la cap câteva ciudăţenii ale existenţei
ÎN TIMPUL RENAŞTERII

De la începutul maturităţii, celebrul reformator al Bisericii din Anglia, riga Henry VIII, trăieşte o situaţie claudiană, adică se căsătoreşte cu Caterina de Aragon, văduva fratelui său mai mare, în locul căruia domneşte, devenind astfel propriul său cumnat. Sigur, el nu şi-a ucis fratele pentru asta, aşa cum s-a întâmplat cu Claudius, unchiul-tată al lui Hamlet. Va prefera, în schimb, să-şi ucidă soţia (în sens figurat: prin divorţ; dar pe următoarea nevastă o va omorî în sensul propriu: prin decapitare). Condiţia lui maritală este neuzuală, dar nu pentru el care era, în acelaşi timp docil şi încăpăţânat, îndrăgostit şi necredincios, pueril şi autoritar [K. Anthony, La reine Elisabeth (1533-1603), traduit (.) par S. Campeaux, Paris, Payot, 1931, p.8], adică îmbina extremele într-un singur caracter şi nu putea resimţi ca neobişnuit locul său dublu în aceeaşi familie.

Soţia căreia trupul i-a fost scurtat de frumosu-i cap se numea Ana Boleyn. Mai înaintea acestei căsătorii, sora ei beneficiase de amorul frunţii încoronate. Situaţia cumnatei-soţii se repetă, deşi nu în forme dintre cele mai legale. Dealtfel, imaginaţia populară a epocii născoceşte o legendă sinistră întru pedeapsa suculentă a nesaţiului regal de a schimba femeia: Henric a fost închipuit tată al Anei (deci şi soţul fiicei sale), printr-aceasta fiind limpede că sănătatea judecăţii poporane sesiză şi penaliză pe dată singularitatea iubirilor lui.

Pentru a-i reuşi această a doua căsătorie, capul ţării (în căutarea unui divorţ neacordat de Papă) se va autopromulga întâistătător al Bisericii. Sieşi îşi găsea el însuşi argumentele ce pledau pentru divorţ; estimp, îi adresa surorii sale epistole docte teologalo-legale lăudând sfinţenia căsătoriei, în scopul de a o împiedica să-l imite. Capul Anei se rostogoli datorită acuzaţiei de adulter incestuos . Bineînţeles, era o scornire a soţului: propria lui viaţă îi oferea multe modele din care să se inspire.

Până şi în obiceiurile mărunte, la prilejurile de haz şi destindere, vom regăsi un rege gata oricând să renunţe la sine însuşi. Cu ocazia uneia  dintre petrecerile organizate de către Cardinalul Wolsey, la York-Place, conducătorul statului apare înveşmântat în straiele unui curtean şi cu faţa mascată, hainele domneşti purtându-le nobilul pe care-l dezbrăcase. Înaltul cleric gazdă, cunoscând gusturile deţinătorului coroanei, îl lăsă a crede că fusese păcălit; stăpânul, fericit, râdea copilăreşte.

Să-i îngăduim lui Henry să se desfete, fără a-l mai deranja, şi să ridicăm un colţ de perdea de la fereastra fiicei sale, numita Elisabeta, şi a Anei.

De fetiţă avea un glas basso profundo şi împrejurările o obligaseră să joace încă din cea mai fragedă copilărie rolul unui bărbat idem, [p.28]; dealtfel, educaţia impusă de regalul său tată este tocmai aceea a unui băiat.

Lordul Thomas Seymour va fi întâiul ei pretendent; dar, în acelaşi timp, el o cere în căsătorie şi pe mama sa vitregă: Katharine Parr, cu care locuia zglobia tânără cu voce dogită (despre care legenda spune că a murit la naştere şi a fost înlocuită cu un prunc de sex opus; după cum se vede, mahalaua Londrei nu ostenea abordând fantazările pe seama coroanei). Juna prinţesă îl refuză, maica sa – nu. Trioul va conlocui în casa ocupată anterior numai de cele două prietene înrudite prin alianţă. Va fi cuibul unei calde amiciţii în trei, izvorâtoare – şi ea – de vorbe rele. şi cum s-au aflat chiar martori oculari la jocurile lor, capul Lordului va cădea în coşul cu minuni cefalee al Renaşterii.

Elisabeta, prin naştere, era anglicană; sub Maria Tudor, fu catolică; ajungând regină, a fost cap al Bisericii anglicane – însă se adăpostea, în căutarea păcii, într-o capelă intimă, de influenţă catolică.

Ştiind că atunci când murise părintele său fusese dat drept viu timp de trei zile, decedând Maria Tudor, Elisabeta refuză să creadă în obştescul sfârşit al acesteia până ce primi un inel al răposatei, drept dovadă a trecerii sale dintre cei vii.

Vrednică fiică a lui Henry VIII şi, ca şi el, actriţă consumată, este caracterizată de la începutul domniei, de către ambasadorul Spaniei, De Feria, cu vorbele: femeia aceasta este stăpânită de o mie de draci, dar pretinde că ar voi să fie călugăriţă, să trăiască într-o chilie şi să spună rugăciuni din zori până-n noapte [idem, p.79]. Drept care, Filip II, regele Spaniei, căruia îi parvenea această sinteză de portret, o cere în căsătorie. Elisabeta este sora vitregă a fostei lui soţii răposate. Se repetă istoria lui Henry.

Se repetă şi gustul pentru travestire. La Windsor, regina foloseşte hainele uneia dintre doamnele ei de onoare, în vederea asistării la o întrecere de tragere la ţintă, la care participa şi favoritul său, Dudley. Cunoscându-i-se înclinaţia pentru deghizare, atunci când ambasadorul Mariei Stuart îi întrezăreşte curiozitatea de a afla cum arăta cea din urmă, o invită să se îmbrace ca paj şi să-l însoţească în Scoţia, s-o cântărească cu proprii ei ochi. În treacăt fie spus, ambele regine se intitulau (curios!) suverane ale aceleiaşi ţări: Anglia. Rivalei sale politice, Elisabeta îi va trimite drept soţ pe unicul bărbat pe care l-a iubit vreodată: acel Dudley, ajuns Conte de Leicester. Însăşi Mary Stuart trăieşte situaţii de un echivoc pe gustul Curţii engleze: e bine ştiută povestea ei de dragoste cu Bothwell, precum şi rudenia ce-i lega.

Cei care o înconjoară pe Elisabeta se complac, la rândul lor, în a duce o viaţă dublă. Este epoca, amuzant încondeiată de K. Anthony, în careliteratura şi spionajul fură considerate meserii (p. 116), iar despre Sir Francis Walsingham, întemeietorul unei formidabile reţele de spionaj, activă până şi “în beciurile Vaticanului” , tot el va spune : a învăţat în Italia o meserie a dibăciei – aceea de spion. Din această pricină, de bună seamă, teoreticianul englez al simulării şi disimulării , Lordul Francis Bacon, prieten intim al lui Essex, va reprezenta acuzarea în procesul în urma căruia acesta şi-a pierdut viaţa. Un alt bărbat din intimitatea reginei, Francis Drake, tâlharul mitic al oceanelor, spaima solitară a spaniolilor, era un pirat zemuind de sânge, dar şi un puritan pur sânge. Despre el ni se mărturiseşte că enorma sa activitate constituia un mijloc de a scăpa de munca propriu-zisă (p.186) .

În acea epocă, strecurându-ne dintre dantelele fine şi parfumate în care se costuma regina, tot peste mascaţi vom da şi în saloanele nobiliare. Melvil istoriseşte în ale sale MEMORII că, de pildă, cu prilejul naşterii fiului Mariei, regina Scoţiei, un franţuz, pe nume Bastien, avu nătruşnicia de a sărbători evenimentul îmbrăcându-şi nişte compatrioţi ca satiri, să veselească adunarea. Atâta şi-au scuturat satirii francezi cozile renascentiste în jurul bogatei mese irlandeze, încât insularilor prezenţi li se făcu lehamite să mai mănânce, Sir Hatton încredinţându-l pe povestitor că, de n-ar fi fost regina de faţă, şi-ar fi înroşit pumnalul în inima blestemată a lui Bastien.

Inşi mult mai prejos decât buclucaşul de peste Mânecă ştiau flata dulcea ispită a anonimatului conferit de travesti. In culegerea sa de glume MERRY PASSAGES AND JEASTS (Momente vesele şi vorbe de duh; MS. Harl., 6395) se relatează:

Reginei Elisabeta i se oferi un spectacol pe apă, iar Harry Goddingham urma să-l întrupeze pe Arion călare pe un delfin. Socotind că vocea îi era dizgraţioasă şi nepotrivită rolului, aşteptă până ce ajunse în dreptul reginei pentru a-şi sfâşia deghizarea; acolo se jură că el nici gând să fie Arion, ci prea cinstitul Harry Godingham. Autodezvăluirea scandaloasă o amuză pe Elisabeta mai mult decât piesa [după Georges Duval, Oeuvres dramatiques de William Shakespeare, traductions (.) par -, Le songe d’une nuit d’été, vol.7, p.100, nota 1, Paris, Ernest Flammarion, Éditeur, f.a.]. Aici se poate să fie originea reală a ideii mult disputatului ‘leu’ pentru interpretarea căruia se înfruntau cârpacii lui Shakespeare, pregătindu-se a da un spectacol, înVISUL UNEI NOPŢI DE VARĂ.

Ba şi în rândurile lepădăturilor societăţii schimbarea straielor era îndrăgită în acele timpuri. Dacă ţinuta obişnuită a curtezanelor era rochia cu corset (li se spunea: laced mutton - ceea ce înseamnă un fel de ‘carne de oaie încorsetată’, iar de la obiceiul lor de a se prezenta, ca marfă nurlie, pe strada Glerkenwell, aceasta ajunsese a fi cunoscută drept: mutton-lane - ‘uliţa cărnii de oaie’), gustul lor – ales sau impus de către cei la care aveau căutare – se îndrepta spre adoptarea costumului bărbătesc. Nu ni se expune, în balada THE STOUT CRIPPLE OF CORNWALL (‘Bravul estropiat din Cornwall’) tainicul şi ruşinosul desmăţ al acestuia cu fete găzduite în secret, îmbrăcate precum tinerii care umpleau oraşul cu galanteriile lor sau ca pajii dedaţi aceloraşi înclinaţii, îngăduindu-le să-i toace averea în veşminte masculine şi nu altcum?

Nu ne aflăm în vremile de apusă glorie ale Coanei Mall [Mistress Mall]? Individa Mary Frith, după poreclă şi renume păgubos: Mall Taiepungă – Mall Cutpurse , căzută sub puterea legii pentru crimele de hermafroditism (!) (societatea a cenzurat totdeauna – şi continuă s-o facă în cel mai stupid mod cu putinţă – ingenioasa inventivitate a Naturii pe spezele neputincioasei, în a i se opune, fiinţe umane…), prostituţie, proxenetism, înşelătorie, hoţie, tăinuire? Ni s-ar putea reproşa că va fi constituit un caz minor, ca atâtea altele. Să nu uităm, totuşi, că, în august 1610, John Day înscrie la Stationer’s Company cartea sa: THE MADDE  PRANCKS OF MERRY MALL OF THE BANKSIDE, WITH THE WALKS IN MAN’S APPAREL, AND TO WHAT PURPOSE (‘Giumbuşlucurile trăznite ale veselei Mall de pe chei, cu preumblările sale în straie bărbăteşti şi scopurile ce-a avut’). Iar asta n-ar fi fost nimic căci Thomas Middleton publică împreună cu parţialul său omonim Thomas Dekker, comedia: THE ROARING GIRL, OR MOLL CUT-PURSE, AS IT HATH BEEN LATELY ACTED ON THE FORTUNE STAGE, BY THE PRINCE HIS PLAYER, 1611 (‘Fata care râde sau Moll Taiepungă, după cum a fost recent jucată la Fortune Stage, sub auspiciile Prinţului, distribuitorul piesei’). Şi cine apare pe frontispicul cărţii, desenată ca vie, vicioasă şi virulentă? Mall Taiepungă, îmbrăcată bărbăteşte şi… fumând! Toate relele le însuma femeia aceea! Un personaj al comediei AMENDS FOR LADIES, 1618 (‘Iertare doamnelor’), de dramaturgul Nathaniel Field, o dă afară din casă pe Mall, folosindu-se de termeni grosolani prin care-i pune sub semnul îndoielii sexul şi o asemuieşte centaurilor ca, după o îndelungată ezitare, acelaşi să opteze, indignat, pentru explicaţia asexualităţii.

Acest splendid exemplar produs de Renaşterea engleză, pomenit şi de Sir Toby, personajul lui William Shakespeare, în A DOUĂSPREZECEA NOAPTE (I, 3), născut în 1584 şi încăput pe mâna călăului în 1659, adică la vârsta de 75 ani (dacă este să acordăm credit unei biografii apărută în 1662, la trei ani după execuţie) – ceea ce arată că cetăţenii Londrei s-au amuzat timp destul cu ciudăţeniile sale anatomice picante pentru cuminţenia celor dintâi – a turburat într-atâta aplecarea spre travesti a societăţii contemporane încât, post mortem , portretul său, în mărime naturală şi golaş de tot – adică, vreau să zic că era un nud -, fu expus într-o dugheană din târgul-capitală. Dădeai câţiva bănuţi şi, dacă aveai norocul să nu fii cântărit din ochi ca imberb sau prea deochiat, cortina ce acoperea goliciunea ‘operei de artă’ era trasă într-o parte, spre încântata ta satisfacţie. Dacă privitorilor le plăcea acest spectacol, nici sufletului răposatei Coana Mall nu-i era tortură. În 1612, fusese expusă la stâlpul infamiei, pe viu. Domnul John Chamberlaine adresează la 12 februarie 1611-1612 (?!) o epistolă (ca între bărbaţi) domnului Carleston:

Duminica trecută, Mall Taiepungă, o ticăloasă vestită, care avea obiceiul să îmbrace straie de bărbat şi să-i sfideze pe galanţi, a fost adusă la Saint Paul’s Cross. Plângea în hohote şi părea cu adevărat spăşită. Dar, s-a aflat mai târziu, era turtă, deoarece dăduse pe gât o porţie bună de Xeres mai înainte de a fi purtată către stâlp. Era însoţită de un părinte predicator, cel mai delicat din câţi vă puteţi închipui, un preot potrivit să conducă o distracţie mai curând decât să îndeplinească sarcina care i se încredinţase. Atât de prost a predicat că parte dintre cei de faţă duşi au fost, cealaltă fiind numai ochi şi urechi doar pentru Mall Taiepungă [Georges Duval, La douzième nuit, vol. 8, p. 183, nota 3].

Descoperim în acest fragment de scrisoare mai mult decât descrierea evenimentului: simpatia opiniei publice pentru femeia care încarna, simbolic, gustul unanim pentru travesti. şi mai remarcăm faptul că hermafroditul a străbătut mileniile pentru a ancora la ţărmul insulei lui Mall, în plină Renaştere (el însuşi o tentativă a Mamei Natură de a crea o femeie travestită, în carnea ei însăşi, în bărbat…). Elisabetanul se distrează cu travestiul (întâmplarea cu Bastien şi aceea cu Harry Goddingham), visează la travesti (Balada bravului estropiat din Cornwall), trăieşte din travesti (Mall Taiepungă). Te întrebi: de ce aceasta?

Cunoaşterea împătimită a gândirii antice, de către renascentişti, nu este o exagerare (ne referim la caracterul de masă al cunoştinţelor clasice).“Anumite cunoştinţe asupra Greciei şi Romei se impuseseră şi celor mai analfabeţi dintre elisabetani”… astfel, studiile dorite, la început bunul celor puţini, se preschimbaseră treptat într-o ştiinţă a tuturora [G. Simpson,The  Concise Cambridge History of English Literature, Third Edition, Cambridge University Press, 1970, p.100]. Obsesia antică spirituală a androginului s-a preschimbat într-una carnală, a hermafroditului. Până şi din puţinul pus la dispoziţie în aceste pagini se poate măsura setea pentru bisexuat. Dar cât de rar putea fi întâlnit hermafroditul în lumea incoruptibilă a legilor firii! Opusul său – castratul – era mult mai uşor de realizat. De aceea abundă în epocă. Intâiul castrat cântă în Anglia în 1600.

Nu cumva deghizarea reprezintă cea mai la îndemână metodă de realizare practică a mitului platonic, de lărgire a înţelesului său, de vulgarizare şi de traducere în fapt a respectivei concepţii, fără a mai pune la socoteală avantajele satisfacţiilor morale şi/sau materiale antrenate de ea, ca: şotia, înşelarea, hoţia, viciul şi aşa mai departe? Nu cumva androginul este un alt nume pentru caracterul ce trăieşte simultan extremele, cum am văzut că o făcea Henry VIII, exemplar prin această capacitate de a creea situaţii în care extremele nu sunt decât două simple aspecte ale uneia şi aceleiaşi situări (cumnat – soţ; cap al ţării – cap al Bisericii; divorţat ce luptă împotriva divorţului)?

Oare astfel de trăiri stranii să fi fost specifice ostrovului dintre ceţuri unde s-a născut William Shakespeare? Istoria infirmă această părere. Poate că cel mai frumos dar făcut posterităţii de către Cristofor Columb este mărturia că a existat un popor sălăşluind în insula denumită de el Hispaniola, iar de francezi, mai târziu – Saint-Domingue, şi astăzi – Haiti, un neam, spuneam, necunoscând armele de nici un fel. Navigatorul le cântă amintirea cu fraze şlefuite de admiraţie: Îşi iubesc aproapele ca pe ei înşişi. Cele rostite de ei, întotdeauna cu amabilitate şi blândeţe, sunt însoţite de surâs [Franz Funck-Brentano, La Renaissance, Paris, Arthème Fayard et Cie, Éditeurs, 1935, p.15]. Adaugă că regele lor îl socotea prieten şi frate. Pe acesta, europeanul marinar care, ulterior, a fost cât pe ce să fie canonizat de religia iubirii dintre oameni, l-a pus în lanţuri şi l-a târât pe caravelă. Apoi vasul a naufragiat. Pe supuşii ‘regelui-frate’ i-a vânat cu câini anume dresaţi să sfâşie bipezi, ca în Germania nazistă, ca în U.R.S.S şi în celalalte ţări comuniste, astăzi. Cinci sute de localnici au fost vânduţi sclavi în Sevilla. Cuvintele calde de mai sus, cât şi faptele ce le urmează poartă o singură semnătură: Cristofor Columb. O conştiinţă unică, două tipuri de manifestare, la antipozi.

Aceste trăiri misterioase ce turbură imaginea omului modern privitoare la Renaştere nu au fost izolate de talazuri, nici provocate de influenţele maligne ale mărilor şi oceanelor occidentale sau ale nordului. Ele erau bine înrădăcinate în continent şi încă de mult timp.

Cosimo de Medicis, mort, a primit omagiul de a fi supranumit “părintele patriei”. Un şef de stat de o simplitate cutremurătoare: umbla îmbrăcat ca cel mai modest cetăţean; juca şah; îşi îngrijea singur via şi grădina; când nu-l găseai pe nicăieri, era cazul să-l cauţi prin atelierele meşteşugăreşti, unde asculta, tăcut, necazurile meseriaşilor; a suferit temniţa şi exilul în tinereţe; podagra şi pierderea fiicelor, la bătrâneţe; era considerat un sfânt; în orice caz s-a îndulcit cu filosofia. E cel mai renumit colecţionar, din acea perioadă, de manuscrise antice, principalul promotor al importului Renaşterii din lumea bizantină. Probabil cel mai generos mecena, înconjurat de cele mai strălucite genii ale epocii (să fie o tautologie?). Unul dintre aceştia (Andrea del Castagno), tot datorită lui, va dobândi porecla Andrea degli impicati (‘Andrea al spânzuraţilor’), căci venerabilul tiran luminat, după ce-şi spânzura rivalii politici de picioare, cu capul în jos, în faţa propriilor sale ferestre, şi după ce ei mureau, îi punea pe artişti să-i picteze în mărime naturală.

Asta o va face şi Leonardo da Vinci, la cererea neegalatului încurajator al artelor frumoase, Lorenzo de Medicis, nepotul precedentului, când acesta îl primeşte pe conjuratul Bandini în dar de la sultan. Pictorul şi-a notat pe schiţă toate detaliile vestimentare, cu culorile respective. In lucrare, se vede leşul înotând îmbrăcat, spânzurat de o frânghie, cu mâinile legate la spate [J. Lucas-Dubreton, Viaţa în fiecare zi la Florenţa, pe vremea familiei Medici, trad. de Gheorghe Edmond Gussi, Bucureşti, Editura Eminescu, 1975, p.238].

Cosimo şi Lorenzo vor interzice fiicelor aceloraşi rivali să se căsătorească (nu asta s-a petrecut sub comunism, când candidaţii la mâna odraslelor condamnaţilor politici ştiau că nu-şi vor mai putea continua studiile sau că-şi vor pierde slujbele?), iar copii celor căsătoriţi sunt declaraţi bastarzi (aceeaşi gândire diabolică a făcut, sub acelaşi comunism, să fie internaţi în casele de copii orfani descendenţii luptătorilor anticomunişti executaţi, cu acte din care erau omişi părinţii ce apăreau desemnaţi ca: necunoscuţi [Mihai Rădulescu, Sânge pe Râul Doamnei. Până când atâta suferinţă?, Bucureşti, Editura Ramida, 1992, şi Flăcări sub cruce, Bucureşti, Editura Ramida, 1995]; revenind în Florenţa, copiii rivalilor politici nu puteau ocupa nici o funcţie publică; cum averile le erau demult confiscate, ei cerşeau pe străzile înfloritoarei cetăţi de negustori.

Lorenzo este organizatorul a nenumărate spectacole de stradă, a unor petreceri populare, un stipendiator al tuturor artelor, poet subţire şi suav (în limba poporului, nu în latina pedanţilor), creator de muzeu şi şcoli, stimulatorul filosofilor şi filologilor. Dar, în 1480, când a surprins un pelerin dând târcoale casei sale, înainte de a fi ucis, a pus să i se jupoaie tălpile, apoi să i se ardă labele picioarelor, să se topească grăsimea de pe ele, după care fu obligat să calce pe sare pisată. Deşi muri, călăii nu izbutiră a-i vădi intenţiile criminale!

În cea mai corectă tradiţie antică şi renascentistă Frumosul este o formă a Binelui. Aceste modele de înţelepciune închinate Frumosului au fost, în acelaşi timp, nişte gâzi sordizi pe care priveliştea hoiturilor înverzite de putrejune, clătite de vânt în dreptul frunţilor lor, îi nesăţuiau cu fiorii măririlor şi ai unei puteri nehotărnicite.

Prof. Zoe Dumitrescu-Buşulenga atrage într-alt fel atenţia asupra ‘dublei feţe’ a Renaşterii. Pe marginea existenţei lui Poggio, se comentează căepicureismul vieţii personale contrastează cu stricteţea, cu severitatea studiului erudit. […El] care s-a căsătorit la 50 de ani cu o încântătoare fată de 18 şi care scrie amicilor săi scrisori de la băile din Baden-Baden, pline de uimită plăcere şi curiozitate la adresa îndrăzneţelor şi destul de puţin pudicelor‘baigneuses’ , reunea un temperament violent şi o epicureică sete de viaţă, pe care a încercat să le modereze prin practicarea studiului şi virtuţii[Renaşterea. Umanismul şi dialogul artelor, Bucureşti, Editura Albatros, 1971, p.41].

În cetăţile italiene circulă o povestire (nuvelă) cu un evreu adus în faţa unui sultan şi căruia i se pune întrebarea: care este cea mai bună credinţă?, de răspunsul dat atârnându-i capul. Replica lui e o istorisire pe care Gala Galaction o preia în PAPUCII LUI MAHMUD . Un tată avea trei feciori şi nu le putea lăsa moştenire decât un singur inel. Drept care, văzând cât îşi dorea fiecare dintre băieţi giuvaerul, mai comandă unui bijutier alte două asemănătoare. Apoi le înmână copiilor, încredinţându-le secretul fiecăruia în parte, ca şi când destinatarul era singurul ce-l afla. Astfel, fitecare credea că inelul său era cel adevărat. - “”La fel”” , conchise înţeleptul evreu, “”şi cu religia islamică, creştină şi mozaică””. Conform acestei foarte gustate pe atunci nuvele, religia putea fi şi adevărată şi falsă. Incurajaţi de o atare mentalitate, oamenii Bisericii înclină să fie şi prelaţi, dar şi laici, simultan.

Filippo Lippi a simţit din cea mai fragedă tinereţe o emoţionantă chemare pentru vieţuirea în solitudine şi monahism. O la fel de aprigă adeziune la ‘singurătatea în doi’ îl îndemna, însă, la nenumărate escapade, răpiri, cuceriri, intolerabile încălcări ale voturilor sale, ce-i aduseră plocon un bastard (viitorul pictor Filippino) şi pedepse cu nemiluita (dacă nu şi moartea, produsă de otrava expediată de familia unei femei în apele privirii căreia i se încurcaseră iarăşi vâslele). Acestea, în calitatea sa de mirean. In calitatea lui clericală, atunci când, înţelegător, Papa Eugeniu IV, îi oferi ieşirea din ordin, pentru a-şi legaliza starea scandaloasă, Lippi refuză indignat propunerea, căci se simţea …călugăr înnăscut!

Ba însăşi comportarea de om al Bisericii se vădeşte a cunoaşte două manifestări opuse. Este limpede ca ziua că Savonarola n-a avut decât intenţii bune, de moralizare şi democratizare a neamului florentin. O dovedeşte admiraţia ce l-a înconjurat pe parcursul vieţii şi după moarte. Nu şi-au închinat pictori ca Baccio della Porta şi Lorenzo di Credi operele flăcărilor, de bună voie şi nesiliţi de nimeni? După spânzurarea şi arderea cadavrului său pe rug, nu l-a înfăţişat Botticelli pe proorocul florentin, împreună cu cei doi soţi ai săi, înălţat în ceruri de îngeri, în NAŞTEREA DOMNULUI ? La Vatican, Rafael nu-l va picta alături de Dante, în TRIUMFUL SFINTELOR TAINE ? Totuşi, în faţa unor turme isterizate, numă- rând şi 13 -14.000 de capete golite prin loviturile de ciocan ale cuvintelor lui fascinante, Savonarola acoperea de mâlul lepros al oprobriului orice plăcere, că ar fi fost dans, cântec, podoabă, măşti sau deghizări, pictură, instrumente muzicale. Obedienţii ascultători cu gurile căscate se întorceau acasă ca nişte mecanisme umanoide, culegeau tot ce fusese incriminat şi depuneau obiectele spre întreţinerea focului. Iar dacă uitau ceva prin vrun ungher, aveau grijă alţii să o dezvăluiască. Aceştia alcătuiau trupele sale de copii travestiţi (!) în îngeri, a căror poruncă era să intre nestingheriţi în locuinţe, să zmulgă lanţurile ornamentale de pe sânii femeilor, să scotocească după te miri ce ‘comori’ ilicite, pitite, să denunţe, să denunţe, să denunţe până ce nu mai avea să rămână urmă de păcătos în cetate.

Papa Alexandru VI nu semăna cu el. Pe gustul său era ca în timpul carnavalului să se închidă cu cardinalii în palat, refuzând să mai primească pe oricine, fie el şi ambasador, şi să-şi aline sufletul obosit de politică, prin mijlocirea unor jocuri ‘inocente’ la care participau, printre cardinali travestiţi, şi doamne. Atâta le îndrăgea pe cele din urmă şi le sărbătorea graţiile (pentru care le lua cu sine, în haine bărbăteşti -!-, în caleaşca de primat) încât avea un cult deosebit pentru …sfinte. Urmaşul său, care ştia să mânuiască mai bine ca oricine trăznetul anatemelor şi seninul înşelător al trădării, cavalerul care nu se despărţea de calul lui decât pentru o clipă, aceea necesară uciderii, este caracterizat de Orestes Ferrara după cum urmează : pentru talentele sale de actor a fost Iulian II aplaudat de posteritate [după Franz Funk-Brentano, p.330]. În Franţa, până târziu vor puii cardinalii atei (Lavardin, Broc). Brentano citează indignarea lui Infessura: Atare era viaţa preoţilor şi membrilor curiei că greu găseai vreunul care să nu fi întreţinut o concubină, ori cel puţin o curtezană, întru slava cea mai înaltă a lui Dumnezeu şi a credinţei creştine [idem, p.196].

Toate acestea se petreceau într-o lume unde masca, pusă ziua pentru petrecerile ce se ţineau lanţ, nu era scoasă noaptea, când participai la conspiraţii politice sau la delicte amoroase, al căror mare specialist era bastardul maur Alexandru Medici, ‘dogele’ Florenţei.

Cărţile despre Renaştere, şi în primul rând capodopera lui Jacob Burckhardt, abundă în exemple ale duplicităţii vremilor acelora. Exodul italienilor în Franţa, preocuparea lor cu comerţul, politica, spionajul, impun o mentalitate locală similară. Războaiele şi păcile franco-italiene dau aceleaşi roade. Oare Caterina de Medicis, îngrijorată de căsătoria fiului său cel mai mic, nu-l trimite pe Jean de Simier s-o cucerească pe regina Elisabeta a Angliei (despre care Maria Stuart spunea că nu era compusă, anatomic vorbind, întocmai ca celalalte femei!) în numele stăpânului său d’Alençon? Iar acest nou Tristan nu o va face cu adevărat (fără, însă, a-şi uita partea), el care-şi ucisese soţia şi fratele pentru adulterul lor? Pe când această regină Elisabeta era terorizată de îndemânarea falsificatorilor, angajaţi de serviciile de spionaj, de îndemânarea lor de a introduce în epistolele regale fraze dictate de interesele opuse, dar cu caligrafie aidoma celei originale (capul verişoarei sale Stuart cade tocmai sub tăişul unor astfel de inserări). Drept care regina Angliei îşi um- ple toate spaţiile albe cu fiorituri şi arabescuri. Dincolo, papii milosteniei dau bulă după bulă pentru a îngădui atât sclavia albilor, cât şi a negrilor. Privindu-i, Joachim du Bellay exclamă:

Mignon-ul Regelui, de e curtean cinstit,
Pe-un biet cadet cu-onoruri de-ncărcară,
Vreun nenorocit de-ajunge frunte-n ţară,
Desigur că, Morel, nu-i lucru potrivit. 

Dar, cardinal să vezi lacheul devenit,
Un laş şi un lăudăros, un ţânc, o fiară,
Un Ganimed pe cap să pună o tiară
Că de un maimuţoi bătrân s-a îngrijit; 

Şi-acela denumit Părinte Sfânt să fie,
Ce-n jurul gâtului purtat-a o frânghie
De o cătană spaniolă înnodată;

Ca prinţii-ajuns, golanul, în trei zile,
În alte trei pierdu şi tron şi mile;
Atari minuni, Morel, doar Roma mai arată.

[Joachim du Bellay, Les regrets, CV, în: Les poètes de la Pléiade, Paris, Jean Gillequin & Cie, Éditeurs, f.a., p.83]

Din cele prea sumar expuse mai sus ni se strecoară în suflet otrava îndoielii: nu cumva în timpul Renaşterii toate câte ţin de ‘jocul dublu’ – minciuna, spionajul, înşelarea, travestiul, masca, simularea, disimularea, folosirea identităţii false, provocarea, vânzarea de prieteni, şi atâtea şi atâtea altele ase- mănătoare constituiau, parcă, o molimă comportamentală, o boală psihologică cu caracter epidemic? Să-l lăsăm pe acelaşi reprezentant al Pleiadei franceze să rezume simptomatologia cea mai banală a acestei boli:

Nu-mi stă-n putere a iubi să fiu în stare
Bătrânii maimuţoi de pe la Curte: pasul
Cu-al prinţilor li se aseamănă, şi glasul;
Ca lor veşmintele li sunt strălucitoare. 

De-şi bate joc stăpânul, râde fiecare;
De minte, ei minţind înlătură impasul;
Pe placul său îşi înjghebează blând taifasul,
Văzând o lună-n plină zi şi-n noapte-un soare. 

În faţă-le de-i cineva frumos primit,
Scrâşnind de ciudă,-l măgulesc cu ton smerit;
De este rău văzut, cu degetu-l arată.

Dar iată ce nu pot ierta cu nici un chip:
În faţa Regelui, cu ipocritul chip,
Neştind de ce, pufnesc în râs, aşa, deodată

(scrie el referindu-se la curteanul francez) [idem, CL, p.105].

Tags

Related Posts

Share This

- Masca din oglinda

Capitolul 2

MASCA DIN OGLINDĂ,
în care cititorul este invitat să descifreze în gândirea Italiei renascentiste naşterea
capacităţii omului de a-şi născoci o mască

Evul mediu n-a avut simţul individualului [P.P.Negulescu, Filosofia Renaşterii, Cugetarea-Georgescu-Delafras, S.A. (1945). Ed. II, vol.I, p.98]. Omul acelei perioade se simţea pe sine ca o albină (de neconceput în afara roiului), ca o furnică (element fără rost în afara furnicarului), parte a unei bresle, a unui ordin religios, a unei familii, a unei cetăţi. Nu percepea realitatea decât în raport de nevoile şi idealurile întregului în compoziţia căruia intra. Omul nu era încă o persoană, ci membrul unui grup. Oglindirea acestei situări psihologice apare dominantă în filosofia epocii, în realism , pentru care nu existenţele individuale sunt reale, ci ideile universale. Nu omul, dar neamul; nu credinciosul, dar Biserica; nu meseriaşul, dar breasla. Acestea sunt câteva comprimate ale simţiriişi cugetării veacului mijlociu.

Pe măsură însă ce câştigarea unor condiţii mai bune de trai înlesni apariţia răgazului, individul deveni conştient de faptul că nevoile şi bucuriile lui sunt împărtăşite (ca nevoi şi bucurii omeneşti) de toţi, însă sunt resimţite, în raport de istoria strict individuală a fiecăruia, numai de sine. Nominalismul, în filosofie, dă prioritate existenţelor individuale, socotindu-le pe acestea reale, în detrimentul ideilor universale. Nominalismul triumfă. Scolastica se împotmoleşte, se sufocă, piere.

Privindu-se în oglinda minţii, omul descoperă că unul din obrajii săi râde, iar celălalt plânge. Căci omul se încumetase pe drumul singurătăţii. Omul îşi acceptase condiţia de fiinţă de sine stătătoare, singur răspunzător de el, îndrituit să se apere şi să conducă, să aleagă şi să-şi hotărască soarta fără invocarea altui for decât a celui lăuntric. Abia desprinsă din tot partea privea cu un ochi în urmă şi cu altul înainte; de aci şi nenumăratele contradicţii sfâşiindu-i fiinţa. Clipa îi înfăţişa pe aceeaşi tavă fructe ale nevoilor grupului şi pe ale sale personale. Clipa prezentă actualiza aspiraţiile foamei gregare cu aceeaşi intensitate ca şi nevoile împlinirii individuale. Omul îşi descoperea două chipuri simultan opuse. Figura nouă era tot mai limpede, cea veche – tot mai confuză. Aceea recent descoperită îi spunea: acesta eşti tu; cea cu care se obişnuise a afirma: eşti om – în general, se prelingea într-o confuzie tot mai derutantă. Omul nou îşi era sieşi ca un plop izolat şi măreţ, proiectat pe azurul irizat al unei dimineţi de vară; omul vechi se ştia una dintre nenumăratele tulpini îndesate trup lângă trup datorită lipsei de vizibilitate a nopţii fără lună, vegetând într-o îmbrăţişare unanimă a spaimei împotriva căreia unica armă era omogenizarea cameleonică, tendinţa contopirii cu ceilalţi.

Un alt fenomen istoric păştea paşii începătorilor evului presimţit. Hoarde primitive muşcau din car- nea Imperiului de răsărit. Hălci îndulcite de reveriile civilizaţiei neîntrerupte sângerau între fălcile hulpave ale canibalismului cultural. Bizanţul explodă în mii de meteoriţi rătăcitori. Aceştia, îmbrăcându-şi jalea în straiele veseliei se prezentară Apusului cu un odor fără preţ, pierdut de el cu prilejul altor năvăliri: Trecutul . Prin mijlocirea cărturarilor săi, preschimbaţi de turpitudinile pribegiei în dascăli, Bizanţul dărui Occidentului întreaga sa înţelepciune. Timeo Danaos et dona ferentes . Era o bombă cu efect întârziat. Numele acestei maşini infernale a fost: RENAŞTEREA.

Bizanţ însemna Orient. Renaştere înseamnă (aş spune), pentru cercetătorul modern, Orientul travestit în Occident. Nu numai colportori ai mirajului egiptean, persan, iudaic – în antichitate -, indic şi armean – în elenism -, grecii aduceau cu ei în Italia zvonurile liotelor barbare care catapultau zidurile de nezdruncinat (în închipuire) ale cetăţilor lor euro-afro-asiatice. Ei încarnau depărtarea ajunsă la faţa locului, veacurile de demult mutate în prezent, miresmele neatinsului adulmecate, ei, robii exilului, ai viitorului incert, ai dezrădăcinării. Grecia, sub masca acestui pumn de fugari, cucerea din nou lumea. Păgânismul renăştea. Iar Grecia şi păgânismul ei certificau existenţa lumii răsăritene în realitatea imediată şi de neînlăturat, ca altă faţă a ei. Fugarii sărăntoci şi-au spus simplu: cu oful şi cu vaiul nu se-ndulceşte traiul, şi au ajuns prinţii neîncoronaţi ai unei lumi în plină efervescenţă.

Un alt Orient pregătea şi el o maşină de război împotriva logicii occidentale.

Orientul Apusului a cutremurat până şi insulele de dincolo de Mânecă prin explozia Reformei. Marea Schismă a Occidentului a erupt la răsăritul acestuia, conform unei legi nescrise a răspândirii religiilor în lume. Anglia a importat-o cu un entuziasm nerăbdător. Incă din veacul al XIV-lea, Wilhelm d’Occam se întreba în ce măsură primatul papal constituia un drept divin.

In 1330, se naşte la Shropshire un anume William Langland care, crescând, va gusta din binecuvântările monahismului catolic, dar numai pentru puţin timp; curând, preferă povara căsniciei şi se pare că aceasta i-a apăsat mai puţin umerii nechemaţi să se plece prea des în faţă mărimilor, că ar fi fost laice sau clericale. De-acum înainte îşi câştigă existenţa ca ‘scriitor’, adică petiţionar, copist, epistolier şi câte alte meserii de scârţa-scârţa pe hârtie revenind celor din breasla noastră. El însuşi se descrie ca cerşetor obişnuit să cânte în pragul oamenilor de bine. Teamă ne e, însă, că nici cele ce cânta nu-i aduceau un venit prea substanţial, ori rotunjimi prea evidente ale obrajilor sau pântecelui, mai ales atunci când deschidea gura cât un hău să tune VEDENIA PLUGARULUI PETRE . Pentru că în acest poem mult s-a mai legat de avuţi, de încălcătorii moralei, de ticăloşi, oh! şi cât de papii orgolioşi şi de clerul îndulcit la veniturile aduse de indulgenţe!

John Wycliff, supranumit şi Întâiul Protestant, văzuse lumina zilei cu şase ani mai devreme ca el. Era un spirit de elită, un studios, un cărturar, profesor la Oxford şi capelan al regelui Edward al III-lea. Dar şi ce adversar al Bisericii Romane, căreia i-a aplicat lovituri cu tăria, priceperea şi iuţeala cu care bate fierarul potcoavele în copită! Care papă! Care dogmă! Care liber arbitru! Toate acestea să mai fie debitate şi când suntem martorii disputelor europene a doi papi înfometaţi după tiară, fulgera Wycliff de la catedră. Pentru el, supremaţia regală era aceea care putea salva naţia, pregătind astfel terenul pentru acceptarea reformei lui Henry al VIII-lea şi făcându-se precursorul categoric al Anglicanismului. Bineînţeles, va traduce – culmea! – în limba poporului său, NOUL TESTAMENT !

La zece ani după Langland, va trage aer pentru întâia oară, umflându-şi  cu un chiot micuţul piept, şi Goeffrey Chaucer, fiul unui neguţător de vinuri (ale căror buchete ni s-au păstrat, desigur, în duhul pestriţ, îmbătător şi atât de înmiresmat al stihurilor sale). La şaptesprezece ani era paj. La nouăsprezece, ostaş. Curând, ostatec. Apoi, valet; ulterior, nobil, diplomat şi, în cele din urmă, pensionar, ca să moară în paupertate. Parcă lui Chaucer îi plăcea papalitatea! Lui, care o cunoscuse din originalele lui Dante şi Boccacio! ba şi cu proprii săi ochi! şi câte invective îi va adresa, fie înţepându-l pe un călugăr-vânător, fie pişcând vreo stareţă pomădată, fie luând de coamă şi urechiind un întreg convoi de pelerini puşi pe trai bun, cu damigene şi snoave.

Da, Anglia ardea de nerăbdare şi ardea de necaz. În 1535, însuşi Arhiepiscopul de York se plânge că nu crede să aibă nici doisprezece preoţi în stare să cuvânteze o predică. Poporul ce să mai zică? Dar, dacă nu cunoşteau omiletică, ştiau împiedica pe alţii să ajungă mai înstăriţi ca ei. Nu în casa Cardinalului Wolsey venea însuşi capul încoronat să-şi tăinuiască petrecerile, după cum am arătat?

Erasmus, John Colet, Thomas Morus, umaniştii, înce- pură să zmulgă buruienile ţarinei, de la înălţimea catedrelor lor. şi, astfel, Anglia se pregătea pentru marea ei lovitură de teatru primită de papistăşime cam sub cingătoare.

Dar ce se întâmplase în Orientul Occidentului? Să-l lăsăm pe Huss să aştepte un alt prilej.

15, 17, 31 octombrie. Wittemberg. Un prelat, pe nume Luther, bate în cuie-n porţile catedralei o hârtie (sau o fi fost un pergament). 95 de teze.

În aceeaşi catedrală oare să fi răsunat glasul de stentor al dominicanului Johannes Tetzel, încântându-şi propria-i imaginaţie, aburcată la amvon, cu icoana unui  suflet slobozit din Purgatoriu cu prilejul fiecărei monede căzută în cutia milelor? (Amuzant că escaladarea campaniei indulgenţelor, la care ne referim, se datora crizei ameninţând reclădirea catedralei Sfântului Petru – ce încântare pentru amatorii de artă, ce năpastă pentru turma credincioşilor!).

95 de teze împotriva indulgenţelor! Dar la repercursiuni Luther nu s-a gândit. şi din aste repercursiuni s-a născut o nouă teologie. Iar aceasta îl conduse pe autorul ei în faţa instanţei inchizitoriale. In 1520, semna MANIFESTUL ADRESAT NOBILIMII GERMANE. Solicita două reformări ale Bisericii: a) sacerdoţiul universal şi b) reducerea puterii clericale şi investirea nobilimii cu ea. Flatat, Electorul de Saxa îl sprijini. Procesul se lungea. Umaniştii, mai pe faţă, mai pe ocol, îi creau o atmosferă favorabilă. La 26 mai 1521, cu sprijinul Dietei de la Worms, fu pedepsit (dar fu o pedeapsă ca o mângâiere). Retras în castelul de la Wartburg, traduce BIBLIA . Pe urmele sale, masele ţărăneşti îi confundă umbra cu a unui adevărat căpitan al răzvrătiţilor. Cerul înnorat a furtună al Germaniei este brăzdat de răsmeriţe, de secte noi. Evenimentele îi depăşesc mentalitatea îngustă şi Luther se vădeşte a fi departe de calitatea simbolului drept care era luat.

Doi ani după expunerea pe uşile catedralei din Wittemberg a celor 95 de teze, adică în 1519, elveţianul Ulrich Zwingli îşi începe, la rândul său, catiheza scârbită de indulgenţe. Consiliul cetăţenesc al Zürich-ului îi adoptă opiniile numai peste un an; toţi erau ferm hotărâţi: ne vom întoarce la învăţăturile EVANGHELIEI . Cum Zwingli, după obiceiul patriei sale din acele timpuri, era un luptător, el se dovedi mult mai radical decât soţul său german. Acolo unde Luther recunoscuse ca valide două dintre cele şapte taine ale Bisericii, pentru Zwingli nici una nu făcea doi bani. Aşadar, după părerera sa, liturghia se cuvenea să nu mai încurce viaţa credinciosului, iar icoanele, ori alte imagini pictate sau sculptate, nu mai avea rost să se colbăiască pe ziduri şi prin colţuri, dând de lucru bieţilor îngrijitori ai clădirilor închinate cultului. Glasul teoreticianului urca-n munţi de-a buşilea şi cobora tava şi-n tărbacă-n văi. Multe cantoane aderară la vederile sale. Sumedenie rămaseră agăţate de vechiul crez; pe acest temei izbucneşte un război civil. Oştile catolice spală în sânge jignirea suferită de simţămintele romane. Trupul lui Zwingli, pe care moartea l-ar fi putut purta pe calea regală a triumfului, era un hoit ghinionist. Având malşansa de a fi recunoscut, în urma bătăliei de la Kappel, din 11 octombrie 1531, îl urcară, despovărat de fierul zalelor, pe rug. E foarte cu putinţă ca cenuşa lui să mai plutească încă pe aripile vântoase ale Europei căci, în natură, nimic nu se pierde, doar scrumul se câştigă.

Mai tânăr decât Luther cu un sfert de veac, Calvin fu omul care să cucerească un nou tărâm occidental în favoarea revirimentului teologic. Pentru el, prâslea, lucrurile luau un aspect şi mai simplu dar şi mai complicat decât pentru fraţii săi de arme mai vârstnici. Erau mai simple, deoarece defrişarea inimilor înnămolite în dogmatismul papal avusese loc. Erau mai complicate, pentru că din atâta bogăţie de răsturnări de valori era greu să alegi. Ezită până ce concetăţenii îl alungară. Se aşeză la Strasbourg, în Bâle; publică INSTITUŢIA CREŞTINĂ în 1536, iar în 1541 îşi mută definitiv reşedinţa în Genève. Mai aspru şi mai tipicar decât ceilalţi doi (era jurist, ca formaţie), conducea oraşul pe drumul statului teocratic. La el, accentul pus pe predestinare e şi mai mare şi, odată cu el, izbândi doctrina mântuirii numai a unui grup mărunt de aleşi din veac.

Şi, aşa, cucerind terenul din răsăriteana Boemie către Franţa şi ţările nordice, Reforma parcurse singura cale legică a religiilor, adică de la Răsărit la Apus (cum n-am constatat remarcându-se de studioşi), neîmpiedicându-se de marea ce-i sta înainte, dincolo de coastele normande, după cum, mai târziu, oceanul n-o va speria, când va suna ceasul emigrărilor, în perioada decăderii ei sectare, către ţărmurile Lumii Noi.

Dar să ne întoarcem la darul grecilor.

Petrarca, entuziasmat de lecturi din Cicero şi Apulleius, în DE SUI IPSIUS ET ALIORUM IGNORANTIA şi în TRIONFO DELLA FAMA, face apologia lui Platon, într-o lume care aristoteliza până şi în vis. Boccacio îl imită, în COMMENTO A DANTE DE GENEALOGIA DEORUM şi AMOROSA VISIONE.In 1423, Aurispa şi Traversari aduc din Constantinopol dialoguri platonice în manuscris. Filologi, ca Niccolo Niccoli, Antonio Loschi şi Leonardo Aretino, traduc texte platonice. La fel, Pier’ Candido Decembrio, Georgio di Trebisonda, Poliziano.

Triumful lui Platon va fi impus de către un bătrân mirean, membru al delegaţiei bizantine ortodoxe ce lupta pentru unirea Bisericilor. Gheorghios Ghemistos, zis Plethon (1355 – 1450/53), redactează la Florenţa, în greacă, pentru uzul noilor săi prieteni, italienii, o lucrare ce se va traduce abia în 1574 în latină şi se va tipări la Basel, sub titlul: GEORGII GEMISTI PLETHONIS PLATONICAE ET ARISTOTELICAE PHILOSOPHIAE COMPARATIO. Pentru a se înţelege cât de mare a fost influenţa acestui venerabil şi impresionant bătrân de 83 de ani care, indiferent de disputele canonice, vrăjea auditoriul său cu o nouă religie filosofică predicând reînvierea virtuţilor antice şi împrospătarea morală a lumii ca singur zid de apărare ridicat împotriva valurilor barbare, trebuie cunoscut că la cincisprezece ani după moartea sa în Grecia natală, un general, Malatesta, combatant împotriva turcilor, îi căută osemintele şi, găsindu-le, le aduse Italiei, pentru a fi îngropate în biserica Sfântului Francisc, din Rimini. Or, acest adorat profet riscase nu demult excomunicarea, în urma disputei sale cu Gheorghios Scholarios, pentru teza, emisă în DESPRE PURCEDEREA SFÂNTULUI DUH,unde susţinea că Sfântul Duh şi Fiul erau creaţii ale Tatălui şi nu egali în Sfânta Treime (că, zicea, puterile fiind deosebite şi substanţele se cade să difere), teorie respinsă de ambele Biserici. Nu este de mirare că scrierile sale au fost distruse de către Ghennadios. Cel din urmă va explica într-o epistolă adresată exarhului Iosif de ce a dat pradă flăcărilor opera ilustrului contemporan. Acesta împărţea cercetătorii naturii şi ai vieţii în trei mari grupe: poeţii, sofiştii, legiuitorii şi înţelepţii. Cei dintâi, poeţii, nu trebuie urmaţi, ei fiind fascinaţi numai de închipuire, nicidecum de adevăr. De sofişti neapărat să te aperi, ei răstălmăcind adevărul după bunul lor plac, iar dintre ei recrutându-se cei mai primejdioşi, aceia care se dau drept făcători de minuni şi purtători ai voii divine de a conduce omenirea. Legiuitorii şi înţelepţii sunt unicii cunoscători ai adevărului şi naturii. Ghennadios scrie:Aceia pe care îi numeşte sofişti sunt oamenii care au primit adevărul de la Dumnezeu şi îl tălmăcesc lumii fără greşeală [Cf. Alexandre, Traité des lois, Paris, 1858, p.424].

Legiuitorii şi înţelepţii alcătuiesc pentru Plethon următoarea filiaţie cronologică: Zoroastru, Pythagora, Platon, Plutarch, Plotin, Porphyr, Iamblich. Aceştia n-au născocit nimic, ci au studiat ideile naturale ale oamenilor, le-au dezvoltat şi au alcătuit cu ele un tot doctrinar. El combate dogma creştină a Treimii, înlocuind cauza primă a universului cu o existenţă pură, absolută, neschimbabilă, indivizibilă, unitară, identică, deplină, desăvârşită, bună, pe care o numeşte Zeus. Această cauză a creat, într-o libertate absolută, din natura bunătăţii sale, lumea ideilor invizibile, nemuritoare, pe care a numit-o Poseidon. Zeus n-are început, Poseidon are început şi cu el începe eternitatea, pe când Zeus este pre-etern. El este prototipul universului compus din trei trepte coborâtoare ale existenţei: cele eterne pre-temporale, zeităţi olimpiene, ca Apolon – idee a identităţii; cele eterne temporale, fii ai Tartarului, ca Pan – idee a animalelor; cele ale veşnicei schimbări, fiinţele muritoare. Legătura dintre olimpieni şi titani poate explica legătura dintre suflet şi trup, în unitatea bipolară a omului. Doctrina nemuririi sufletului îl împinge pe învăţat către doctrina metempsihozei .

Florentinii, spectatori ai sosirii delegaţiei bizantine, au fost de două ori cutremuraţi. Mai întâi, li s-a revelat simplitatea prezenţei ortodoxe, cu firescul ei verticalism, cu credinţa ei nesofisticată de logică şi neînzăuată de spiritul juridic; în al doilea rând, erau martorii nemuririi gândirii clasice elene, vie, superbă şi echilibrată, în spusele acestui inegalat filosof (de fapt, purtător de cuvânt al cugetătorilor din vechime). Platon plotinizat îşi află o nouă patrie în Florenţa. La 7 noiembrie 1474, Lorenzo dei Medici îşi adună prietenii platonizanţi, în jurul unei mese, comemorând naşterea şi moartea autorului BANCHETULUI. In fiecare an ‘banchetul’ se va repeta la aceeaşi dată. Marsilio Ficino va arde zi şi noapte candela sub portretul lui Platon. El va face, de la amvon, o interpretare neoplatonică a creştinismului, adresându-se ascultătorilor smeriţi cu cuvintele: “Prea iubiţi fraţi întru Platon”.

Acest Marsilio Ficino, motor al înfloririi neoplatonismului, scrie (în parafrazarea lui P. P. Negulescu): Sufletul nostru (…) nu gândeşte propriu vorbind, cum credem noi de obicei, ci îşi aminteşte numai adevărurile eterne, pe care le-a contemplat în fericita sa viaţă anterioară, din lumea ideilor pure[P.P.Negulescu, op.cit., p.279-380]. Lucrurile din jur ne trezesc amintirea ideilor pure. Frumuseţea din jur, frumosul acela: iată ce înseamnă erosul. Dar când iubeşti frumuseţea din jur pentru ea însăşi, dezlănţui o pasiune nefirească şi iraţională: erotismul vulgar. Aşadar, frumuseţea din jur poate provoca două reacţii opuse. Asta este cu putinţă deoarece sufletul stă la mijloc de drum între unitatea creatoare şi multiplicitatea schimbătoare a creaţiei, fiind legat de ambele. Dealtfel, Dumnezeu, cunoscându-se pe sine însuşi (…), cunoaşte implicit tot ce există (…). Dacă Dumnezeu, gândindu-se pe sine însuşi, gândeşte lumea şi, gândind, o creează, atunci lumea trăieşte în orice lucru; ca circonferinţă, însă, e în afară de toate. Gândurile (…) le gândeşte (…) într-o multiplicitate unitară. (…) Iubirea lui Dumnezeu pentru lume nu era – nu putea fi – altceva decât iubirea de sine însuşi cidem, p.315-317]. De aici se poate deduce androginismul menţionat pe care, de altfel, Platon l-a teoretizat clar şi răspicat în BANCHETUL său, ori, dacă vreţi, textul de mai sus constituie o dovadă a sublimării mitului androginului.

Acelaşi mit promovează absurdul. Catolicismul, obişnuit cu misionarismul, încearcă să creştineze lumea antică, demult pierită. şi eu am găsit, cu siguranţă, (…) că Numenius, Philon, Plotin, Iamblich, Proclus au luat tainele lor de căpetenie de la Ioan, Pavel, Ieroteu, Dionisie Areopagitul [idem, p.294], scrie acelaşi Marsilio Ficino care, în DE CHRISTIANA RELIGIONE , se forţează şi face minuni pentru demonstrarea ‘concordanţei’ dintre gândirea prea iubitului Platon şi pedanta dogmatică a catolicismului. Acestui efort, adică unuia similar, îi datorăm până şi noi prezenţa filosofilor păgâni printre sfinţii pictaţi pe murii vechi mănăstireşti  [Al. Alexianu, Acest Ev mediu românesc, Bucureşti, Editura Meridiane, 1973].

Conceptul misionarismului creştin în trecut , pe care îl introducem aici pentru istoria Renaşterii, are o importanţă foarte mare, deoarece aceşti cărturari se preschimbă, de fapt, în misionari ai păgânismului în contemporaneitatea lor creştină. Neoplatonicienii, vrând să proiecteze prezentul asupra trecutului, au izbutit să actualizeze trecutul în prezent, conferind, astfel, prezentului, două aspecte simultan opuse.

Pietro Paolo Boscoli, complotistul florentin osândit la moarte, strigă: Ah! goniţi din mintea mea chipul lui Brutus, ca să-mi pot urma calea mea de bun creştin! [Jean Lucas-Dubreton, op.cit., p.198, nota 1]

Pietro Pomponazzi, zis şi Peretto (‘Scundul’), care în 1488 fusese numit profesor auxiliar la Universitatea din Padua, unde s-a războit cu Aristotel, vizându-l în operele lui Abul Walid Mohammed Ibn-Roschd (Averroes) şi în cele ale lui Toma din Aquino, este efectiv cel dintâi gânditor renascentist, pentru că izbuteşte ceea ce un mileniu şi jumătate de fanatism tăinuise, anume să vădească faptul că ştiinţa şi filosofia pot fi independente de religie. Răsplata acestei redescoperiri este propunerea de a fi ars pe rug. Filosoful protestează. Face apel le exemplul profesorului francez Jean de Brescain, cel care, în 1247, s-a apărat de acuza ereziei afirmând că expunerile sale nu erau adevărate din punct de vedere teologic, ci numai filosofic. Cum ‘Scundul’ recunoştea, în calitate de credincios supus al Bisericii Catolice, că sufletul ar fi nemuritor, dar nu admitea să se declare convins de asta în calitate de filosof, Boccalini, unul dintre aceia care îi vânau fumul de eretic, a propus să fie iertat în calitate de creştin pios şi ars“numai ca filosof” , dialectică pe care o vom reîntâlni în celebra judecată a mincinosului, făcută de Sancho, când mai era guvernator, în romanul lui Cervantes. Pomponazzi a cules întru apărarea sa o pildă din istoria culturii, care preconstruia ambivalenţa resimţită autentic mai târziu, de către complotistul Boscoli.

Explicaţia o găsim tot într-o descoperire a cunoaşterii. Cruciadele au revelat lumii creştine mahomedanismul şi iudaismul. Orizontul sufletesc al lumii creştine se lărgeşte astfel pe nesimţite. Fanaticii de altădată încep să înţeleagă că “cele trei religiuni’ au, ca confesiuni monoteiste, un fond comun ce nu se poate tăgădui, şi deci, dacă e adevărată una dintrânsele, adică creştinismul, atunci trebuie să fie adevărate, în parte cel puţin, şi celalalte două, adică islamismul şi mozaismul. Iar concluzia firească ce rezulta de aci era că de vreme ce între aceste confesiuni există totuşi deosebiri mari, cu tot fondul lor comun, ele nu pot fi toate absolut adevărate, ci trebuie să fie, toate, relativ false [P.P.Negulescu, op.cit. Bucureşti 1910, vol.I, p.128-129].

Recunoaştem fondul ideatic al nuvelei rezumată în capitolul precdent. Isoricul român al filosofiei vede în adoptarea teoriei adevărului dublu expresia îndoielii nedesăvârşite, a sfâşierii lăuntrice a oamenilor în care libera cugetare se trezise deja, dar nu era încă destul de puternică pentru ca să-i silească să renunţe definitiv la credinţele lor religioase [idem, p.105]

Atunci de ce ne-ar mira că Elisabeta I a Angliei, în clipele ei de autoanaliză lirică, pe care le zmulgea vieţii de stat atât de solicitantă, ajungea să încredinţeze cernelii cuvinte ca următoarele:

Cât sufăr ne’ndrăznind durerea să-mi arăt;
Iubesc, dar datoria-mi e-a urî să par;
Sedusă, n-am curaj dorinţa s-o ascult;
Ei cred că-s mută: -n sinea mea vorbesc într-una.
Sunt şi nu sunt. Sunt rece şi înflăcărată,
De când departe-am alungat iubirea mea

[tradus după K. Anthony, op.cit., p.134]

În versurile aea se condensează, răsfrântă în viaţa individului, ambivalenţa existenţei în Renaştere, contrastul absurd dintre sine şi sine însuşi, împins până la constatarea tragică: sunt şi nu sunt.

Mai mult, din viziunea teoretică asupra realităţii duble, expusă în acest capitol, ca şi din aplicarea ei în trăirea de zi de zi, se constituie o doctrină a abilităţii, care va deveni, în timp, şi o doctrină politică. Pentru moment, să o urmărim în scrierile cu iz de diată ale unui negustor florentin . Este înţelept să fii modest în familie, ca persoană privată şi în felul tău de viaţă, să faci astfel încât să nu se ştie decât cel mult o jumătate din avutul tău şi, de aceea nu-ţi aduce acasă recolta, căci vecinii vor spune că este îndestulătoare pentru şase familii; du-o de-a dreptul în piaţă. Nu te încrede în nimeni, oricine ar fi el… Nu trebuie să-ţi fie teamă să minţi, cu condiţia să nu faci rău cuiva, dar să minţi numai atât cât să-ţi păstrezi renumele de om care spune adevărul[J Lucas-Dubreton, op.cit, p.41.

Nu peste mult bunăoinţa se va retrage înjosită, din faţa duplicităţii glorioase.

Tags

Related Posts

Share This

- Limpede ca lumina zilei

CAPITOLUL 3
LIMPEDE CA LUMINA ZILEI,
în care autorul se lămureşte asupra propriilor sale nedumeriri

Acum că am isprăvit de înşirat o sumă bunicică de ciudăţenii întâlnite în epoca Renaşterii, s-ar cuveni să încercăm a face puţină ordine în atâtea fapte şi idei care, altfel, ar rămâne într-o devălmăşie primitivă, nevrednică să vadă lumina tiparului.

Va să zică,

Henry VIII îşi este de două ori cumnat;
caracterul său îmbrăţişează două extreme psihologice;
viaţa lui se reflectă în cugetele celorlalţi după acelaşi tipar: e închipuit a fi propriul său socru şi deci, cuscru;
e întâistătător lumesc şi clerical;
divorţează şi pledează împotriva divorţului;
născoceşte în interes propriu o situaţie de adulter;
îi place să se travestească;
mort, este dat drept viu. 

Elisabeta are voce de bărbat;
fată, este educată ca un băiat;
este curtată în acelaşi timp şi de acelaşi bărbat ca şi mama sa vitregă;
caracterul ei se reflectă în cugetul celorlaţi, care va să zică e închipuită, a fi bărbat;
e anglicană şi catolică;
e conducător lumesc şi bisericesc;
iubeşte travestiul, ca spectacol şi pentru uz  propriu;
fiind cerută în căsătorie, dacă accepta devenea cumnata ei înseşi;
află despre moartea Mariei Tudor, dar o consideră vie;
îşi obligă iubitul să devină soţul rivalei sale;
îl iubeşte pe  intermediarul pretendentului la mâna sa;
se teme de falsificarea documentelor intime şi de stat şi o foloseşte ca armă;
afirmă despre sine: sunt şi nu sunt. 

Mary Stuart îşi iubeşte, ca femeie, fratele de lapte;
o amuză travestiul.
Francis Walsingham face carieră impunând spionajul ca o meserie de prim rang în stat.
Francis Bacon îşi acuză public prietenul intim.
Francis Drake este un leneş activ.
Harry Goddingham  foloseşte travestiul în spectacol.
Curtezanele umblă travestite, au obiceiuri bărbăteşti (una este bănuită de opinia publică a fi bisexuată).
Gusturile erotice sunt stimulate de deghizare (ESTROPIATUL).
Apar castraţii pe scenă.
Columb preţuieşte bunătatea şi pacifismul şi le pedepseşte prin trădare, răutate şi război.
Familia Medici admiră frumosul şi îl creează, impunând, în acelaşi timp, o asuprire tiranică;
încurajează deghizarea, ca distracţie publică.
Poggio este un senzual cu înclinaţii spre ascetism.
Filippo Lippi, de asemenea.
Savonarola, în numele dragostei, e un despot fanatic, încurajator al delaţiunii.
Alexandru VI foloseşte şi recomandă travestiul şi masca;
şef al Bisericii, e un deşănţat.
Iuliu II, papă şi ucigaş.
Cardinalii sunt afemeiaţi, atei şi simoniţi.
Alexandru Medici foloseşte masca.

Pentru renascentişti

a) religiile sunt false şi adevărate;
b) păgânii au fost creştini;
c) creştinii sunt păgâni;
d) gândurile omului nu-i aparţin lui;
e) Dumnezeu este lumea;
f) Creatorul este centru şi circumferinţă;
g) e pretutindeni şi în afară de toate;
h) gândirea Lui este o ‘multiplicitate unitară';
i) iubirea pentru ceilalţi este iubire de sine;
j) o afirmaţie poate fi falsă şi adevărată pentru acelaşi individ;
k) un individ poate fi iertat şi condamnat simultan, pentru aceeaşi faptă;
l) neîncrederea în ceilalţi devine lege de comportament;
m) minciuna – armă de apărare.

Remarcăm, în mai multe cazuri, că un astfel de comportament se oglindeşte cu uşurinţă în conştiinţa observatorului contemporan lucid. Lucrul rămâne valabil şi peste sute de ani. Scriitorii, aceste desăvârşite barometre ale sufletului omenesc, înregistrează caracteristici similare ale omului din Renaştere. Victor Hugo scrie:

Elisabeth, slută, este decretată frumoasă. Iubea catrenele şi acrostihurile, punea să i se înfăţişeze cheile oraşelor de către cupidoni, strângea gura a dispreţ ca italiencele şi-şi dădea ochii peste cap ca spanioloaicele, avea în garderobă trei mii de veşminte şi toalete, printre care mai multe costume de Minervă şi de amfitrită, preţuia irlandezii pentru umerii lor largi, îşi acoperea juponul cu tot soiul de zorzoane, adora trandafirii, înjura, blestema, bătea din picior, îşi burduşea în pumni domnişoarele de onoare, îl trimitea la dracu pe Dudley, îl bătea pe cancelarul Burleigh, care plângea, dobitocul bătrân, îl  scuipa pe Mathew, îl scutura de guler pe Hatton, îl pălmuia pe Essex, îşi arăta coapsele în faţa lui Bassompierre, şi era fecioară [Victor Hugo, Omul care râde, în rom. de Gellu Naum, Bucureşti, Editura Tineretului, 1961, partea a II-a, Cartea întâi].

Paul Forster, dramaturg modern, nu se va putea desprinde de acest portret bogat în feţe antonimice:

Ea este animal şi floare, astrală şi terestră, linişte şi furtună, subtilă şi trivială, urcuş şi coborâş, plină de înţelepciune şi plină de deşertăciune. Nouă şi perimată, gând şi acţiune, smerită şi orgolioasă, nechibzuită şi prevăzătoare, nebunie şi luciditate, pătimaşă şi stăpânită, tinereţe şi senectute, generoasă şi avară, adevăr şi mit, naivă şi clarvăzătoare, curajoasă şi laşă, dragoste şi ură, castă şi destrăbălată, sclipire de spirit şi platitudine, iute şi înceată, orbitoare şi stinsă, sinceritate şi făţărnicie, şi toate anotimpurile laolaltă, cât e anul de lung! Ea este cumpătare şi exces, râu şi ocean, ploaie şi secetă, aer şi vid, perfidă şi dintr-o bucată, suflet şi lipsă de suflet, roditoare şi stearpă, aproape şi departe, îndemânatică şi stângace, dorinţă şi renunţare, dulceaţă şi fiere. Ea este cizelată şi grosolană, şi catifelată şi aspră, şi fericire şi tristeţe, şi alb şi negru, şi toate culorile deodată, din cap până-n picioare! Dumnezeule! Ea este plus şi minus, sacră şi profană, francheţă şi prefăcătorie, da şi nu, humă şi spirit, realitate şi vis, întreg şi jumătate, consecventă şi capriciu, virtute şi viciu, fioroasă şi-nnebunitoare, gheaţă şi flacără! Atât e de desluşită [Paul Forster, Elisabeta I, trad. de Radu Nichita, în manuscris].

Care este factorul comun al tuturor manifestărilor pe care le-am surprins în cele câteva pagini precedente şi care reprezintă mult prea puţin din cât s-ar putea culege? Acest factor comun este capacitatea renascentistului de a fi în acelaşi timp el şi opusul său , că o face conştient sau inconştient. De asemenea, realitatea se reflectă în conştiinţa sa ca fiind ea însăşi şi opusul ei, simultan . De aci, implicit, apare doctrina minciunii ca principiu al existenţei (înfăţişarea realităţii sub chipul opus).

În continuare, autorul îşi propune să analizeze câteva dintre textele literare ale epocii, pentru a-şi lămuri şi mai limpede aceste concluzii de început, urmând ca, în cele din urmă, să ajungă (în acest tom sau într-altul) la o teorie a minciunii ca flagel social, la expunerea daunelor psihice şi sociale aduse de ea şi la căutarea unor arme psihologice care să o înlăture (ce utopie!). Cercetarea noastră cuprinde epoca Renaşterii; aceasta constituie o treaptă majoră în evoluţia societăţii. Astfel, indirect, studiul aruncă o lumină dezvăluitoare până şi asupra unor amănunte privind stricta noastră contemporaneitate.

Tags

Related Posts

Share This

- Inchipuirea ne urmareste

CAPITOLUL 4

ÎNCHIPUIREA NE URMĂREŞTE CA UN BLESTEM,
în care se subliniază rolul imaginaţiei în dedublarea realităţii, după opiniile domnului Montaigne

Nimeni nu poate rămâne indiferent la întâmplări ca cea istorisită de André van Lysbeth: Cunoaşteţi povestea autentică a acelui om, închis din greşeală într-un vagon frigorific, care şi-a descris senzaţiile ceas de ceas şi care a fost găsit mort de frig …atunci când, de fapt, mecanismul frigorific NU FUNCŢIONA. Acest exemplu in extremis ilustrează bine influenţa mentalului asupra trupului nostru şi reacţiilor lui [André van Lysbeth, Resister au froid, in Yoga, no30, janvier 1966, p.18]. Şi este cu neputinţă să te abţii a căuta să clarifici, cât de cât, care este rolul acesta.

Dacă mulţi gânditori ai celor două milenii moderne s-au simţit atraşi să facă investigaţii pentru a înţelege în ce anume constă crugul psihicului, prea puţini s-au lăsat înflăcăraţi suficient să nu mai cântărească lucrurile din afară, ci să se afunde în obscuritatea oceanului lăuntric. Cei dintâi au construit psihologia (şi nu una, ci multiple), adică descrierea relaţiilor dintre simţuri, concepte şi act, cei de pe urmă au încercat sporadic să lămurească interdependenţa dintre psihic şi organism sau chiar rolul preponderent al primului. Rezultatele acestei activităţi, în Occident, din păcate, sunt nesemnificative, dacă le raportăm la imensul volum de strădanii depuse în sensul discutat de speculaţiile sau experimentele individuale ale Orientului străvechi sau contemporan.

Civilizaţia europeană a fost atrasă de câte vedea cu ochii, de câte i se năpusteau în pavilioanele urechilor, de câte îi lunecau peste papilele gustative, de câte îi înfiorau nările sau pielea. Civilizaţia occidentală s-a robit simţurilor cu entuziasm şi delicii; vrem să spunem că s-a orientat, în dezvoltarea ei, exclusiv către mediul înconjurător. S-a străduit să-l înţeleagă pentru a-l putea exploata. În el şi-a aflat surcele să-i amorţească frigul rămas în oase din umezelile peşterilor; în el şi-a găsit sângele cald şi carnea tare de vătui să-i potolească nesaţul pântecelui; din el şi-a sorbit răcoarea arşiţei, pe maluri de pâraie; în el şi-a căutat lână, s-o toarcă pentru umerii plăplânzi ai femeilor, ai bărbaţilor; în el şi-a descoperit leacurile bolilor, să-i alunge imaginea stârvului viitor, dintre pleoapele încă vii. Sclavă simţurilor, a aservit simţurilor cosmosul.

Civilizaţia orientală nu şi-a spus: ‘Trebuie să ştiu unde mă aflu ca să pot trăi’, ci: ‘Ca să pot trăi, trebuie să ştiu cine sunt’.  Şi ea tot simţurile le-a folosit, dar altfel. De aci, deosebirea de interes în cercetare. De aci, deosebirea calitativă a cunoştinţelor privitoare la om. De aci, explicaţia acelui gust amar al deşertăciunii pe care îl resimţim la auzul îndemnului unui Montaigne, răsunând în pustiul lăsat în urmă-i de către omul occidental, fugit din sine însuşi.

Digresiunea ne-a fost necesară pentru a vădi, după principiul rezonanţei măcar, importanţa propunerii de cercetare a eului pe care a înaintat-o atât de smeritul cugetător francez.

Proiectarea asupra propriei fiinţe a  unor stări opuse firii pe care ţi-o cunoşti, proiectare mijlocită de imaginaţie, a fost minuţios analizată de către Michel de Montaigne.

DESPRE TĂRIA INCHIPUIRII (Cartea I-a. Capitolul XXI) [Eseuri, trad. de Mariella Seulescu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1966, 2 vol.].

Pusă sub semnul cugetării: Fortie imaginatio generat casum (‘când este puternică, imaginaţia generează întâmplarea’), scurta şi convingătoarea pledoarie a eseistului în favoarea puterilor pe care le are imaginaţia asupra organismului nostru s-ar cuveni legată şi de un îndemn anterior: Trebuie cercetat şi căutat, ca să scoatem la iveală atotputernicia cu care [ea] ne struneşte [sufletul] [idem, I, XIV, p.51]. În lumina celui de al doilea citat (el deschide un lung capitol închinat aceleiaşi influenţe a minţii asupra fiinţei trupeşti, mai puţin înche- gat însă), să purcedem la lectura eseului, pas cu pas.

După enunţarea aforismului latin, autorul mărturiseşte (ceea ce se întâmplă rareori la începutul altor eseuri, deci scoate în evidenţă faptul că tema acestuia îi stă la inimă), mărturiseşte, spuneam, că el, personal, se numără printre oamenii care simt foarte tare îndemnul închipuirii. Din nou se lasă împins de nevoia unei generalizări, dar n-o face în mod abstract, ci puternic şi concret, punând accentul pe relaţia imaginaţie-om: Zdruncină pe fiecare, dar pe unii îi şi doboară. Energia cu care imaginaţia conduce fiinţa este materializată, fraza e beethoveniană, anunţă tema Simfoniei a V-a. In viermuirea victimelor, scriitorul îşi are locul său chinuit: Tăria ei mă pătrunde. Tragicul, totuşi, este evitat; cu un scherzando uzual stilului său, prin mijlocirea căruia evită cu regularitate patosul, marele Michel recunoaşte: Dibăcia mea stă în a mă feri de ea, căci putere nu am să-i stau împotrivă. Biet om fugind de umbrele subconştientului! Le simţim încă, în a doua propoziţie, puhave de gigantism, potopind raţiunea a cărei încoronare (din prima propoziţie) este de dimensiunea ridicolă a regulii de trei simple. Splendidă modulaţie în tonul major, afirmaţie tinerească şi nespus de spontană: Aş trăi numai însoţit de oameni sănătoşi şi veseli. Asta deoarece apropierea de bolnavi şi neputincioşi îl face să trăiască două stări psihice; calchiereastării îngrijorătoare a sănătăţii lor, în închipuire, şi proiectarea imaginii calchiate asupra momentului trăirii prezente a sale (ceea ce am putea numi: actualizarea viitorului - închipuit) făcându-l să se teamă să se îmbolnăvească, la rândul său, prin ‘influenţă’.

Două-trei exemple din cele cunoscute de el; pomeneşte cazul unui condamnat la moarte care, dezlegat pentru a i se citi graţierea, se descoperi a fi mort, datorită faptului că, înainte de a afla că era graţiat, îşi închipuise cu atâta străşnicie cum urma a fi executat încât oprirea funcţiiilor biologice deveni pentru el o iminenţă pe care, putem spune, imaginaţia i-o impuse fără drept de apel.

De la discutarea morţii, Montaigne îşi îndreaptă cugetul către felurite feţe ale eroticului. In însăşi legătura dintre aceste două teme întâlnim relaţia cunoscută nouă: aceea că ele sunt cele două aspecte extreme, opuse, ale vieţii (relaţionarea lor a scos-o în evidenţă psihanaliza).

Asudăm, tremurăm, pălim şi ne roşim de zbuciumul închipuirilor noastre şi trupul nostru, întins între perne, frământat de îndemnul lor, uneori se înfioară până a trăi şi moartea. Iar tinereţea, mânată de închipuire, atât se întărâtă încât stâmpără în vis drăgăstoasele dorinţi.

Ut, quasi transactis sş pe omnibus rebus, profudant

Fluminis ingentes fluctus,vestemque cruentent.

(‘Aşa că prea adesea ei sunt inundaţi de un flux abundent care le pătează hainele cu sânge’ – Lucreţiu, IV, 1035).

Deşi două fraze, legătura gramaticală şi semantică dintre ele le arată ca una singură. Cu excepţia ultimei propoziţii din prima frază; aceasta pregăteşte atmosfera şi conţinutul celei de a doua fraze, ca şi când cea din urmă ar constitui rezultatul firesc al celei dintâi. Patul, pernele, asudarea, tremurul, pălirea, roşirea, zbuciumul, trupul întins, toate acestea pregătesc două deznodăminte, toate sunt atât sexualitate cât şi moarte. In cazul visurilor erotice pomenite, textul nu ne îngăduie să apreciem dacă e vorba de actualizarea viitorului (prin imaginaţie) ori atrecutului (prin rememorare).

Rămânând într-o sferă tangentă erotismului, eseistul istoriseşte despre coarnele lui Cyppus (dublul înţeles al coarnelor nu-l speculează) pentru a se reîntoarce la ceea ce am identificat ca o obsesie a Renaşterii, la hermafroditism: Pliniu spune să fi văzut pe Lucius Cossitius din femeie schimbat în bărbat, în ziua nunţii sale. Pontanus şi alţii din vechime spun că asemenea preschimbări s-au petrecut odinioară în Italia din înflăcărată dorinţă, fie a insului, fie a maicii sale.

Vota puer solvit, quş   femina voverat, Iphis

(‘Schimbat în băiat, Iphis şi-a împlinit dorinţele ce avusese ca fată’ – Ovidiu, Metamorfozele , IX, 793).

Trecând prin Vitry-le-François văzui un bărbat pe care episcopul de Soissons îl botezase cu numele Germain, dar toţi locuitorii de acolo îl ştiuseră fată până la vârsta de douăzeci şi doi de ani, sub numele Maria. Acum este tare bătrân şi bărbos şi nu s-a însurat. Spune că dintr-o săritură i s-au ivit părţile bărbăteşti; rămas-a îndătinat între fete un cântec prin care-şi dau de ştire să nu cumva să facă paşi mari, ca să nu fie preschimbate în băieţi, ca Marie-Germain. Nu e mare minune că asemenea lucruri se întâmplă adesea; căci dacă închipuirea are puterea şi este mereu şi straşnic stârnită la aste trebi, ca să nu fie pradă aceluiaşi gând şi dorinţă aprigă, îi este mai lesne să dea fetelor cea parte pentru totdeauna.

Desigur, îndrăgindu-şi teoria – că imaginaţia ar izbuti să impună trupului orice – Montaigne merge mult prea departe cu ipotezele sale, deşi psihologia şi medicina contemporană îi confirmă parte din observaţii. Construcţiile sale, însă, ne slujesc să înţelegem mai bine ceea ce afirmam în legătură cu relaţia hermafrodit-castrat: omul Renaşterii, neizbutind realizarea hermafroditului, la care râvnea, îl urmăreşte disperat, paroxistic, în legende cărora le acordă întreaga sa bună credinţă. Aceasta este o treaptă către tendinţa înlocuirii androginului cu castratul, pe care o menţionasem.

Intocmai în acest sens evoluează, inconştient, şi meditaţia cărturarului francez. De la explozia frenetică erotică ce te preschimbă din femeie în bărbat, după o paranteză cu pilde din vieţile sfinţilor (mistica – aspectul opus al eroticului, conform opiniei unor cercetători), el trece la implozia erotică ce-l conduce pe bărbat la neputinţă ( alias castrare ). Din punct de ve- dere al logicii, legătura este şi mai strânsă, neputinţa fiind mai întâi văzută ca ‘legare’ vrăjitorească, în al doilea rând ca neprevăzut fiziologic (deci, de la rolul imaginaţiei în provocarea rănilor mistice de pe trupurile regelui Dagobert şi sfântului Francisc la explicarea unei aşa-zise vrăji, tot prin puterea de evocare a închipuirii, şi, finalmente, la capacitatea firească a acesteia de a influenţa vârtutea bărbătească). Astfel ambele planuri se desfăşoară din aproape în aproape, cu o măiestrită claritate, vrednică de pana unui ucenic al inegalabilei şcoli antice.

Tot de la maeştrii săi demult luntriţi peste apele Styxului a deprins Michel de Montaigne necredinţa în supranatural şi ispita de a-l explica pe cale raţională. Acolo unde, după cum singur o mărturiseşte, majoritatea contemporanilor se izbeau de zidul superstiţiilor în noaptea nunţii, el lămureşte împleticirea virilităţii prin teama provocată de atmosfera de mister ce înconjura patul nupţial, atmosferă duhnind de şoapte mucede despre făcături, legări, vedenii, descântece şi alte blestemăţii. Imaginaţia le calchiază pe viitor, actualizează viitorul şi …iată-te ‘legat’. Acum începe cercul vicios. Imaginaţia este stimulată (eliberată) prin practica ‘dezlegării'; supunându-se bărbatul acesteia, îşi redobândeşte puterile, prin exact acelaşi proces de calchiere a viitorului viril şi de actualizarea lui şi, pe nepusă masă, se pomeneşte definitiv aservit superstiţiei. Drept pildă, cugetătorul arată cum a sărit în ajutorul unui bun prieten care, când să se îndrepte către încăperea unde avea să aibă loc jertfa primei nopţi, i s-a spovedit că nu se simţea în vlaga de a sacrifica pe altar. Pe dată, deşi duşmanul amăgirilor şi prefăcătoriilor, scriitorul i-a împrumutat un talisman (pe care el însuşi nu dădea doi bani; bun, dealtfel, după câte i se spusese, să te apere pasămite de arşiţa soarelui şi de migrene, lucru neîncredinţat amicului în nevoie) şi l-a învăţat cum să şi-l lege (cât mai alambicat şi mai exorcizant, la propriu şi la figurat) de însuşi mădularul neascultător. Inarmat cu acest leac antivrajă, ascetul fără de voie nu pătimi ruşinea.

Analiza din Capitolul XXI este minuţioasă, enumerând felurite cauze ale castrării originate de imaginaţie: teama apărută datorită povestirilor altora, teama izvorâtă din zelul insuficient, din prilejul neaşteptat şi pe fugă, din comportări mironosite, supărăcioase şi amăgitoare ale partenerei (pentru acest din urmă caz, reluând scrierile lui Diogene Laertius – PITAGORA , VIII, 43, se sugerează o soluţie: Nora lui Pitagora spunea că femeia care se culcă cu un bărbat trebuie să dea ruşinea peste cap deodată cu poalele şi să şi-o capete din nou deodată cu fusta).

Minuţiozitatea observaţiilor sale îl plasează pe Montaigne în cea mai strictă contemporaneitate a noastră, dând scrierilor sale un aspect aproape clinic: Sufletul celui pornit a cuceri este tulburat în mai multe feluri: şovăieşte şi uşor se pierde, iar luat de o anume închipuire păţeşte ruşine (şi nu i se poate întâmpla decât la întâile întâlniri mai înfocate şi aprige şi încă a necunoaştere, când teama de a da greş este mai mare). Dacă începutul e prost, se înfioară şi se înciudează de păţanie, o pate şi de alte dăţi şi, pe timp ce merge, aidoma.

Conform celor expuse, procesul psihologic al impo- tenţei ar putea fi rezumat de formula: vrea şi nu vrea (de teama eşecului), care formulă nu este străină de constatările făcute în Capitolul III de aici. Tocmai această formulă este dezvoltată în continuare, referitor la alte manifestări fiziologice sau psihologice:

– mimica ne trădează;

– bătăile inimii, ritmul respiraţiei, se lasă influenţate de factori externi, împotriva voinţei personale;

– muşchii ni se contractă independent de noi;

– mişcările membrelor aleg direcţii potrivnice celor dictate de voinţă;

– vorba se îneacă;

etc.

Dar, mai mult, vrerea noastră, însă (…), cu cât mai mult chip de adevăr o putem înfiera a răzvrătire şi răzmeriţă din pricina neorânduielii şi nesupunerii ei! Vrea ea totdeauna cele ce voim noi să vroiască? Nu vrea adesea ceea ce nu-i îngăduim să vroiască şi ne este vădit dăunător?

Dedublarea antonimică a voinţei nici că s-ar putea expune mai clar şi ea este aceea care, sub influenţa imaginaţiei, este vinovată de cele semnalate mai sus, dar nu numai de ele.

Investigând mai departe, de la vrăjitorie, ironicul mucalit şi psiholog trece la medici şi pacienţi (să fie pur hazard sau maliţiozitate?). El scoate în evidenţă roadele pe care le aduce încurajarea bolnavului şi, mai departe, credinţa în tratament, rolul imaginaţiei în vindecarea unor obsesii, ca şi în izvorârea lor, îndepărtându-se treptat de subiect în zone ce nu ne mai interesează.

Pentru că am început acest capitol pomenind un extras din Capitolul XIV , se cuvine să ne întoarcem acolo, în nădejdea de a găsi material pentru întărirea noastră în convingerea că, dacă în judecarea celor ce ţin de procreaţie (asupra cărora am insistat atâta) punctul de vedere este acela al actului cu două aspecte simultan opuse , şi în judecarea celor ce ţin de moarte se va folosi aceeaşi perspectivă. Titlul eseului este: GUSTUL BUNURILOR ŞI AL RELELOR ÎN MARE PARTE ŢINE DE PĂREREA CE AVEM DESPRE ELE. Este şi mai explicit şi mai abscons decât: DESPRE TăRIA ÎNCHIPUIRII; de fapt, ambele cultivă tot o plantă.

Sub zodia lui Epictet ( MANUAL , X), Montaigne îşi drege glasul cu: Oamenii (…) se frământă de părerile ce-şi fac despre lucruri, nu de lucrurile înseşi.Să nu ne lăsăm amăgiţi: nu e o referire la ‘lucrul în sine’. Nu. Să-i îngăduim tot scriitorului să-şi explice teoria: Felurimea părerilor căpătate despre acele lucruri arată limpede că ele nu pătrund în noi decât prin îngăduirea fiecăruia: cutăruia i se întâmplă să le cuprindă în adevărata lor fiinţare, dar o mie alţii le dau o nouă fiinţare, cu totul dimpotriva ei. şi, pentru mai multă limpezire, exemplifică după cum urmează: Care dintre noi nu ştie că această moarte, pe care unii o cheamă cel mai groaznic lucru din toate cele mai îngrozitoare, alţii o numesc singurul liman al pătimirilor din această viaţă, bunul mai presus al firii, singurul sprijin al libertăţii noastre, cea mai la îndemână şi mai grabnică lecuire a tuturor suferinţelor noastre?

Ni se va spune că acest expozeu nu face decât să accentueze valorile multiple pe care le are un obiect în raport de individ. Este cazul să reamintim că valoarea nu stă în obiect ci îi e atribuită. Iar atribuirea ei se face tocmai sesizându-se cele două valori posibile, la nivelul subconştientului, şi conferind una în raport de actualizarea ce se impune conştiinţei. E cazul urmărit de noi.

Să mai facem un pas pentru a înţelege rolul închipuirii în cumpănirea morţii. Moartea este simţită numai în gândul nostru; şi o lămurire suplimentară:In moarte noi privim mai ales durerea. Procesul gândirii este dublu. Toţi avem experienţa durerii. Aceasta este proiectată din Trecut asupra Viitorului, iar Viitorul este actualizat. Formularea acestui mecanism, în termeni aforistici, este: Durerea şi desfătarea se ascut pe tăişul minţii.

Aşadar, imaginaţia ar avea un rol de jucat în atenuarea durerilor sau a spaimelor; şi o face.

Rolul închipuirii în înlesnirea ori împovărarea vieţii psihice este fundamental prin aceea că, prin actualizarea Viitorului ea ne provoacă să trăim încă din Momentul Prezent orori presupuse a ne aştepta cândva. Mai multe lucruri ne par mai grozave din închipuire decât sunt de fapt (II,III). In continuare, o experienţă proprie exemplifică această constatare: Am petre cut o bună parte din anii mei în plină şi înfloritoare sănătate: nu numai de tot sănătos, dar cu sănătate vânjoasă şi aprinsă; această stare zdravănă şi vioaie făcea să privesc cu atâta groază bolile, încât atunci când mi-a fost dat să le încerc, aflat-am împunsăturile lor slabe şi îngăduitoare, nepotrivite temerii mele. (In legătură cu aceasta nu ne istoriseşte cu legănătoarea sa frază de zi de sărbătoare Igiroşianu că, pe de o parte Titulescu, pe de alta, marele Claudel, au resimţit fizic suferinţele părinţilor aflaţi pe patul de moarte? Politicianul român a gemut: În zilele astea cât s-a luptat cu moartea, m-au durut şi pe mine cumplit plămânii. Şi inima. Suferinţa ei o simţeam şi în mine. Acum s-a sfârşit. [I. Igiroşanu, Clepsidra amurgului, Bucureşti, Editura Cartea Românească, (1976), p. 135])

Ajuns la punctul critic, moartea, de pildă (în speţă, ceva foarte apropiat de ea – leşinul), trăirile povestitorului descriu o dedublare a gândirii şi comportamentului corespunzător (dedublare care în termenii moderni ar fi distingerea activităţii simultane a unei raţiuni conştiente şi a uneia operând în baza deprinderii, DESPRE DEPRINDERE [Michel de Montaigne, op.cit., Cartea II, Capitolul VI, p.364] fiind şi titlul eseului). Despre ce este vorba? Montaigne a suferit un accident de călărie în urma căruia şi-a pierdut cunoştinţa. Este purtat de către oamenii săi pe drumul de înapoiere şi-şi revine treptat. Când mă apropiam de casă, unde vâlva căzăturii mele ajunsese, ai mei se zoreau încă să-mi vie în întâmpinare cu obişnuita larmă a acestor trebi; nu numai că le-am răspuns câteva cuvinte, dar ei spun că m-am apucat a porunci să se aducă un cal soţiei mele, pe care o vedeam împotmolindu-se şi căznită pe drumul deluros şi anevoios. Ar părea că această vedere ar fi trebuit să pornească dintr-un suflet treaz; cu toate acestea nu era nicidecum treaz, erau gânduri fugare şi în nori, stârnite de simţul ochilor şi al urechilor; nu veneau de la mine, nici nu puteam să cântăresc şi să iau în seamă întrebările lor; erau urmări uşoare, iscate de simţuri înseşi; ca din puterea unei obişnuinţe; ce venea de la suflet era ca în vis, abia atins şi ca stropit de întâmpinarea slabă a simţurilor; nu eram necăjit nici pentru mine, nici pentru altul; era o moleşeală şi o slăbiciune nespusă şi fără nici o durere. Mi-am văzut casa fără să o recunosc.

Să urmărim mai schematizat cele ce s-au petrecut cu el.

Rănit de moarte, o zăreşte pe soţia sa grăbindu-se în întâmpinarea lui, prin noroaie. Porunceşte să i se aducă doamnei un cal.

Constată, însă, că deşi reacţia sa ar fi putut părea izvorâtă din raţiunea conştientă, aceasta nu percepea altceva decât că era ‘adormită'; adică incapabilă să-şi efectueze travaliul. Totuşi, faptul că autorul vorbea cu rost (manifestare a procesului raţionării) îl făcea să creadă că el se datora unui mecanism oferind sugestii în baza deprinderii, un mecanism trezit de simţuri. şi nu greşea, obiceiul fiind cealaltă faţă a raţiunii. Astfel, se poate spune că avem de-a face cu o actualizare a Trecutului (nenumăratele situaţii când s-a purtat politicos cu soţia sa) săvârşită asupra unui Moment al Trăirii Prezente amorf, conştientizat doar ca în starea onirică. Rezolvarea crizei e realizată prin adâncirea într-un somn de plumb.

Dedublarea Momentului Trăirii Prezente constituie o experienţă dramatică şi deconcertantă.

Un alt titlu de capitol ispititor pentru cercetarea noastră este: CUM RÂDEM ŞI PLÂNGEM DE UNUL ŞI ACELAŞI LUCRU (I, XXXVIII). El e rezumat de următoarea meditaţie: Vedem nu numai copii nevinovaţi, care se dau după fire, plâng şi râd adesea de acelaşi lucru, ci şi nimenea din noi care să se poată lăuda că, oricât i-ar fi călătoria pe plac, la despărţire de părinţi şi de prieteni, el nu simte înfiorată hotărârea; iar de nu dă de-a binelea drum lacrimilor, pune totuşi piciorul în scară cu o faţă stinsă şi mâhnită. Oricât de drăgăstoasă flacără cuprinde inima fetelor de soi bun, ele se desprind anevoie de grumazul mamei, ca să le ia soţul. (…)Aşadar nu e nicidecum ciudat să plângi pe un mort care nici n-ai vrea să fie în viaţă.

Montaigne găseşte numeroase pilde în istorie, ca şi în trăirea personală, din care se pot discerne următoarele situaţii când reacţia omului contrazice simţămintele sau raţiunea (şi nu le epuizează):

a) tristeţea la vederea unei morţi mult dorite;

b) tristeţea provocată de măritiş sau altă mult dorită schimbare de stare;

Din analiza exemplelor reiese că reacţia (lacrimile) este o mască de împrumut, deci că individul e şi nu e cel drept care se dă (trăire generată de o stare de spirit cinică, lăsând un gust amar în receptor).

De aci putem merge mai departe în prezentarea opiniilor lui Michel Eyquem de Montaigne asupra capacităţii umane de dedublare şi modul în care se oglindeşte ea în cei din jur.

In III, I, 6, citim: Cel pentru care trădezi pe unul, căruia tot pe atât de binevenit eşti, nu ştie el oare că vei face cu el de asemenea? Te socoteşte om netrebnic, cu toate că ascultă şi trage folos de la tine, făcându-şi trebile cu făţărnicia ta; căci oamenii cu două feţe sunt folositori în cele ce-ţi aduc, dar trebuie să ai grijă ca ei să ducă cât pot de puţin cu dânşii.

Este interesant faptul că folosirea măştii de către trădător (făţarnic) impune folosirea măştii şi de către persoana în favoarea căreia săvârşeşte el trădarea, adică cea din urmă se preface a-i acorda încredere trădătorului, pe când, în sinea sa, nu i-o acordă.

Mergând mai departe, însăşi receptarea datelor trădării este dublă: într-o măsură sunt crezute, într-altă măsură ele sunt puse sub semnul îndoielii. Comportarea cu două feţe a trădătorului impune o comportare similară faţă de trădare însăşi şi celui în favoarea căruia trădează: cred – nu cred.

Aceasta conduce la sistemul în lanţ al spionului pus pe urmele spionului ce spionează alt spion; şi aşa mai departe.

Asistăm la o explozie a relaţiilor umane, iremediabilă atâta timp cât nu este temperat mecanismul gândirii acesteia ce îngăduie omului să folosească masca, minciuna, ipocrizia, pe care ne străduim să-l discernem în paginile de faţă. Trebuie temperat, dar nu înlăturat, pentru că rămâne permanent adevărul adus în faţa noastră de Montaigne în acelaşi eseu: Mărturisirea virtuţii însă este şi pe buzele celui care o smulge cu tărie, şi dacă el nu o primeşte în sinea sa, o poartă măcar drept podoabă. Ne aflăm în plinul vârtejului unui cerc vicios. Unul dintre marile paradoxuri ale pomenitelor relaţii sociale. Străinii nu văd decât întâmplările şi feţele din afară: fiecare poate arăta faţă bună pe dinafară, înăuntru fiind plin de fierbere şi fior (II, XVI). şi, în sfârşit, Montaigne îşi vădeşte nedumerirea în faţa acestui mecanism: Noi suntem, nu ştiu cum, pe din două în sinea noastră, ceea ce face că nu credem ceea ce credem şi nu ne putem dezbăra de ceea ce ocărâm (idem).

Că ‘suntem pe din două’ o demonstrează cu prisosinţă în eseul DESPRE DEŞARTE ISTEŢIMI (I, LIV), descriind un joc cu care se distra în familie: cine poate să găsească mai multe lucruri care să se potrivească numai la cele două capete. Formularea regulii e anevoiasă. Vom vedea îndată ce presupune jocul. Polarizarea sensurilor la cuvinte ca ‘domn’ (nume dat celui mai presus de toţi într-o ţară (…), se spune de asemenea celor de rând şi nu celor între ei), ‘jupânese’ (femeile din nobilime, cele mai de vază (…), iar tot jupânese spunem celor de rândul cel mai de jos), funcţia aspectelor opuse(feţele de masă nu le vedem întinse decât în casele principilor şi la cârciumi (…). Romanii purtau aceleaşi straie la petrecanie şi la sărbătoare) . Aceeaşi însuşire la două specii opuse (Democrit spunea că zeii şi dobitoacele ar avea simţurile mai ascuţite decât oamenii (…). Dintre săracii cu duhul mai puţin iscoditori şi învăţaţi se fac unii buni creştini care, prin smerenie şi ascultare, cred curat şi se ţin sub ascultarea legilor (…). Capetele luminate, aşezate şi limpede văzătoare sunt în altfel dreptcredincioşi; ei, prin îndelungă şi cucernică cercetare, străbat până la o adâncă şi ascunsă lumină a Scripturilor şi simt tainica şi dumnezeiasca învăluire a orânduirii noastre bisericeşti (…). Poezia poporului şi curat firească are nevinovăţie şi haruri; se asemuieşte prin aceasta celei mai desăvârşite frumuseţi a poeziei meşteşugite cu măiestrie, ca ‘villanelele’ din Gasconia (…). şi culmea frigului şi culmea căldurii perpelesc şi ard).Aceeaşi manifestare a două sentimente sau stări opuse (Frica dusă la culme şi focul îndrăznelii tulbură neapărat în acelaşi fel pântecul şi-l sloboade (…). Porecla de ‘Tremurătorul’ care fu dată celui de-al doisprezecelea rege de Navara, Sancho, ne învaţă că îndrăzneala tot atât de bine ca şi frica ne cutremură mădularele (…). Slăbiciunea care ne cuprinde ca urmare a răcelii şi silei în slujba lui Venus vine şi din prea aprigă poftă şi din potopitoare dogorâre (…). Dorinţa şi săturarea umplu de durere stările mai presus şi mai prejos ale desfătării (…). Copilăria şi bătrâneţea se întâlnesc în slăbiciunea creierului; zgârcenia şi risipa, în aceeaşi dorinţă de a cuprinde şi de a dobândi).

Sărmanul Montaigne (care a avut atâta de suferit de pe urma rinichilor) recunoaşte aceste două aspecte opuse până şi în cel mai cras prozaism şi de aceea se ridică necontenit împotriva medicilor neajutoraţi ai epocii, ca şi a sfaturilor lor.

In eseul DESPRE NESTATORNICIA FAPTELOR NOASTRE (II, I) tocmai cele două aspecte contradictorii percepute în fiinţa umană îl nedumiresc : Dacă vorbesc în mai multe feluri despre mine este fiindcă mă privesc felurit. In mine se află toate potrivniciile, într-un fel sau într-altul. Sfios, încumetat, iscoditor, destrăbălat; vorbăreţ, tăcut, sârguitor, lăsător, dibaci, nepriceput, arţăgos, blajin, mincinos, de bună credinţă, învăţat, neştiutor, darnic, zgârcit şi risipitor; toate acestea le văd în mine după cum mă sucesc… Nimic nu am de spus despre mine pe de-a-ntregul, curat şi încredinţat, fără încâlceli şi fără amestec. (Parcă ascultăm descrierea Elisabetei I a Angliei.)

Nu numai el a remarcat că omul este un animal cu două chipuri, dar meşterii zugravi spun că mişcările şi încreţirea feţei la plâns şi la râs este aidoma(II, XX). şi asta deoarece mintea este o oală cu două toarte, se poate apuca din dreapta ca şi din stânga (II, XII); faimosul concret al acestei imagini nu se va sfii să-l preia şi sir Francis Bacon. Un anume tipar al gândirii (bineînţeles nu al celei logice) să ne facă să ne percepem ca opuşi nouă înşine sau impresia să fie o realitate? Montaigne pare să încline către a doua posibilitate: Eu în ceasul acesta şi cel de odinioară suntem doi (III, IX).

Această viziune este apoteozată atunci când structura oglindeşte întreg cosmosul: Viaţa noastră e alcătuită, ca şi în strunirea lucrurilor, din lucruri care se împotrivesc, ca şi din felurite glasuri, dulci şi suave, ascuţite şi asurde, moi şi adâncite (III, XIII) [Pentru completarea celor spuse, vezi şi prefaţa noastră: OMUL FĂRĂ MASCĂ, în vol.: Montaigne, AFORISME, trad., culegere şi Cuvânt înainte de Mihai Rădulecu, Bucureşti, Editura Albatros, 1976].

Tags

Related Posts

Share This

- Sa vezi dublu e o boala?

CAPITOLUL 5
SĂ VEZI DUBLU E O BOALĂ?
se întreabă autorul judecând atât triumful cât şi eşecul Renaşterii

O plagă ascunsă cangrenează pe nesimţite robusteţea atât de recent dobândită de către omul Renaşterii. El  cunoaşte o împrospătare a forţelor, a încrederii în meritele proprii, în destinul său, a nădejdii de înnoire a valorilor umaniste, neechivalată, poate, decât de omul contemporan nouă. Dar vigoarea proaspătului înviat, fără precedent în lumea creştină, va fi curând ruinată datorită unei boli psihice (?) de masă. La ce ne referim? La acceptarea unei realităţi ce se lasă surprinsă ca având două aspecte simultan opuse . In acelaşi timp, dealtfel, trupul este şi el atacat de o altă maladie conceptualizabilă conform aceluiaşi tipar: fericirea îndrăgostitului naşte nebunia sfrinţitului – această maladie tot a Italiei pomenite, mal de Naples! -, dobândită prin însăşi transpunerea în viaţă a idealurilor îmbătătoare nutrite de omul complet , a setei de viaţă intelectuală, dar şi fizică, specifică noilor valori către care tinde, ameţit de bucurie, trufaşul redescoperitor al existenţei materiei.

O analogie între starea sănătăţii trupeşti şi aceea psihică ne poate fi îngăduită, ambele examinându-le în depănarea veacurilor, fără a forţa cumva apropierea. Fiecare epocă îşi oferă sânul unei boli mai hulpave decât toate (ba chiar la două-trei, încăpăţânate a nu cruţa suflarea omenească). Vorbeşti de ciumă, de lepră, mintea le asociază Evului Mediu. Renaşterii i-am numit hiba. Pome- neşti tuberculoza şi retrăieşti ultimii ani ai romantismului. Auzi rostindu-se cuvinte ca infarct, cancer, sida, ştii că vorbitorul se referă la contemporaneitate. La fel, sofismul îţi aminteşte de o ciudată anomalie a gândirii într-o anumită perioadă a antichităţii, scolastica pare o fiică a sofismului, ea dominând procesele psihice în Evul Mijlociu (aşa cum fiul ei s-ar zice că este talmudismul); mai târziu, patima regulilor e obsesia clasicismului; le mal du si è cle ne şopteşte despre romantism, într-o anumită etapă a dezvoltării lui; decadenţa, despre o altă ciudată evoluţie a precedentului; curentele beat şi hippy, rap etc. vădesc perturbări recente ale gândirii şi simţirii; iar mai presus de toate, boala psihică epidemică şi nimicitoare a fost şi încă mai este comunismul.

Sănătatea psihicului speciei nu a fost, însă, suficient studiată. Ea a atras atenţia specialiştilor atunci când stările ei patologice au fost intim legate de organism, ca urmare, de pildă, ale sifilisului, drogurilor, alcoolismului. S-ar putea oare vorbi despre boli psihice cu caracter epidemic – cum am făcut-o -, păstrându-se înţelesul cuvintelor aplicate bolilor trupeşti? Categoric, da. Isteria, de exemplu, este transmisibilă. Iată o dovadă printre altele. În articolul ISTERIE DE MASĂ ÎN SECOLUL XX [In Science et Vie, février 1974, no. 677] se citează o reeditare contemporană a unei scene cu care erau obişnuiţi martorii convulsiilor de la Saint-Médard, ai flagelanţilor din Sevilla, ai anabaptiştilor din Münster sau cu care ne-a înfiorat J. Iwaszkiewicz în povestirea sa Maica Ioana a îngerilor, Bucureşti, Editura Univers, 1971] Vineri 11 mai 1973, cei 400 de elevi ai şcolii din Berry (Alabama, S.U.A.) au intrat într-o criză colectivă de vomă, leşinuri, mâncărime, ţipete şi plâns. O pătrime dintre ei şi-au făcut răni care sângerau; foarte mulţi şi-au pierdut cunoştinţa. Criza s-a repetat în alte două zile, transmiţându-se nevoia de a se scărpina şi la profesori. Autorul anonim al ştirii, după ce completează informaţia, ară- tând că iluzia mâncărimii s-a transmis de la câţiva copii la întreaga şcoală, face o interesantă referire la Renaştere . Asta evocă acele crize de tarantulism, bântuind Italia veacului al XV-lea, când ţăranii care se credeau înţepaţi de tarantule începură să gesticuleze vehement şi delirant. In mod ciudat, aceasta este originea simpaticului dans denumit ‘tarantelă’.

Şi paranoia se extinde la mari grupuri umane. Ce altceva au fost Noaptea Sfântului Bartolomeu, anii urmând incendierii Romei, Noaptea Cuţitelor Lungi? Dar schizofrenia nu a cuprins întregul Salem al aşa ziselor vrăjitoare? Extinderea fascismului, a nazismului, a comunismului nu au constituit boli psihice de masă? Dar cei mai bine de doi ani ai ‘reeducărilor’ tineretuluistudenţesc deţinut în penitenciarele Piteşti şi Gherla nu au dovedit o boală psihică de grup, indusă de Securitate? [Vezi: Mihai Rădulescu, Casa lacrimilor neplânse. Martor al acuzării în procesul ‘reducatorilor’. Bucureşti, Editura Ramida, 1993 ].

Analogia cu patologia ne înlesneşte să mai înţelegem ceva. Dacă lepra şi-a găsit terenul propice înfloririi şi izbutirii cumplitelor ei dezastre, asta nu înseamnă că maladia a dispărut şi că nu mai există ţări încărcate cu leprozerii sau că agenţii patogeni şi condiţiile propice dezvoltării lor au fost definitiv eliminaţi, eliminate. La fel despre maladia atitudinii psihice cu caracter de masă nu s-ar putea spune că se naşte din nimic, că nu este favorizată de anume condiţii, ori că dispare pentru totdeauna în neant. Aşadar, nici una dintre bolile pomenite nu constituie pericole complet depăşite de omenire. Bolile, că sunt biologice sau psihice, însoţesc omul din cele mai adânci neguri ale trecutului şi-l vor întovărăşi pe timp nelimitat, temperate de factori necunoscuţi în trecut, dar tot mai lămuriţi pe măsura eforturilor oamenilor de ştiinţă închinate descifrării lor.

Toate aceste gânduri ne sunt sugerate de trista contemplare a eşecului Renaşterii. Se cuvine să revenim asupra unor afirmaţii făcute în treacăt anterior. Dacă istoria artelor, a literaturii şi a ştiinţelor au ştiut să se entuziasmeze, pe bună dreptate, în faţa uluitoarelor autodepăşiri realizate de omenire în epoca respectivă, răpite de un nobil sentiment de mândrie, ele au uitat să consemneze suficient de clar că Renaşterea şi-a săpat propriul mormânt.

Reinstaurarea gloriei lumii antice nu era întrevăzută ca un eveniment temporar. Unirea trăirilor creştine cu gândirea păgână intra în conceptul unui mesianism lărgit. (Să nu uităm că începuturile Renaşterii stau în străduinţa rejudecării valorilor creştine.) Se descoperea un întreit ţel forţelor Bisericii. Marii maeştri predicatori ai cetăţilor Italiei aveau menirea să câştige întru dragoste şi neprihănire sufletele botezate dar încă netemperate ale turmelor papalităţii. Misionarii reeditau muceniceşte faptele apostolilor printre păgâni. Iar datoria filologilor era să întindă aria creştinismului în Imposibil: să înapoieze lui Hristos revelaţia naturală aflată în lucrările filosofilor elini, care îi ‘aparţinea de drept’, ca revelaţie a divinităţii , şi să demonstreze prezenţa Cuvântului în universalitate, înainte de Naştere. Prezentul hotărâse să-şi asume Trecutul. Stefan Zweig, în prezentarea ce i-o face umanistului Erasmus [Stefan Zweig, Triumful şi destinul tragic al lui Erasm din Rotterdam, trad. de Emerich Deutch. Bucureşti, Editura Univers, 1975, p.72-73], e unul dintre puţinii cugetători moderni care a înţeles această mişcare a Renaşterii. Îl citează pe Erasm însuşi: Oriunde găseşti adevărul, socoteşte-l creştinesc, şi comentează: Cu aceasta, puntea către toate epocile şi spre toate zările a fost aruncată(…). Nimic din ceea ce a reprezentat cândva o cucerire demnă de luat în seamă a moralei sau spiritului etic nu se cuvine, după concepţia religioasă erasmeană, să fie despărţit de creştinism printr-o barieră rigidă, căci, în sfera omenescului nu există adevăruri creştineşti şi adevăruri păgâne, adevărul fiind, în toate formele sale, de esenţă divină .

O atare concepţie asupra cuceririi lumii prezente şi trecute nu-şi întrevede un sfârşit. şi, totuşi, acesta a venit. Înseamnă că echilibrul ei era precar, temelia fisurată, respiraţia impură. Factorii socio-economici pledează pentru tot mai deplina vitalitate a burgheziei în continuă ascensie. Începuturile Renaşterii coincideau cu conştientizarea rolului progresist pe care avea să-l joace burghezia în structura economică a societăţii. Dar Renaşterea nu a ţinut pasul cu această evoluţie splendidă. Renaşterea a constituit o atitudine intelectuală şi afectivă contracarată de alte elemente psihice ce i-au împiedicat desfăşurarea firească, sănătoasă, şi care, finalmente, au dus la degenerarea ei. Renaşterea, în înţelesul ei epicletic, s-a realizat pe deplin, dar în înţelesul definitivării ei a reprezentat un fiasco.

Căutarea originii acestui fiasco ne-a îndemnat să cercetăm calitatea gândirii omului din timpul Renaşterii, gândirii ce ar fi putut garanta perenitatea fenomenului, bănuind că în slăbiciunile acestei gândiri stă taina decăderii depline. şi, dincolo de analiza gândirii (nu ca idei, cum s-a făcut în atâtea rânduri, ci ca o însăilare de structuri, după cum se va vedea mai departe), ne-am străduit să surprindem Weltanschauung -ul ce a generat, ca, ulterior, să facem efortul de a afla ce anume a determinat formula acelui Weltanschauung . Astfel credem a putea contura profilul ‘maladiei psihice’ care a secerat Renaşterea.

Opera de artă va fi considerată în acest eseu ca o punere în ecuaţie a unui aspect mai mult sau mai puţin complet al vieţii. De aceea socotim că ea trebuie să prezinte toate profilurile esenţiale ale problemei atacate şi, în măsura în care s-a ajuns la rezolvarea ei, şi aceasta să fie prezentă. Astfel, o lucrare literară devine un instrument de cercetare în domeniul cunoaşterii. Vom spune că poate înfrunta experienţa veacurilor pe cât se dovedeşte un instrument absolut necesar, de nelipsit, inevitabil, pentru cugetul omenesc. Spre deosebire de instrumentarul tehnico-ştiinţific de laborator, care rămâne mijloc exterior realităţii experienţei, opera artistică reprezintă atât mijlocul de cunoaştere cât şi câmpul de cercetare în acelaşi timp. Pe măsură ce ne cunoaştem unealta mai bine, descifrăm şi tainele vieţii. Odată ajunşi să o mânuim perfect, am câştigat tot ce ne poate ea oferi, am asimilat-o, căutăm un instrument nou de cercetare.

Tags

Related Posts

Share This

- Adevarul

CAPITOLUL 6
ADEVĂRUL
n-are decât o singură înfăţişare, pentru unii

Este încurajator să parcurgem împreună câteva pagini scrise de un om care a ştiut să observe mecanismul acesta al gândirii pentru care realitatea este şi nu este, simultan , mecanism numit de noi: dihotomic-antonimic , să-l izoleze, să-l stigmatizeze, cu o chemare autentică spre studiul ştiinţific, nerecunoscută în epoca sa, nici măcar de veacurile ce i-au urmat. Numele lui este: Leonardo da Vinci. Pentru el, adevărul n-are decât o singură înfăţişare care, odată cunoscută, se impune tuturor cu atâta putere încât înlătură pentru totdeauna litigiul [P.P.Negulescu, op.cit., vol. II, p.138].

Iacă, de pildă, o nucă. O furase o cioară din leagănul frunzarului umbrit. Pasărea o scăpă deasupra unei clopotniţe. Fructul se rostogoli într-o crăpătură a zidului vechi. Flatându-l, deplângându-şi soarta şi cântându-şi cu măiestre cuvinte prietenia ce o resimţea pe nepusă masă pentru puternicul său adăpost unde picase din cer, nuca îi afirmă că nu voia să se mai despartă de zid; se hotărâse ca, deoarece scăpase de ciocul nemilos al ciorii, să-şi petreacă tot restul zilelor retrasă într-o umilă văgăună.

La auzul acestor cuvinte, zidul clopotniţei, înduioşat de rugămintea ei, îi dădu bucuros găzduire [Leonardo da Vinci, Scrieri litrare. Prefaţă, trad. şi note de Ovidiui Drimba, Bucureşti, Editura Albatros (1976), p.36. Următoarele citate trimit la aceiaşi ediţie]. Da, nuca, abilă cunoscătoare a slăbiciunilor sufle- teşti, îşi anunţă impertinenta decizie. Zidul, a cărei înţelegere a realităţii este colorată de afectivitate, în dauna intereselor proprii, interpretează vorbele disgraţioase în fond, dar reverenţioase în formă, nu ca pe o ‘hotărâre’, ci ca pe o ‘rugăminte’. Autorul este categoric asupra acestei diferenţieri, deşi n-o comentează. Or, ea scoate în evidenţă o situaţie dihotomică-antonimică conducând în mod normal la distrugerea zidului, căci nuca, la largul ei şi ‘la ea acasă’, încolţeşte şi se preschimbă în … nuc.

Am spune că fabula prezintă un Iago-femeie, atât de bine cunoscuta ‘fată pierdută’, victima împrejurărilor ce au făcut-o ‘să cadă’ şi care are strălucita idee de a-şi reface viaţa ruinând-o pe a unui bărbat milos până la a o ocroti în avutul său, tovarăşă păguboasă de viaţă.

O savantă lecţie în spiritul ‘spionului spionat’ ne-o dă moartea păianjenului, din ceea ce urmează. Arahnida pricepuse că cea mai norocoasă vânătoare din viaţa sa de sugător de sânge ar fi aşteptat-o dacă întindea plasa între boabele zemoase ale unui ciorchine de struguri Deci, se potrivi într-o ascunzătoare, ca revers fatal al dulceţii vieţii din jur. Cu prilejul culesului, îşi găsi şi ea sfârşitul în coşul unui podgorean. şi în felul acesta, strugurele fu cursa şi amăgirea înşelătorului păianjen, precum şi a gângăniilor înşelate de el (p. 45); ceea ce ne aminteşte că sabia otrăvită nu a constituit numai unealta crimei împotriva lui Hamlet, ci şi mijlocitoarea morţii lui Laertes, născocitorul şi mânuitorul ei, ca şi a tovarăşului acestuia de politică mârşavă, regele Claudius. Aceeaşi soartă o avu şi racul, din altă fabulă a lui Leonardo, ce pândea peştii de sub un bolovan: veni o mare revărsare de ape, cu furioasă surpare de pietre, care, în rostogolirea lor năvalnică, striviră racul (p. 61).

Creatorul CINEI CELEI DE TAINĂ, constatând mecanismul gândirii ce prilejuieşte suferinţele celor ‘cu inima curată’, preschimbându-i în victime, se ridică împotriva şiretlicurilor născocite de el şi, mai ales, împotriva imoralităţii acelora ce-l folosesc şi, cu un  simţ al dreptăţii firesc la cineva care a atins culmi atât de înalte în desăvârşirea de sine, dă lecţii umanităţii despre faptul că binele trebuie să învingă, că răul trebuie pedepsit. Uneori el atacă direct ticăloşia omului cu două feţe, cum stau lucrurile în CROCODILUL. Această jivină îl înhaţă pe om şi numaidecât îl omoară. Iar după ce l-a omorât, cu glas tânguios şi cu şiroaie de lacrimi îl plânge; şi după ce a isprăvit cu plânsul, cu nemăsurată cruzime, îl sfâşie şi-l mănâncă.

Tot astfel face şi făţarnicul care, pentru un lucru cât de neînsemnat, îşi scaldă obrazul în lacrimi, cu toate că s-a dovedit a fi crud ca un tigru; şi se bucură în sinea lui de nenorocirea altuia, deşi se preface că suferă nespus, de ţi se face milă uitându-te la el (p. 88-89).

Distincţei opoziţionale dintre aparenţă şi esenţă îi datorăm, poate, cele mai profunde şi emoţionante fabule scrie de Leonardo da Vinci. Cum ar fi, de pildă, înalt morala rostuire a întâmplărilor briciului. Alunecat din teacă, acesta înţelese pentru întâia oară cât de frumos îi scotea în evidenţă soarele eleganta fiinţă lucitoare. Luă hotărârea de a nu se mai întoarce înapoi în temniţa-i îmbeznată, de unde rostul său făcea să nu fie scos la lumină decât pentru a tăia ţepii de pe faţa unor ţărănoi neciopliţi. Işi găsi o tainiţă în care să-şi piardă urma. Într-un târziu, nemaitemându-se a fi recunoscut, ieşi iar, pentru a descoperi cu amărăciune că tăişul îi era zimţat şi că rugina îi rosese obrazul de sclipiri. Acum abia şi-a înţeles vechea chemare ratată. Acelaşi lucru se întâmplă cu oamenii care părăsesc munca, lăsându-se în voia lenei; şi care, asemenea briciului de mai sus, îşi pierd tăişul iscusinţei, iar rugina neştiinţei le strică rostul (p. 51), căci atracţia răgazului total şi pentru totdeauna e doar o mască a căii către autodistrugere.

Dimpotrivă, petecul de zăpadă de pe creasta golaşă, rostogolindu-se către suratele sale de pe versant, din dragostea de a se regăsi printre ai săi, de a nu se sumeţi, de a nu vieţui pradă imediată soarelui, într-o sihăstrie mândră, şi care petec de nea, tot învârtindu-se, creşte şi creşte, ajungând a fi ultima zăpadă topită, ne învaţă fuga de nejustificata aparenţă şi îndreptarea necesară către rodnicia chemării esenţiale. Este o istorioară spusă pentru cei care se umilesc: aceia se vor înălţa (p. 46).

Insă există şi oameni a căror esenţă este singurătatea creatoare. Ei seamănă bolovanului atras de semenii săi de pe drum şi ajuns în mijlocul lor; liniştea sa înmiresmată de flori fu schimbată pe zdrobirile carelor şi pe baligile zvârlite-n obraz. Astfel li se întâmplă celor care, părăsindu-şi viaţa potrivită lor, petrecută în singurătate şi meditaţie, ţin să vină să locuiască în oraşe, printre oameni plini de tot felul de cusururi (p. 52), sună comentariul încercănat de nostal- gie al cugetătorului cu tristă experienţă de viaţă.

Printre plăcerile cetăţii se numără şi cele numite ‘ruşinoase’, al căror miraj îl atrage pe tânărul fluşturatic şi lipsit de experienţă, după cum fluturele este atras de lampă. Cel din urmă, nici ars de flacără nu putea pricepe cum dintr-un lucru atât de frumos i se putea trage cuiva asemenea rău (p. 53).

Acolo unde poporul nostru atrage atenţia: nu da vrabia din mână pe cioara de pe gard, pictorul renascentist istoriseşte păţania puricelui care simţind cât de cald miroase blana de berbec slinoasă sub perii căreia se încălzea, încolăcit, ditamai câinele său (aşa vorbesc paraziţii cocoţaţi în vârful societăţii despre cei cărora s-ar cuveni să le sărute picioarele, de sudoarea şi avuţia lor depinzându-le huzurul), sări în ea. Până să ajungă la pielea bănuită a fi bogată în sânge, câinele plecă; din care pricină, după îndelungată căinţă şi amară tânguire, puricele fu osândit să moară de foame (p. 50).

Leonardo sesizează şi o falsă structură dihotomică-antonimică , putându-ne fi ocrotire la greul depăşii de noi înşine. Piatra izbită de amnar se plânse de purtarea acestuia. El o îndemnă la răbdare, în aşteptarea minunii ce urma să se isce. Apariţia focului mângâie durerile amândorura.Istorioară spusă pentru cei care, aflându-se la începutul studiilor, se sperie de greutăţile studiului; dar după ce dovedesc că-şi pot porunci lor înşile şi, cu răbdare multă, îşi continuă aceste studii, de la aceşti oameni te poţi aştepta la lucruri minunate (p. 55). Nu i se întâmplă şi hârtiei să se plângă că cerneala o murdăreşte? Dar cerneala îi arată că datorită cuvintelor pe care ea, cerneala, le aşterne pe suprafaţa ei, hârtia este păstrată şi folosită (p. 64).

În ce disciplinată şi raţională orânduială se dispun constatările lui Da Vinci în aceste povestiri economicoase care bucură inima şi îndulcesc mintea! Taina lor stă tocmai în strădania de a înlătura confuzia adusă de ideea că adevărul ar putea avea două feţe.

Tags

Related Posts

Share This

- Gandirea, acest copil al timpului

CAPITOLUL 7
GÂNDIREA, acest copil al timpului

Acum, că scriitor şi cititori ne-am înseninat cu certitudinile limpezi din proza lui Leonardo da Vinci, ne putem întoarce la negurile Angliei, la vânătoarea începută pe urmele mecanismului dihotomic-antonimic al gândirii.

În 1971, sub antetul unui prestigios periodic [in The Times Literary Supplement, nr.644, 31 December 1971, The Temporal Element, cronică a lucrării lui Leonard W. Doob: Patterning of Time ], apărea un strigăt de alarmă: psihologii academici suferă de o singulară lipsă de sensibilitate faţă de timp, în aspectele lui subiective. Se adaugă că scrierile unui James Joyce, unei Virginia Woolf, unui Thomas Mann, sunt pentru ei ca şi când n-ar fi fost publicate. Putem adăuga cu de la noi putere numele lui Marcel Proust sau al lui Lawrence Durrell, tot nu vom schimba nimic în această stare de lucruri. Asta fiind situaţia, nu ne rămâne decât să începem, pe cont propriu, a fora cât ne stă la îndemână în terenurile cu aur negru ale memoriei şi închipuirii.

Lordul Francis Bacon ne aşteaptă într-o odaie luminată vag de un sfeşnic prilejuitor de meditaţii şi umbre. Dacă întâiul pas către înţelegereastructurilor dihotomice-antonimice din literatura elisabetană l-am făcut călcând pe uliţele Londrei în adulmecarea legănării din şoldurile-i poznaşe a lui Mall Taie-pungă, n-ar strica să-l facem pe al doilea urcând treptele către uşa celui care a tânjit să înţeleagă omul, activ sub ferestrele sale, şi destinul contemporanului său.

Studiate cu atenţie, aproape toate eseurile [sale] ne înfăţişează un şir de ‘teze’ pozitive şi negative pe tema în discuţie (…), fără să se facă o trecere legată de la un pasaj la altul. Cititorul rămâne nu o dată nedumerit asupra poziţiei lui Bacon, întrucât este tot atât de convingător şi când argumentează într-un sens şi când prezintă argumente contrare… De unde vine forma dezlânată a acestei reflecţii dispersed meditations pe tema indicată de titlul fiecărui eseu? Din aceea că ele sunt, în mare parte, transcrierea în şirurile unei pagini a celor două coloane de temeiuri, pro şi contra pe care autorul le-a aşternut pe hârtie cu subiectul respectiv, din care cititorul poate alege ce crede de cuviinţă, constată, cu pertinenţă, traducătorul său în limba română [Francis Bacon, Eseuri sau sfaturi politice şi morale, trad., studiu intr., note şi comentarii de Armand Roşu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1969, p. XLI].

Comentatorul ne pune la dispoziţie o informaţie preţioasă privind metoda de lucru a lui Verulam. Dar ne şi sugerează o întrebare firească: de ce eseistul englez nu a putut depăşi “temeiurile pro şi contra ” (deşi, după părerea noastră, o face de mai multe ori decât pare a fi încredinţat tălmăcitorul său)? Răspunsul este simplu: ambele categorii de argumente corespund câte unuia dintre aspectele problemei aşa cum este pusă în pagină de gândirea bacon-iană. Căci două adevăruri contradictorii nu pot exista. Adevărul trebuie să fie unic. Nu rămâne decât posibilitatea (eliminând dubletul ‘eroare-adevăr’, nesesizabil în cazul de faţă) ca adevărul să se lase surprins de către conştiinţă sub două aspecte opuse. Bacon, neinteresat de cele ce se petreceau în conştiinţa sa atunci când analiza o temă, surprindea argumente în favoarea ei şi împotriva ei, neputându-se hotărî pentru nici o poziţie. Noi, însă, eliminând tema în sine a meditaţiei, remarcăm incapacitatea de a se distanţa de dubla viziune percepută, a uneia dintre cele mai luminate minţi care au cercetat vreodată hotarele filosofiei. Această incapacitate urmează să o demonstrăm cu textul de faţă. Până atunci, acceptând o nouă explicaţie a comentatorului citat – Bacon ia termenul ‘eseu’ în sensul etimologic de exegium (cântărire) (…); această operaţie o face (…) în faţa noastră, prin desfăşurarea argumentului într-o direcţie şi în cea opusă (p. LXVIII), nu găsim altă lămurire decât că ceva anume din însăşi metoda sa de a raţiona îl împiedică să încline talgerul: iar metoda nu poate fi decât rezultatul unei concepţii. Această concepţie accepta, de bună seamă, o realitate cu două chipuri simultan opuse (care îi dirija şi viaţa practică; nu uităm atitudinea sa faţă de bunul său prieten Essex).

In această ordine (dinspre exterior către interior), să cercetăm câteva dintre lucrările ce a redactat.

XXXI, Despre bănuială (p. 109-110) – Poate că nici unul dintre eseurile lui Bacon nu este atât de pregnant ca acesta, din punctul de vedere care ne interesează. Căci din primul paragraf acuză bănuiala şi prevede măsuri de precauţie împotriva ei sau chiar de stârpire, iar paragraful al doilea dezvoltă sfaturi înţelepte pentru înlăturarea ei. In acelaşi al doilea paragraf ne izbeşte o structură dihotomică-antonimică introducând în text o atitudine faţă de bănuială exact inversă în raport cu precedenta. Avem în faţă un document unic în care mecanismul dihotomic-antonimic al gândirii este surprins în clipa când îşi face cuib la lumina zilei, într-un text ce transcrie cugetarea (nu este vorba despre o scornire ficţională, modelată de pre-judecare): nu există mijloc mai bun pentru a potoli bănuielile decât de a le socoti drept întemeiate şi totuşi a le înfrâna ca neîntemeiate.

Că această formulare nu este întâmplătoare, că ea irumpe din subconştient, trădând adevărata concepţie a curteanului de Verulam, conform căreia actele minţii pot fi simultan “întemeiate” şi “neîntemeiate”, cu alte cuvinte ‘adevărate’ şi ‘neadevărate’, o dovedeşte fraza imediat următoare, al cărei conţinut se opune categoric la tot ce precede şi va urma: omul ar trebui să nutrească bănuieli până într-atâta încât să-şi ia măsuri ca, chiar de ar fi adevărat ceea ce bănuieşte, să nu-i poată totuşi dăuna cu nimic [de comparat cu: bănuielile trebuie să fie înfrânate, ori cel puţin bine supravegheate: căci ele înceţoşează mintea, îi depărtează pe prieteni şi tulbură activitatea].

Aci se vede caracterul germinator al dihotomiei-antonimice . Acceptând o cât de mică manifestare a acesteia, riscăm să devină malignă, să genereze structuri similare, după acelaşi tipar, care să falsifice realitatea. In continuare, ea slăbeşte poziţiile etice ferme. Simpla dispunere pe două coloane a celor gândite de eseist, înainte de apariţia dihotomiei-antonimice şi după, e suficientă ca probă.

Am ales fragmentele ce descriu bănuielile în general, eliminând cazurile speciale (Henry VII, persoanele cu caracter josnic).

… ÎNAINTE

Bănuielile sunt printre gânduri ca liliecii printre păsări; ele zboară totdeauna pe lumină slabă. Desigur, ele trebuie să fie înfrânate, ori cel puţin bine supravegheate: căci ele înceţoşează mintea, îi depărtează pe prieteni şi tulbură activitatea, încât ea nu poate fi dusă mai departe fără poticniri şi în chip hotărâtor. Ele îi împing pe regi la tiranie, pe soţi la gelozie, pe oamenii înţelepţi la nehotărâre şi melancolie. Bănuielile sunt scăderi nu ale inimii, ci ale minţii, căci îşi fac loc în sufletele cele mai curajoase.

… DUPĂ

Bănuielile la care mintea ajunge ea singură nu sunt decât zumzete; dar bănuielile care sunt trezite în chip viclean dinafară, fiind strecurate în capetele oamenilor prin scornelile altora, au ace. Cu siguranţă, cel mai bun mijloc de a netezi drumul prin această pădure a bănuielilor este de a le comunica deschis persoanei bănuite.

Apoi să culegem cuvintele şi sintagmele incriminative (direct sau aluziv) pentru a putea cuantifica intensitatea unui pasaj şi a celuilalt:

Lilieci, zboară pe lumină, înceţoşează mintea, îndepărtează prietenii, tulbură activitatea, duc la tiranie, le gelozie, la nehotărâre, la melancolie, scăderi ale minţii.

Zumzete, au ace, alcătuiesc o pădure.

De la bun început remarcăm sfera imagistică bucolică şi lipsită de precizie din a doua coloană. Nici o acuză limpede, după cum se întâmplă de atâtea ori în coloana întâi, prin înţelesul cuvântului. Francis Bacon, cucerit de adierea dihotomică-antonimică ce i-a adumbrit o clipă veghea, rămâne lipsit de virulenţă când se dezmeticeşte; un fals acuzator, pro forma ; logica şi bunul său simţ s-au preschimbat în marionete ale căror sfori le trageconcepţia dihotomică-antonimică asupra vieţii , care, de altfel, i-a dirijat şi propriul destin, jucâdu-i şi amare feste.

Recapitulând, remarcăm, înainte de apariţia structurii dihotomice-antonimice, o atitudine combativă, iar după irumperea ei o atitudine de adoptare a obiectului respins anterior; revenirea la gândirea uzuală este caracterizată printr-o combativitate redusă; în concluzie, acceptarea structurii dihotomice-antonimice prilejuieşte, în cazul nostru, o dezagregare a raţiunii. Structura dihotomică-antonimică de limbaj, ce crează această rupere a firului logic, este inconştientă, indusă de subconştient, negativă, acceptată de conştient, malignă – deoarece germinează -, provocată de actualizarea viitorului.

V. Despre restrişte (p. 25-26). Acest eseu pare mai puţin desăvârşit din punct de vedere al construcţiei, raportându-l la măiestria arhitectonică obişnuită autorului (oricât de slobodă îşi îngăduie depănarea ideilor, el rămâne un rigorist). Dacă în prima ediţie a volumului, se dovedea ucenic al lui Seneca şi în formulare, gânditorul englez se răzvrăteşte împotriva maestrului. Revolta sa stilistică reprezintă piatra de care se împiedică tocmai stilistul. Pornind de la cunoaşterea unor maxime stoice, curând alunecă în criticarea tonului lor. Adoptă partitura, se ridică împotriva virtuozităţii interpretative.

Firul melodic al fondului tematic îl cucereşte pe eseistul renascentist. Găseşte argumente noi, implicând gândirea creştină în sprijinul celei păgâne, după moda umaniştilor. In aceste ultime patru paragrafe descoperim adevărata meditaţie, purificată de polemică, desţelenită de invective. De altfel, curteanul brit îşi scutură singur pletele înainte de a începe să vorbească: Să folosim însă un limbaj sobru, zice, reluând tema de la început.

Şi, de îndată ce a stabilit condiţiile jocului (discuţiei), intervine dihotomia-antonimică, la distanţă de o frază. De ce? Pentru că Bacon se dăruie subiectului cu toată fiinţa, mai bine spus cu toată fiinţa sa lăuntrică. Aşadar, accesul subconştientului la luminile rampei rămâne nepăzit. Fraza intermediară nu este fără rost, structural vorbind: Virtutea prosperităţii este cumpătarea, virtutea restriştei este tăria sufletească, care e, în morală, virtutea cea mai eroică. Ne interesează numai primele două propoziţii, a treia constituind apendicele apreciativ al celei mijlocii. Subiectele lor sunt antitetice, pe când numele predicative sunt: 1. o parte dintr-o sferă noţională, 2. sfera însăşi, căci ‘cumpătarea’ e un aspect al ‘tăriei sufleteşti’.

Astfel, cei doi termeni antonimici sunt, de fapt, egali cu unul şi acelaşi lucru (într-unul din cazuri apărând într-o formă caracteristică). Atunci, bineînţeles, nu mai este vorba despre o antonimie.

E remarcabilă această autodesfiinţare a antonimiei, cu atât mai mult cu cât ea ne călăuzeşte către o dihotomie-antonimică: Prosperitatea este binecuvântarea Vechiului Testament, restriştea este binecuvântarea celui Nou.

Dacă în fraza precedentă atributul masca antonimia, în cazul de faţă el devine membru al grupului subiectului, subiect el însuşi. Dacă al doilea termen al egalităţii era exprimat prin cuvinte deosebite denumind noţiuni aparent deosebite, acum este exprimat prin acelaşi cuvânt, determinat atributiv numai aparent deosebit. De ce doar aparent? Noul Testament este continuarea Vechiului Testament , legea nouă împlineşte legea veche. Astfel, cele două sunt două aspecte ale Cuvântului.

Aşadar,

Prosperitatea = Binecuvântarea Vechiului Testament

Restriştea = Binecuvântarea Noului Testament

dar

Vechiul Testament + Noul Testament = Cuvântul

deci

Binecuvântarea Cuvântului conduce la Prosperitate şi la Restrişte

De altfel, fraza analizată continuă explicarea Noului Testament care înseamnă o mai mare favoare divină şi este o manifestare mai limpede a bunăvoinţei lui Dumnezeu. “Mai mare” şi “mai limpede” fac din cele două Scripturi una singură, o singură binecuvântare cu două aspecte opuse, care sunt şi simultane, Cuvântul necunoscând Timpul sau, dacă vreţi, deoarece ‘împlinirea’ Vechiului Testament îl actualizează în Prezent.

Dezvoltarea eseului insistă semnificativ asupra dihotomiilor-antonimice: Prosperitatea nu este lipsită de multe temeri şi supărări, iar restriştea nu este lipsită de mângâiere şi speranţe.

Reluând, structura stilistică pe care am denumit-o dihotomică-antonimică desemnează un singur obiect cu două aspecte simultan opuse Într-unul mor, dar în mai mulţi trăiesc [John Fletcher, A Dying Husband’s Farewell]; în cazul de faţă avem de-a face cu două manifestări antitetice ale unuia şi aceluiaşi personaj. Am descoperit structuri similare arhitectonice pe care le-am denumit ‘situaţionale’ . Conchidem că ne aflăm în faţa unor manifestări neobişnuite ale gândirii; ele trădează o acceptare de către conştiinţa noastră a unei realităţi cu două chipuri; acceptarea pare a avea loc în anumite momente ‘de derută’, cum o consemnează limbajul uzual.

Cum de este posibil mecanismul dihotomic-antonimic al gândirii, acela care guvernează astfel de structuri? Pentru a izbuti să răspundem la această întrebare se cuvine să ne reamintim un capitol elementar al gramaticii. Timpul Prezent al Modului Indicativ este formulat prin două aspecte: Prezentul Nedefinit (‘pământul se învârteşte în jurul soarelui’), care certifică o acţiune repetată într-o perioadă lungă de timp (în exemplul dat, conştiinţa noastră percepe Nelimitarea ca Eternitate) şi Prezentul Progresiv sau Continuu (‘tocmai mănânc’, ‘je suis en train de manger’, ‘I am eating’), certificând acţiunea desfăşurată în momentul vorbirii, puţin (sau mai mult) înainte şi după acest moment. Or, aceste două aspecte simbolizează, în spiritul vorbirii, două realităţi ale raţiunii, existenţa fiind o Însumare Nedefinită de Momente Progresive ale Trăirii.

Să ne închipuim că avem în faţa ochilor o linie imaginară orizontală reprezentând Trăirea. Momentul Prezent al Trăirii progresează, să zicem, de la stânga la dreapta. Prin această progresie, trăirea devine, pentru privitor, o însumare nedefinită de Momente Prezente; Momentele rămase la stânga (pentru privitor, ele sunt nediferenţiate de Momentul Prezent al Trăirii ori de cele de la dreapta lui), pentru conştiinţa receptând Momentul Prezent al Trăirii ca fiind parcurs de sine, devin Trecut; adică (m = Momentul Prezent al Trăirii; numerotarea se face invers: de la Momentul Prezent al Trăirii înapoi, spre stânga): Trecutul = – m 1 + (- m 2 ) + (- m 3 ) + …(- m n ).  Partea din dreapta Momentului Prezent al Trăirii este, în potenţial, Viitorul (pentru aceeaşi conştiinţă).

În consecinţă:

Trecutul = – Prezentul

Viitorul = Non-Prezent (aleatoriu).

Simţul realităţii prezente ne dă posibilitatea de a ne situa în Momentul Prezent al Trăirii. Memoria actualizează Trecutul, suprapunându-l Momentului Prezent al Trăirii. Imaginaţia actualizează Viitorul, suprapunându-l peste Momentul Prezent al Trăirii. Deci, Memoria şi Imaginaţia sunt forţele care concură la definirea Momentului Prezent al Trăirii. Dar, niciodată Viitorul actualizat nu se va suprapune Trecutului actualizat, în Momentul Prezent al Trăirii (cel puţin în măsura în care procesul poate fi conştientizat). Nu putem realiza această suprapunere, ele fiind două lumi netangente. Trecutul este Prezent trecut. Viitorul este ceva care a putea deveni şi Prezent. În schimb, Viitorul actualizat (adică ‘visările’, planurile, ‘perspectivele’ etc. din limbajul curent) poate deveni, printr-o stranie mutaţie pe care am dori s-o analizăm cu alt prilej, Fals Trecut (eventual şi ‘actualizat’), ceea ce are loc când ne povestim nouă înşine sau celorlalţi (fantazare, mitomanie) amintiri neautentice: ne povestim trecutul aşa cum ar fi putut fi (Peer Gynt, Falstaff). Deci, în general, Momentul Progresiv al Trăirii este când dublat de Viitorul Actualizat, când de către Trecutul Actualizat. Din punct de vedere al conştiinţei, această actualizare face ca, respectiv, Trecutul sau Viitorul să aibă mai-mai aceeaşi intensitate ca şi Momentul Prezent al Trăirii. Există clipe (şi ele nu sunt rare!) când trăirea actualizată este mai pregnantă decât realitatea prezentă (aplicaţiile în sexologie sunt de importanţă majoră).

Mecanismul dihotomic-antonimic al gândirii este acela care sesizează şi utilizează ca unitate de raţionament tocmai acest cuplu al Momentului Prezent al Trăirii + Trecutul (sau Viitorul) actualizat.

Prin transfer, orice obiect al gândirii poate astfel apare în lumina întunecoasă a zguduitoarei explicaţii: este şi nu este (Prezent + (- Prezent) sau(Prezent + Non-Prezent).

Manifestările mecanismului gândirii dihotomice-antonimice.

Structurile dihotomice-antonimice sunt: a) de limbaj; b) de comportament; c) situaţionale. Ele pot fi: 1. inconştient; 2. conştiente şi involuntare; 3. conştiente şi voluntare . Ele mai pot fi deduse de către raţiune (Hamlet constatând structura dihotomică-antonimică comportamentală a mamei sale), ori induse de către subconştient [ Eseul XXXI, Despre bănuială de Fr. Bacon] sau de către altă persoană (Iago inducând mecanismul dihotomic-antonimic al gândirii). In privinţa calităţii, pot fi: negative : Flaminco, personajul machiavelic din Diavolul alb de John Webster [Diavolul alb sau Vittorie Corombona, în rom. de Dan Duţescu, in vol. Teatrul Renaşterii Engleze, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1964, vol.II,, p.399-546], discută cu sora sa, Vittoria, de faţă cu soţul acesteia, Camillo. O face la îndemnul celui din urmă, pasămite pentru a o convinge să revină în patul conjugal. De fapt, el îi vorbeşte despre apropiata întâlnire cu ducele, amantul ei. Obiectul cuvintelor sale este Camillo (pesimismul menţionat în definiţia din capitolul anterior este corectat de grotesc): Un cărturar neîntrecut (aparte), cu capul plin de creieri de viţel fierţi fără mintă, vine cu genunchii plecaţi să te roage de adăpost pentru noapte (aparte), vine târâş etc. Tot în privinţa calităţii, structurile dihotomice-antonimice pot fipozitiveDu-i zarurile-acestea de argint:/ Cu ele ne jucam de-a sărutarea/ şi câştigam, pierzând, şi el, la fel;/ Trimeată-mi Jupiter asemeni pierderi![***Arden din Feversham, I, 1, Alice, in vol. Teatrul Renaşterii Engleze, op.cit. p.281-378]. Din punct de vedere afectiv, dihotomia-antonimică negativă poate fi acceptată sau respinsă de către conştiinţă. Iar dacă este acceptată, cumpănindu-i intensitatea, poate fi malignă sau benignă.

Acum ne putem reîntoarce la Eseurile lui XXIV.

Despre schimbări (p. 83-84) Bacon.

Am distins stări dihotomice-antonimice în care simultaneitatea aspectelor contrastante era caracteristica esenţială şi care, prin aceasta, vădeau un moment de criză a conştiinţei şi, de asemenea, stări dihotomice-antonimice în care Timpul distingea când un aspect, când celălalt.

Eseul XXIV tratează tocmai despre rolul Timpului în acest din urmă caz. Fraza iniţială surprinde viziunea obişnuită asupra vieţii, aşa cum apare ea la majoritatea oamenilor, în cele mai numeroase cazuri: după cum puii vieţuitoarelor sunt la început informi, la fel se întâmplă şi cu toate schimbările(putem citi: aspectele lucrurilor, ‘schimbările’ fiind trecerea de la un aspect la celălalt, care sunt copiii timpului , după cum se încheie fraza). Or, Timpul, în concepţia verulamiană, schimbă lucrurile în rău ; de aceea este utilă inovaţia (schimbarea). Dar, lucrurile noi nu se potrivesc aşa de bine ca cele vechi şi, cu toate că ajută prin utilitatea lor, totuşi ele tulbură prin nepotrivirea lor. Totdeauna ce este nou îmbu- nătăţeşte situaţia unora şi o înrăutăţeşte pe a altora. Aceasta este una dintre raţiunile pentru care structura dihotomică-antonimică a schimbării este cântărită de către Bacon cu o recomandare dihotomică-antonimică: inovaţia, fără să fie respinsă, să fie totuşi privită ca ceva suspect.

Eseul este interesant prin aceea că descrie concluzia firească (echilibrată) a Momentului Prezent al Trăirii şi depăşirea crizei dihotomice-antonimice. Observaţiile sale ne îndreaptă către concluzia că ‘schimbarea’ are o structură dihotomică-antonimică revelabilă prin implicarea Timpului. Conştiinţa este obligată să opereze cu o logică dihotomică-antonimică. Aceasta durează o clipă, după care, urmând opţiunii, se trece iar la folosirea logicii uzuale. Tensiunea ultimei fraze citate se descarcă imediat în următorul fragment care limpezeşte tocmai procesul acestei mutaţii de la logica dihotomică-antonimică la logica uzuală (o nouă schimbare ): cum spune Scriptura, să facem o oprire pe calea cea veche şi, apoi, să privim în jurul nostru şi să aflăm care este calea cea bună şi dreaptă şi după aceea să mergem pe ea.

Aceasta este cheia folosirii gândirii dihotomice-antonimice: disocierea structurii dihotomice-antonimice într-o structură antonimică, alegerea unuia dintre cele două aspecte şi adoptarea lui fără vreo nouă actualizare a celuilalt aspect (devenit ‘trecut’). şi tocmai această cheie i-a lipsit lui Othello, dar a ştiut-o folosi Leonardo da Vinci.

VI. Despre simulare şi disimulare (p. 27-30). Deoarece pomeneam rolul nefast al gândirii dihotomice-antonimice în însăşi viaţa lordului cancelar, ne vom strădui să aprofundăm influenţa ei asupra mentalităţii omului politic. Acesta este, prin definiţie, în epoca respectivă (dar şi oricând), un om ascuns. Bacon, cel mai sagace observator al veacului său şi, în acelaşi timp, mintea cea mai bine organizată din acele vremuri, a izbutit să limpezească tertipurile celui din urmă: Există trei trepte ale acestei tăinuiri şi ascunderi de către un om a eului său. Cea dintâi este închiderea în sine, discreţia şi tăcerea, când omul nu dă nimănui prilejul să vadă ori să ghicească ce este el; a doua, disimularea, în sens negativ, când omul lasă ca, din înfăţişarea şi din vorbele sale, să se înţeleagă că nu este ceea ce este de fapt. Iar cea de-a treia treaptă, simularea, în sens afirmativ, când omul înadins şi în mod hotărât, se preface şi caută să dea impresia că este ceea ce de fapt nu este.

Paragraful beneficiază de un comentariu lung din care dorim să extragem, în continuare, anumite completări ce ni se par revelatorii:

Despre discreţie: a) oamenii discreţi ajung să afle (…) multe lucruri. b) Este o mare slăbiciune şi înseamnă să te trădezi, dacă dai în vileag ce ai  în suflet, prin expresia figurii tale. c) Cel ce vrea să fie discret trebuie să fie prefăcut într-o oarecare măsură.

Despre disimulare: disimularea este coada sau trena discreţiei.

Despre simulare: obiceiul simulării necontenite (…) este un viciu care provine fie dintr-o fire făţarnică sau care este fricoasă, fie dintr-o minte care are anumite defecte mari, ceea ce îl face pe om – deoarece el trebuie neapărat să le ascundă –  să practice simularea şi în privinţa altor lucruri, ca să nu piardă cumva deprinderea.

Va să zică, scopul discreţiei (în afară de cel de autoapărare, pomenit şi el în comentariu) este să obţii încrederea celorlalţi; discreţia necesită o strictă supraveghere morală şi fizică şi o oarecare prefăcătorie, care este disimularea. Firea făţarnică, cea fricoasă, ori anumite necesităţi obiective, pot impune simularea continuă care, dacă ne este permis, este o dublă discreţie. Adică:

Disimulare: ARĂŢI CĂ NU EŞTI CEEA CE EŞTI.

Simulare: ARĂŢI CĂ NU EŞTI CEEA CE EŞTI & ARĂŢI CĂ EŞTI CEEA CE NU EŞTI.

Mai clar, hoţul, disimulând, ascunde că este hoţ; simulând, nu numai că ascunde a fi hoţ, dar te convinge că este omul legii.

Dar aceasta înseamnă că simularea face ea însăşi parte din trena discreţiei.

Într-adevăr, din foloasele simulării şi disimulării discutate mai departe de sir Francis, desprindem aceste idei:

1) să adoarmă pe adversari ca să-i surprindă; 2) să-ţi asiguri o retragere onorabilă; 3) să descoperi mai lesne ce gândeşte altul.

Remarcăm că ele corespund, în ordine inversă, celor trei trepte ale ascunderii de sine. Respectiv: 1) simulării, 2) disimulării şi 3) discreţiei.

Trei neajunsuri sunt semnalate, dar, ciudat, ele nu mai ascultă toate de acelaşi criteriu. Primul dintre ele le asumă ca manifestări ale temerii: ceea ce (…) împiedică săgeţile să ajungă la ţintă . Următoarele neajunsuri ni se par a semnifica două nuanţe ale unuia şi aceluiaşi rezultat: I – că abat şi tulbură gândurile multora care, altminterea, poate s-ar fi alăturat unui om, ceea ce îl face pe acesta să meargă aproape singur spre ţelurile sale ; II – îl lipseşte pe om de unul dintre cele mai însemnate mijloace de acţiune, anume creditul şi încrederea . Forţând puţin spusele lordului, în cadrul celui dintâi neajuns ni se vorbeşte despre teama simulantului ori disimulantului; în cazurile 2 şi 3, despre teama pe care o provoacă ei în jurul lor.

Să observăm acum fraza de încheiere: Cea mai fericită îmbinare este aceea de a întruni reputaţia de francheţe, obişnuinţa discreţiei, capacitatea disimulării, când este cazul, şi aceea a simulării, dacă nu există nici o altă soluţie . Cum trebuie să apară francheţea noastră, în lumina spuselor filosofului cancelar? Numai ‘ca o reputaţie'; cu alte cuvinte, personal, nu suntem implicaţi; este doar o părere a celorlalţi despre noi (ceea ce nu ne obligă să fim pe măsura acestei opinii). Dar discreţia? Trebuie să fie ‘o obişnuinţă’. Suntem datori să ne educăm în vederea dobândirii ei. Deci este un dat necesar personalităţii. Dar disimularea şi simularea? Cu ele te naşti. Sunt capacităţi, talente. Gânditorul nu face deosebiri între ele: una s-o foloseşti când este cazul, cealaltă – dacă nu există nici o altă soluţie: Este acelaşi lucru, cu o diferenţă de intensitate.

Am preferat să lămurim ceea ce înţelege Francis Bacon prin discreţie, disimulare şi simulare înainte de a afla când le socoteşte utile a fi puse în practică. Dacă un om are o asemenea pătrundere a minţii încât poate să discearnă ce trebuie să arate pe jumătate, şi anume cui şi când (calitate care este, în adevăr, trebuitoare şi în viaţa publică şi în cea privată, după cum bine spune Tacitus), atunci deprinderea disimulării este pentru el o piedică şi o scădere. Dar dacă un om nu poate să ajungă la un asemenea grad de discernământ, atunci nu-i rămâne decât să fie ascuns, să fie un prefăcut.

Lăsând la o parte faptul că diferenţa dintre abilitate şi grupul celor trei nu mi se pare suficient de clarificată în acest text, interesant pentru mentalitatea eseistului este că alte soluţii pentru om nu găseşte: ori să arate pe jumătate lucrurile sale (şi nu oricui, nici oricând), ori să fie ascuns, să fie un prefăcut.

Pentru a fi convinşi că altfel nici nu se poate, conform celei mai perfecte arte retorice, ni se dă şi următorul exemplu menit să ne asigure: Fără îndoială, oamenii capabili de totdeauna au avut cu toţii un fel de a se purta deschis şi fără ascunzişuri şi o reputaţie de corectitudine şi de oameni care spun adevărul; dar ei erau ca nişte cai bine dresaţi, căci ştiau foarte bine când trebuie să se oprească, ori să schimbe direcţia: şi în unele ceasuri, când ei socoteau că situaţia impunea cu adevărat disimularea, dacă recurgeau atunci la ea, se întâmpla că părerea dinainte răspândită peste tot, despre buna lor credinţă şi despre comportarea lor neprefăcută, îi făcea să fie priviţi aproape fără nici o bănuială.

Şi, dacă ar fi gândit altfel, cum ar fi ajuns Bacon în fruntea ţării, într-o epocă în care rafinamentul intrigilor politice atingea o culme neegalată vreodată. El fusese pregătit pentru acest joc al inteligenţelor interesate în glorie, avere şi putere, înainte de a deveni puber. O trudă de o viaţă l-a antrenat să învingă (deşi, la capătul drumului, s-a dovedit un trist învins). Or, în acest joc nu poate învinge (este adevărat) decât abilul şi prefăcutul.

Thomas Morus, înaintaşul său, scria în acelaşi ton. Să urmărim rândurile lui, descifrând printre ele comportamentul politic dictat de către acelaşimecanism dihotomic-antonimic al gândirii. Autorul, stând de vorbă cu Rafael Hythlodeus, deplânge atitudinea retrasă a celui din urmă. Argumentează că oamenii înţelepţi s-ar cuveni să-şi pună experienţa la dispoziţia regilor şi a popoareleor pe care aceştia le conduc. ExploratorulUtopiei acceptă, sub forma unei glume didactice, rolul de sfetnic la Curtea Franţei:

Ce hotărâri trebuie să luăm, până una-alta, faţă de Anglia? Trebuie totuşi să se înceapă neapărat înfăptuirea unei păci cu ea şi cu legături cât mai puternice să strângem vechea alianţă dintre noi, care şchiopătează mereu; să-i numim prieteni, dar să-i bănuim duşmani [parcă îl auzim vorbind pe lordul de Verulam] ; să avem pe scoţieni ca o santinelă cu mâna pe armă, gata la orice nevoie, şi dacă englezii ar face o mişcare, să poată fi asmuţiţi numaidecât împotriva lor; în acest scop, să întreţinem, în taină fireşte – căci tratatul ar opri una ca asta – un nobil de frunte surghiunit, care să pretindă că lui i se cuvine tronul acestui regat, pentru ca, prin el, să ţinem în frâu, cum ţii ulciorul de toartă, pe principele de pe tron, în care nu te poţi încrede [Thomas Morus, Utopia, trad. de Elefterie şi Şt. Bezdechi, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1958, Cartea I, p.68 ].

Ce bine se potriveşte acestui comportament concluzia lui Francis Bacon cu privire la teama mocnind în simulant şi la cea răspândită în jurul său, ca cerneala unei caracatiţe. Căci nu frica este ea aceea care ne impune să-i bănuim vrăjmaşi pe cei numiţi prieteni? Şi nu datorită aceleiaşi temeri se iau atâtea măsuri pentru a speria? Iar partea cealaltă, văzând această comportare cu îndoit (şi îndoielnic) mesaj, nu se teme la rândul ei şi nu e impulsionată să impună înfricoşarea primei părţi?

Atitudinea politică dihotomică-antonimică nu se manifestă numai pe plan extern. Aceeaşi duplicitate apare şi în raporturile dintre monarhie şi camarila ei, pe de o parte, iar supuşii, pe de alta.

Să zicem că sfetnicii, împreună cu regele chibzuiesc asupra mijloacelor de născocit pentru a aduce mai mulţi bani în visteria ţării. Dacă unul dă sfatul să urce valoarea banilor, când regele are de făcut vreo plată şi, dimpotrivă, s-o scadă, când e ceva de primit, în aşa fel încât să-şi poată plăti multe datorii cu bani puţini şi să primească mulţi pentru puţinul ce i se datorează, dacă altul dă sfatul să se pună la cale un aşa-zis război şi zmulgând sub acest cuvânt, închipuit, biruri de la poporul său, poate după strângerea acestora să încheie pacea, bineînţeles rânduind şi slujbe la biserici, ceea ce îl va înălţa în ochii prostimii ca pe un domnitor cucernic, care cruţă sângele supuşilor săi (p. 69-70).

Astfel de moravuri ale unei Anglii, în care turmele […] de oi […] pe oameni îi înghit de-a binelea, iar ogoarele, casele şi satele le nimicesc şi pustiesc (p. 55, tot paragraful respectiv se bizuie pe dezvoltarea unei metafore ironizante, de coloratură dihotomică-antonimică), nu puteau sugera unui om de stat ca Bacon alte concluzii decât cele analizate în eseul Despre simulare şi disimulare . De ce am discutat, însă, această temă, comună celor doi mari moralişti, în cadrul teoretizărilor asupra mecanismului dihotomic-antonimic al gândirii? Pentru că simularea şi disimularea dezvăluie, în conştiinţa receptorului care le descoperă, un al doilea aspect al realităţii, în principiu opus celuilalt. Dihotomiile-antonimice propuse aici de lordul Bacon suntdeduse şi negative; disimularea e, în general, benignă, iar simularea – malignă.

Deoarece, în repetate rânduri ne vom reîntoarce la comportamentul omului cu mască sau travestit, atragem atenţia că în acest eseu a fost prezentată esenţa numitelor comportamente.

XXI. Despre amânări (p. 76-77). Una dintre armele celui ce ştie a se folosi de gândirea dihotomică-antonimică este că poate alege momentul acţiunii. Nu orice moment este un prilej fericit pentru ea. Fiindcă viziunea dihotomică-antonimică a realităţii, cenzurată de timp, îţi crează posibilitatea opţiunii. Acest caracter dihotomic-antonimic este sugerat de citatul din Phaedrus, prezent în a treia frază a eseului: Ocazia întoarce partea cheală a capului, după ce a prezentat-o pe cea din faţă, acoperită de păr, şi n-o mai poţi prinde. şi mai importantă decât sugestia este evidenţa sciziunii înlesnită de timp. Că Francis Bacon îmbrăţişează acest punct de vedere e limpede din dezvoltarea pe care o dă frazei: sau, în orice caz, ea întinde mai întâi urciorul cu toarta spre tine, iar apoi ţi-l oferă cu partea cealaltă, având numai umflătura, de care este greu să apuci.

Iată, deci, metafora verulamiană prezentând chipul realităţii râvnite: ceva cu două feţe; una accesibilă, cealaltă, ba.

În continuare, diluând ideea, după necesităţile temei tratate, în aceea îndeobşte cunoscută sub numele ‘conflictul dintre esenţă şi aparenţă’, el coboară conceptul realităţii cu două aspecte simultan opuse la aplicaţii practice: Primejdiile nu sunt mai mici dacă par să fie mici.

XXII. Despre şiretenie (p. 77-81). Inţeleg prin şiretenie o înţelepciune rea (sinister) sau strâmbă ( crooked) , debut ambiguu, ce ne reţine atenţia. Din dezvoltarea care urmează suntem edificaţi că în şiretenie excelează acela putând jongla cu gândirea dihotomică-antonimică, căci sunt mulţi oameni înţelepţi care au inima ascunsă şi chipul lesne de pătruns.

Ne sunt înfăţişate câteva dintre metode: când vrei să obţii la iuţeală din partea cuiva un anumit lucru, să-l ţii de vorbă despre altceva, pentru ca să nu fie cu prea mare băgare de seamă la ce urmăreşti şi să nu se împotrivească cumva . Nu este aceasta atitudinea lui Iago, când laudă în faţa lui Othello cinstea lui Cassio, pentru a-i scoate curând în evidenţă ‘desfrânarea’ şi implicit posibilitatea coexistenţei chipului smerit şi pur cu o inimă înşelătoare?

Dacă o persoană vrea să împiedice acceptarea unei propuneri, pe care se teme ca altcineva să n-o facă în chip dibaci şi cu succes, să se arate că-i doreşte izbânda şi să facă el însuşi această propunere în aşa fel ca să fie respinsă.

Ceea ce poporul român surprinde în sintagma ‘un om cu două feţe’ rezumă admirabil psihologia celui apt să jongleze cu mecanismul dihotomic-antonimic al gândirii.

Şiretlicurile expuse de eseist cad în cascadă:

În chestiunea în care cineva nu vrea ca persoana lui să apară, se foloseşte şiretlicul de a împrumuta numele lumii, zicând, de pildă: lumea spune sau: umblă vorba că.

Am cunoscut pe cineva care, când alcătuia o scrisoare, punea ce era mai important în post-scriptum, ca şi cum ar fi fost vorba de o chestiune secundarăetc.

Încheierea eseului sintetizează aceste manevre: Unii îşi fac o situaţie mai curând prin înşelarea altora şi (…) prin tragerea lor pe sfoară decât prin folosirea unor căi sănătoase.

Înşirarea celor de mai sus nu ne foloseşte numai pentru precizarea mijloacelor folosite de şireţi ci, de asemenea, pentru a arăta că minciuna (prezentarea eronată a realităţii), odată acceptată de către receptor, dihotomizează-antonimic realitatea. Dar realitatea nu poate fi decât ceea ce este. O realitate falsă nu există. şi totuşi, pentru cugetul receptorului ea există.

XXVI. Despre înşelăciunea aparentă (p. 86-88). Reluând o temă dragă lui Platon ( PROTAGORAS ), Apostolului Pavel (TIMOTEIU, lui Aulus Gellius (NOCTES ATTICAE), lui Montaigne (ESEURI, I, 31), Francis Bacon debutează în acest cuvânt cu o paralelă între două popoare: S-a susţinut că francezii sunt mai inteligenţi decât par să fie, iar spaniolii par mai înţelepţi decât sunt de fapt , formulare contrastând esenţa cu aparenţa, variantă, după cum am văzut, a viziunii dihotomice-antonimice asupra realităţii. Părând a se îndoi de această opinie cu caracter prea general şi greu verificabil, filosoful se arată categoric în aplicarea ei la cazuri individuale (nelegate de neamuri, bineînţeles), oameni care simulează înţelepciunea. Metodele lor sunt asimilate unor cristale magice întrebuinţate de ei pentru a face ca suprafeţele să pară corpuri care au adâncime şi volum.

În exemplele date, gândirea dihotomică-antonimică se manifestează sub toate cele trei aspecte: de limbaj (alţii cred că se impun spunând vorbe mari şi fiind categorici), de comportament unii se servesc de mimică şi gesturi şi sunt înţelepţi prin semne, (…) se prefac că dispreţuiesc sau că iau prea puţin în seamă orice depăşeşte capacitatea lor (…), asemenea oameni găsesc în toate dezbaterile că este comod să adopte o atitudine negativă),situaţional (nu vor să-şi arate marfa decât în semiobscuritate).

Rezultatul eforturilor acestora este câteodată răsplătit. Oamenii înţelepţi numai în aparenţă pot izbuti să dobândească un nume bun.

XXXIX. Despre deprindere şi educaţie (p. 129-131). Observaţia care urmează surprinde o comportare deosebită de cum s-ar fi potrivit urzelii ţesută în spatele ei. Gândurile oamenilor urmează în mare măsură înclinaţiile lor; spusele lor urmează învăţătura şi părerile primite dinafară; faptele lor sunt însă aşa cum s-au deprins să acţioneze. Aparent, în această primă frază se discută trei categorii. De fapt, sunt numai două, spre cinstea marelui filosof care se dovedeşte încă o dată deosebit de modern, asimilând ‘spusele’ şi ‘faptele’ unei singure categorii (azi am spune: aceea a ‘manifestării’).

Dovada însumării acesteia ne-o aduce penultimul paragraf. De bună seamă, deprinderea cea mai desăvârşită este aceea care începe a se forma în anii tineri: aceasta numim noi educaţie, care nu este în adevăr, decât o deprindere timpurie. Astfel, vedem, la învăţarea limbilor, că glasul se adaptează la toate rostirile şi sunetele mai lesne la tinereţe decât pe urmă, după cum articulaţiile sunt mai mlădioase atunci, supunându-se la tot felul de exerciţii şi mişcări.

Aşadar, autorul semnalează că omul-unitate are trăiri lăuntrice – individuale – şi trăiri exterioare – sociale, distincte. Imperativele care domină cele două categorii nu le pune pe poziţii antagonice continue. Se poate întâmpla ca înclinaţiile bune să coincidă cu deprinderile cauzate prin educaţie (învăţătură sau exemple), după cum se prea poate ca învăţătura sau exemplul rău să forjeze deprinderi în spiritul unor înclinaţii către rău, existente anterior. Istoria curentă a indivizilor neagă faptul că aceste coincidenţe s-ar petrece des, ori că ar acoperi totalitatea personalităţii unui om. De aceea ne îngăduim să citim în fraza de debut a eseului o implicare adversativă, deşi ea nu e specificată. şi nu este specificată pentru că Bacon urmărea să discute educaţia ca deprindere, iar nu ca altceva.

Aceasta nu l-a împiedicat să se lase furat de spiritul mecanismului dihotomic-antonimic al gândirii şi să noteze aforistic schiţa complexă a trărilor disjuncte de comportări, indiferent de faptul că nu a mai dezvoltat decât unul dintre termeni.

Propoziţia întâi rămâne un strigăt de alarmă, o umbră de teamă apăsând asupra întregului text ulterior: Gândurile oamenilor urmează în mare măsură înclinaţiile lor. Insistenţa asupra formării deprinderilor (Se pot da numeroase exemple care arată puterea obiceiului, atât în privinţa sufletului cât şi în privinţa trupului. Aşa că, deoarece deprinderea este principalul diriguitor al vieţii omului, trebuie ca oamenii să caute pe toate căile să dobândească deprinderi bune) vădeşte, implicit, dihotomia-antonimică a personalităţii, în viziunea baconiană. Prin mijlocirea obiceiului, educaţia îl formează pe om să acţioneze altfel de cum gândeşte, pare a sugera iluminatul renascentist. Or, sub dominaţia comunismului acest adevăr a atins o culme nebănuită vreodată.

I. Despre adevăr (p. 15-17). Cel dintâi eseu al volumului (poziţie privilegiată şi sub semnul căreia bănuim a sta întreaga suită de meditaţii) debutează cu cuvintele: Ce este adevărul? a întrebat Pilat cu ironie, fără să aştepte vreun răspuns. Ultima frază a penultimului paragraf sună: Căci minciuna înfruntă pe Dumnezeu. Iar eseul se încheie cu: Atunci când va veni Hristos, El nu va găsi credinţă pe pământ.

Dacă cele ce se afirmă într-un eseu de început al unui tom sunt menite să indice limitele ariei care urmează a fi sondată de către raţiune în cursul desfăşurării ulterioare a lucrării, în cadrul acestui eseu însuşi suntem datori, din nou, să scoatem în evidenţă locul de căpătâi (început şi sfârşit) al frazelor citate. Afirmăm că ideea lor este determinantă pentru evoluţia eseului în sine şi dominantă în canavaua gândirii expuse în întregul opului.

Întrebând “Ce este adevărul?”, Pilat presupune mai multe aspecte ale adevărului. De aceea el iscodeşte ‘‘în ironie” şi nici nu crede posibil răspunsul: ‘adevărul este…’. În cazul în speţă nu au existat decât două alternative pentru un răspuns corect. Ele sunt surprinse în propoziţia: “minciuna înfruntă pe Dumnezeu”,  explicată mai jos prin identificarea ‘minciunii’ cu necredinţa’ (“el nu va găsi credinţă pe pământ”). Pilat apare ca prototip al scepticilor care se desfată în nestatornicie şi ţin la minciună în sine, căci un amestec de minciună (cu adevăr) sporeşte întotdeauna plăcerea.

 

Este minciuna parte a existenţei? urmează să ne întrebăm în chip firesc, după afirmaţia lui Bacon că un amestec de minciună sporeşte plăcerea. E ca şi când ne-am întreba: este minciuna adevăr? După cum reiese din citatele anterioare şi din întreaga dezvoltare a eseului (în care minciuna este pusă la stâlpul infamiei) răspunsul ar fi pozitiv: minciuna este, adică: minciuna există; şi cum adevărul este tot ceea ce există, minciuna este adevăr.

Într-adevăr, când slobozim mintea să cugete: minciuna înfruntă pe Dumnezeu, aceptăm cei doi termeni ca desemnând două existenţe; credem că există; şi totuşi Bacon purcede a nega această credinţă în însăşi dezvoltarea ulterioară a ideii: El nu va găsi credinţă.

Atât debutul cât şi încheierea eseului se scaldă în aburii vicioşi ai unei păreri dihotomic-antonimice: Ce este adevărul? Adevărul este şi nu este, credinţa e şi necredinţă.

De ce am ajuns la formulări atât de bizare şi vagi, sofistice? Pentru că minciuna înseamnă negarea adevărului, necredinţa – negarea credinţei. Afirmând existenţa (sau adevărul) minciunii, afirmăm negarea adevărului. Prin aceasta nu infirmăm adevărul decât din punct de vedere logic. Din punctul de vedere al conştiinţei înlănţuirea afirmării şi negării înseamnă punere alături şi nu însumare. Iar operaţiunea este una uzuală căci, aşa după cum descrie Bacon, un amestec de minciună sporeşte întotdeauna plăcerea.

Francis Bacon, aici, nu acceptă această viziune dihotomică-antonimică asupra lumii. Dar o semnalează ca existând. Atrăgând atenţia asupra ei în cel dintâi eseu al tomului, o consemnează ca principal adversar, deci ca un mod greşit de concepere a realităţii, dar deosebit de uzitat în epoca sa, pe care este hotărât să-l desfiinţee cu argumentele logice aduse de opera lui.

Importanţa ESEURILOR lui Bacon este că ne mijlocesc cercetarea pe viu a mecanismului dihotomic-antonimic al gândirii. Chiar dacă lordul este decis să-l combată, analizele anterioare au dovedit că el însuşi îi cade nu rareori victimă. Meditaţiile sale oferă prilejul unic de a diseca o înlănţuire raţională aproape în puritatea actului, lucru pe care îl vom reîntâlni rareori. Dacă exemplele sugerate de el au demonstrat ‘ca în viaţă’ introducerea noastră la teoria mecanismului dihotomic-antonimic al gândirii, mecanism bântuind elisabetanismul, acesta s-a datorat şi contactului său cu gânditorii italieni. Că Bacon cunoştea pe Telesio, pe Patrizzi şi pe “alţii” din filosofii italieni de pe acea vreme, ne-o arată o frază dintr-o scrisoare a sa catre Baranzano, de la 30 iunie 1622: “Novatores quos nominas, Telesium, Patricium, etiam alios, quos prştermittis, legi” (Am citit pe înnoitorii pe care îi numeşti, pe Telesio, pe Patrizzi, chiar şi pe alţii, pe care îi pui lângă ei). Bacon a cunoscut, de asemenea, personal, pe Giordano Bruno, la Londra, pe la 1583 şi pe Vanini, tot la Londra, în 1612 [P.P.Negulescu, op.cit., vol.II, p.336, nota 1].

Telesio a fost un empiric. Francesco Patrizzi (1529-1597), ucenicul său, a căutat să armonizeze empirismul lui cu platonismul, asupra căruia era dator să susţină prelegeri la Roma, din porunca papei Clemens al VIII-lea. În NOVADE UNIVERSALIS PHILOSOPHIA (Basel, 1591, 1593), sub influenţa neoplatonismului, el face afirmaţii uşor etichetabile ca fructe ale mecanismului dihotomic-antonimic al gândirii, cum ar fi aceea că lumina, care alcătuieşte conţinutul de căpetenie sau obştesc al universului, răspândindu-se în întreg spaţiul cosmic, nu-şi pierde unitatea în vreun fel. Pentru a pune însă de acord unitatea şi multiplicitatea înfăţişărilor ei, el socoate că ea se cuvine a fi considerată ca fiind, în acelaşi timp, un maximum şi un minimum, ori că sufletele lucrurilor sunt, în acelaşi timp, incorporale şi corporale; unitatea primordială a cauzei prime este, în acelaşi timp, o infinită pluralitate. De aceea cauzei prime nu i se putea potrivi decât numele de “Unomnia” [idem, p.384-387].

În acest nume recunoaştem o structură dihotomică-antonimică artificială, în care cele două nume componente se contrazic unul pe celălalt într-o unitară armonie. O structură similară am întâlnit în tragedia shakespeareană REGELE LEAR , clownul adresându-i-se acestuia cu apelativul:nuncle, în 17 rânduri, după ce se dovedeşte fără putinţă de tăgadă că judecata bătrânului rigă fusese nebunie. Uncle (unchiule, nene, moşule, cu respectivele feminine româneşti: mătuşă, tuşă, maică, mamă, nană) e un apelativ reverenţios. Adăugându-i-se particula negativă (după modelul unor cuvinte ca: never, din everneither, din eithernor, din or ), el devine termen reverenţios-ireverenţios [Mihai Rădulescu, Shakespeare – Un psiholog modern, Bucureşti, Editura Albatros, 1979, “Nuncle” Lear, p.154-172].

Să ne fie îngăduită o întoarcere la Eseul XXIV, Despre schimbări , el confirmând ipoteza noastră că un sistem de gândire banalizat, uzat, devine o suferinţă: Căci răul – dată fiind natura pervertită a omului – are o progresie firească, este din ce în ce mai puternic, în vreme ce binele, fiind ceva silit, este mai puternic la început. Desigur orice remediu înseamnă o inovaţie, şi cel care nu va aplica noi remedii trebuie să se aştepte la noi rele; căci timpul este cel mai mare inovator, şi dacă timpul, prin simpla lui scurgere, schimbă lucrurile în rău, iar înţelepciunea şi chibzuinţa nu le schimbă în bine, care va fi sfârşitul?

Accepţia termenului rău, aici, o putem considera a fi aceea de degradare prin obişnuinţă, ca opus inovaţiei (schimbării) – temă a eseului. Bacon se situa departe de pesimism. El ar putea fi caracterizat ca un avid de luciditat e. A crezut în posibilitatea progresului şi s-a străduit să creeze metode ca să înlesnească transpunerea lui în realitate, ca să ducă la o accesibilitate (la progres) dirijată.

În continuare, el confirmă observaţia noastră că acceptarea unui nou sistem de gândire disturbă echilibrul conştiinţei. Este adevărat că ceea ce s-a statornicit prin obicei, chiar dacă nu e ceva bun, este cel puţin potrivit; şi lucrurile care au mers multă vreme împreună sunt, ca să spunem aşa, aliate cu cele vechi şi, cu toate că ajută prin utilitatea lor, totuşi ele tulbură prin nepotrivirea lor. Pe lângă aceasta, ele seamănă cu străinii, care sunt mai mult admiraţi şi mai puţin iubiţi.

Desigur, în cazul acestui citat, ca şi al celui anterior, lordul Verulam se referă la acceptarea noului de către societatea contemporană lui. Aceasta nu împiedică aplicarea ideii la problemele psihologice ale individului ci, încă o dată, arată procesul invers, anume că legea psihologică devine lege sociologică. Ultima frază (cea referitoare la atitudinea faţă de străini) descrie starea afectivă a lui Othello, care admira iscusita minte (gândirea dihotomică-antonimică) a lui Iago, dar n-o iubea (căci îi distrugea vechiul tipar de gândire).

Propoziţia: păstrarea încăpăţânată a obiceiurilor este ceva care turbură tot atât de mult ca şi schimbările, rezumă eforturile la care se supunea maurul atunci când mai lupta împotriva invaziei mecanismului dihotomic-antonimic al gândirii.

O ultimă analogie: ar fi bine aşadar ca oamenii să urmeze, în inovaţiile lor, exemplul timpului însuşi, care inovează, în adevăr, foarte mult, dar domol şi treptat, aproape pe nesimţite. Căci, de altminteri, tot ce este nou e neaşteptat (…); inovaţia, fără să fie respinsă, să fie totuşi privită ca ceva suspect . Spuneam că Othello înnebuneşte deoarece nu izbuteşte să folosească mecanismul dihotomic-antonimic al gândirii, după canoanele lui; şi nu o face deoarece Iago nu i-a dat timpul necesar deprinderii manipulării acestei noi metode de cunoaştere. Mai mult, Othello s-a lăsat invadat de figurile de stil rezultând din acest mecanism al gândirii, într-o dulce somnolenţă a cugetului său atât de puţin obişnuit cu meditaţia, fără a pune sub microscopul îndoielii (altă metodă de cercetare) noul sistem ce i se oferea.

Tags

Related Posts

Share This

- Nu sunt cel ce sunt

CAPITOLUL 8
NU SUNT CEL CE SUNT,
a strigat îngerul şi a căzut

Structurile-cheie au preocupat mulţi shakespeareologi. Formula constituie un bun câştigat definitiv de analiza literară. Asociindu-ne cercetătorului american George Steiner, vom căuta să descifrăm în textura piesei OTHELLO cuvintele-sămânţă din care va rodi tragedia maurului.

Piesele lui Shakespeare au fost descrise ca fiind dezvoltarea anumitor metafore primare. Deoarece cuvintele pe care le-a ales pentru accentuări şi aprofundări au un potenţial enorm, ele conferă acţiunii pieselor sale ordonarea strâns împletită caracteristică lor înşile. Rezultanta complexului numitREGELE LEAR , cu dezvăluirea lumii în lumina haosului elementar, poate fi privită ca dezvoltarea profeţiei Bufonului: anume că Reagan se va purta cu Lear cu omenie (kindly). In acest cuvânt, aproape fără însemnătate, stau la pândă cumplite cimilituri şi înţelesuri de taină. Există omenie (kindness) în omenirea noastră (human kind)? Ce s-ar întâmpla dacă fiecare s-ar purta după firea sa de om (his kind)? Oare Shakespeare, cu sensibilitatea sa categorică la valorile lingvistice, a implicat rădăcina comună a acestor cuvinte, cea care a făcut din kind cuvântul german desemnând copilul? De asemenea, argumentaţia complicată a lui Macbeth, privind acţiunile nefireşti din natură, politica şi comportamentul individual, se află concentrată în replica de la început: “Cinstitu-i nebunesc, iar nebunescu-i cinstit”.

Discernământul lui Shakespeare în privinţa motivării umane, teribila intuire a atmosferei istorice, previziunile sale limpezi legate de psihologia modernă (grăuntele freudian din rămasul-bun adresat Cleopatrei de către clown (I wish you well of the worm), toate decurg, în urma unei analize finale, dintr-o înţelegere exhaustivă a posibilităţilor lingvistice. Piesele sale reprezintă tipare de cuvinte folosite cu o totalitate de înţelesuri ordonate [George Steiner, Shakespeare – Four Hundredth, in vol. Language and Silence, New York, Atheneum, 1967, p.208].

Căutând o metaforă primară în paginile lui OTHELLO , am dat peste un alt tip de replică-cheie. Generalul izbucneşte: Să nu mai sufăr! Vreau să aflu!(III, 3, p. 281) [Citatele din piesele shakespeareene sunt preluate din ediţia: William Shakespeare, Opere, ESPLA, 1960].

Întâiul dintre aceste două strigăte (Să nu mai sufăr!) ţâşneşte din pieptul omului-copil (care se perpetuează în noi toţi, indiferent de vârstă şi de evoluţie), din pieptul omului hăituit de dureri, chinuit de condiţia umană, gol şi fără sprijin în faţa intemperiilor sufleteşti fără nume, la îndemâna vitregiilor oarbe ale suferinţei sub zodia scorpionului.

Al doilea strigăt (Vreau să aflu!) irumpe, major, din inima omului matur, călit, stăpân pe destinul său, din pieptul bărbatului care descoperă autodeterminarea şi calea ce duce către ea.

Rândurile de mai sus explică personajul chiar dacă cele două propoziţii imperative sunt analizate separat. Dar exploziile lui Othello fac parte dintr-o structură bipolară unitară. Un geamăt îl lămureşte pe celălalt şi ambele definesc starea cunoaşterii, în general.

Această replică ar putea fi considerată motto-ul Renaşterii, în desfăşurarea ei integrală.

Cunoaşterea poate fi asimilată vieţii înseşi. Cele două noţiuni, judecate în abstract, nu se suprapun. Totuşi, cunoaştere fără viaţă nu se poate concepe. In schimb, ne-am putea imagina anumite stări elementare ale vieţii în care aceasta să apară neînsoţită de un proces simultan de cunoaştere. Cu certitudine, însă, deîndată de avem de-a face cu forme de viaţă cât de cât evoluate, ele sunt caracterizate de cunoaştere. La nivelul uman, cele două noţiuni nu se suprapun din alte motive. Individul are libertatea de a pune accentul pe trăire sau pe cunoaştere, de a menţine sub reflectorul conştiinţei una sau cealaltă.

Suferinţa rămâne indisolubil un element component al cunoaşterii. Dar s-ar putea vorbi despre un stadiu al non-cunoaşterii (există oare un atare stadiu în evoluţia unui om? Nu; totuşi, termenul îl poate înlocui pe cel de cunoaştere anterioară în raport de noua cunoaştere); în această etapă am descoperi o bâiguire, un început de trezire, o conştientizare a îngustimii propriilor limite. Fenomenele menţionate sunt întovărăşite de suferinţă ca de un semnal de alarmă, similar durerii resimţită la apropierea mâinii de flacără. Suferinţa ne şopteşte: ‘Nu ştii. Există altceva pe care dacă l-ai cunoaşte ai fi fericit. Îţi lipseşte ceva. Eşti incomplet. Desăvârşeşte-te.’ Odată porniţi pe drumul cunoaşterii, suferinţa indică trecerea de la un vechi tipar de gândire la unul nou, dezrădăcinarea vechiului tipar de gândire şi implantarea celui inedit; o suferinţă a nedesă- vârşirii; alta a înlocuirii cunoaşterii vechi.

Tiparul de gândire îl concepem ca un complex de habitudini de comportament psihic, dobândite prin educaţie şi autodezvoltare, care în ordonarea lor inevitabilă, cu dominantele specifice şi imperative, impun o anumită reacţie şi numai una; o matriţă psihică, cu caracter fatic (temporar), ce nu îngăduie decât o sumă neschimbată de răspunsuri.

Dezrădăcinarea vechiului tipar de gândire presupune deconexarea din nivelul conştiinţei a conexiunilor existente şi active. Aceste conexiuni nu dispar, ci intră într-o zonă de umbră, lucru ce ne interesează mai puţin, pentru moment. Ce este cert e că această mutaţie se produce cu oarecare dificultate şi vehiculează suferinţă. Fenomenul poate fi urmărit în fiecare dintre noi, observându-ne pe indiferent care treaptă a cunoaşterii ne-am afla (mutaţia de la comunism la trecerea spre democratizare supune mai tot omul la atari suferinţe de înlocuire a tiparelor vechi de gândire – echivalente cu vechea cunoaştere limitată – cu noile tipare). Vom acorda atenţie faptului că deseori suferinţa aceasta e împletită cu bucuria descoperirii noului; din pricina intensităţii acestei bucurii, suferinţa poate trece nebăgată în seamă.

Ineditul implantat se va preschimba, la rândul său, în gândire stereotipă; după care urmează o nouă deşteptare la realităţi surprinzătoare, ce irump însoţite de inseparabila suferinţă. Pentru atletul cunoaşterii, suferinţa este semn bun: ea semnalează trecerea de la o condiţie a cunoaşterii la alta; tot astfel cum febra muşchiulară îl bucură pe gimnast, indicând oţelirea muşchilor. Insă pentru acela care se izbeşte ca un orb, fără voie nici plan, de cunoaştere, suferinţa este o tortură.

Othello era un oaspete obişnuit al câmpului de luptă, dar era un stingherit în războiul nevăzut al cugetului cu realitatea. Generalul nu duce cunoaşterea până la ultimele ei limite (e chiar ridicol ce presupun că ar fi putut face soldatul acesta…), spre deosebire de Hamlet, care o practica. De altfel, maurul n-a conceput nici s-o încerce măcar. El nu se dedică în nici un fel cunoaşterii; în schimb, se închină total vieţii active. Punând trăirea pe primul plan, implicit este dator să cunoască: atât cât să poată supravieţui şi învinge.

Două numai dintre verigile lanţului cunoaşterii sunt prezente în tragedie (ne referim la cazul mirelui negru). Iar ciclul lor este incomplet. Othello nu ajunge la etapa obişnuită cu noul mod de a percepe realitatea, ce îi este oferit pe tavă.

Vechiului tipar de gândire al maurului, Iago îi opune un nou mod de înţelegere a vieţii. Othello nu poate accepta noul Weltanschauung. Preferă să anihileze viaţa însăşi. şi o va face sacrificând-o pe Desdemona, care întruchipa pentru el summum -ul realităţii. In chip precipitat se înlănţuie o verigă secundă a cunoaşterii: pentru a doua oară generalul veneţian află că toate în câte crezuse cu o clipă înainte fuseseră false. Nici de data aceasta nu îşi îngăduie o perioadă de acomodare cu tiparul de gândire cel nou, ci rupe orice legătură cu realitatea, sinucigându-se; căci neînţelegerea realităţii te poate condamna definitiv la nonexistenţă.

Cu alte cuvinte, cunoaşterea anterioară a lui Othello este înlocuită, cu ajutorul lui Iago, de o nouă cunoaştere. Generalul nu se acomodează cu ea, datorită suferinţei de nesuportat şi preferă desfiinţarea simbolică a realităţii. În fapt, realitatea continuă să existe. Maurul păşeşte de la tipul de cunoaştere propus de stegar la o altă etapă a cunoaşterii (echivalentă cu prima treaptă). Suferinţa mutaţiei este atât de intensă încât din nou simte nevoia desfiinţării realităţii. Cum aceasta nu stă în puterile unui om, distruge însuşi receptacolul vieţii (care este, în acelaşi timp, receptacolul suferinţei), adică se omoară.

Textul va constitui singura noastră mărturie în susţinerea celor rezumate mai sus. Iată, faţă-n faţă, cele două caractere ce se vor înfrunta. Iago afirmă despre sine, fără sfială: Mai sunt slugoi smeriţi / Ce-şi îndrăgesc atât de mult robia, / Că-ntocmai ca măgarul la stăpân, / Işi dau şi viaţa numai pentru hrană, / Iar când îmbătrânesc sunt daţi afară. / Aceşti mişei de treabă-s buni de bici. / Dar alţi ce par icoana datoriei / Işi poartă grija, se află doar în treabă, / Cât timp stăpânii-i văd, şi-şi fac un rost / Pe seama lor (I, 1, p. 187). In schimb, chiar şi în viziunea stegarului, Othello este un om drept: Iar maurul oricât nu pot să-l sufăr, / E-o fire-aleasă, dreaptă, iubitoare / şi fi-va, cred, un bun soţ Desdemonei (II, 1, p. 234).

De aceea intrigantul îşi ia măsuri de precauţie; nici un act de prudenţă, necesar apărării sale nu este omis. Deşi-l urăsc deci cum urâm infernul / şi chinurile lui, eu de nevoie / Nalţ însă-n semn de dragoste un steag; / Da-i doar un semn (I, 1, p. 192). In cuvintele sale citim mai mult decât prudenţa: dedublarea personajului care ştie osebi semnul de semnificaţie şi folosi semnul, indiferent dacă îi corespunde calitatea logică a conţinutului sau cea absurdă. La nevoie, deasupra unui suflet cătrănit, stegarul va arbora un zâmbet de fericire, iar fericirea şi-o va ascunde sub un drapel în bernă. Disimularea va fi cea mai mare realizare a vieţii sale.

Generalul – este adevărat, în puţine rânduri, deoarece modestia îl împiedică s-o facă mai des – se lasă şi el intuit: Nu mare lucru ştiu de-această lume, / Afară doar de lupte şi războaie (I, 3, p. 205). Ca să-l înţelegem, se cade să ţinem seama de cavalerismul specific luptelor din vremea când se presupune a fi trăit el, dominate de legi ale onoarei, de necălcat, pe care maurul le cunoaşte din copilărie ( restriştile-abătute / Pe tinerii mei ani ; I, 3, p. 208). Recunoaştem o nostalgie virginală narcisiacă sensibilizată în contrast cu amărăciunea realităţii. Asprimea vieţii de tabără, trăită fără întrerupere de el, a ajuns a fi singurul bun pe care-l posedă şi cu care se mândreşte: obişnuinţa / A prefăcut, în nendurarea ei, / In pat de puf, culcuşul meu războinic, / De fier şi piatră (I, 3, p. 210).

Caracterul acesta monolitic se răsfrânge asupra oricăreia dintre acţiunile sale, îşi lasă amprenta asupra a tot ce face ori hotărăşte. Brabantio, deşi îl înţelege fundamental greşit, simte umbra statorniciei de oţel a lui Othello proiectată asupra jalei stârnită în sine, acordându-i acesteia o armătură inflexibilă (repetăm: înţeleasă anapoda), pe măsura aceluia pe care îl socoteşte vrăjmaş de neiertat: grija obştii / Nu m-a mişcat. Ci numai jalea mea / Ca valul prin zăgaz când dă năvală / şi-acoperă-nghiţind orice restrişte / şi-i totuşi neschimbat (I, 3, p. 203).

Apropiindu-ne de centrul acestui cerc pe care încercăm să-l strângem în jurul personalităţii lui Othello, vom remarca în limbajul său, pe lângă vorbirea directă sau metaforică (dar călcând tot pe o linie dreaptă) şi prezenţa unor elemente contrastante. Sistemul de gândire al lui Othello observă fenomene contradictorii. Maurul se dezvăluie şi cu ajutorul acestui tip simplu de antinomii: E aspru-al meu cuvânt, / Nu-s înzestrat cu blândul grai al păcii (I, 3, p. 205).

Asprimea sa cunoaşte, însă, respectul vârstei şi al experienţei: Nu trageţi spada lucie, că roua / O poate rugini. Decât cu arma, / Mai lesne porunciţi, signor, cu anii (I, 2, p. 198). Dar acest respect nu-l face să-şi uite datoria de militar şi de conducător; fraţii de arme nu şi-i cruţă: Te ştiu, Montano, om cuviincios; / O lume-ntreagă-a preţuit în tine / Măsura, calmul tinereţii tale. / Ai nume bun la cei mai aspri critici. / De ce să-ţi lepezi astfel faima ta, / Să-ţi schimbi renumele pe o poreclă / De zurbagiu la chefuri? (II, 3, p. 245). Onoarea lui devine tăiş de brici: Vinovatul / O dată dovedit, de mi-ar fi geamăn / şi tot m-ar pierde (II, 3, p. 246). Asta pentru că nu se apără pe sine, ci Ordinea, în general. Asprimea lui este dublată de un simţ civic de o mare răspundere: Să tacă-odată clopotul cumplit / Ce bagă-n spaime-acest tihnit ostrov (II, 3, p. 244).

O nouă figură de stil apare în contextul acestor limpezi îmbinări de antonime (aspru – blând; spadă lucie – rugină; armă – ani; om cuviincios, măsură, calm, tinereţe, nume bun, faimă, renume – poreclă, zurbagiu, chefuri; vinovat – geamăn; geamăn – m-ar pierde; clopot cumplit, spaime – tihnit ostrov). Noua figură de stil este înrudită cu antonimia, dar trădează o mentalitate străină lui Othello, un alt tip de gândire (am văzut mai sus că personalitatea lui monolitică percepe antagonismele şi le consideră fireşti; e un războinic pentru care albul e alb, iar negrul este duşmanul lui). O vom numi – aşa cum am mai făcut-o, însă abia acum amănunţim descoperirea noastră -, dihotomie-antonimică, urmând a o redefini mai târziu, după ce ne vom obişnui cu ea şi îi vom înţelege rolul dezvăluitor al multor taine ale Renaşterii. În tragedia discutată, dihotomia-antonimică este produsul minţii lui Iago, produs structurat conform tiparului gândirii sale. Ea este figura de stil specifică stegarului.

Adoptarea noului tipar de gândire de către general se desăvârşeşte într-un singur act, al treilea. Primele două acte ale piesei nu folosesc numai prezentării conflictului şi personajelor, din punctul de vedere al conştiinţei artistice, ci şi contrastării modului de gândire othellian de până la această răscruce, cu cel al lui Iago. “Prea cinstitul” camarad de arme speculează lipsa de cunoaştere a vieţii de care dădea dovadă Othello, temerile şi incertitudinile care întovărăşeau incapacitatea sa de a distinge între aparenţă şi realitate (…). prin greşita lui alegere morală, Othello va trăi pe baza codului lui Iago [Irving Ribner, Conflictul alegerii morale: Othello, in vol.: Shakespeare şi opera lui, Editura pentru Literatură Universală, 1964, p.664].

Atunci când naturalistul francez de Buffon a fost ales membru al Academiei Franceze, în discursul său de recepţie (1753) a declarat: stilul este omul însuşi (p. 17) [Acest citat şi următoarele, după Buffon, Discours sur la style, notice et notes par Henri Guyot, Paris, Librairie M. Hattier (1920)]. Această propoziţie mult citată se referea, în contextul respectiv, la calitatea stilului literar. Noi plecăm de la ipoteza că ea exprimă un adevăr general. Presupunerea se poate întemeia şi pe alte afirmaţii din lucrare: stilul nu este decât ordinea şi mişcarea impusă propriilor gânduri. Dacă le înlănţuim din aproape, dacă le strângem, stilul devine ferm, nervos şi concis; dacă le lăsăm să se urmeze agale şi să nu se întâlnească decât sub zodia cuvintelor, fie ele cât de elegante, stilul va fi difuz şi împiedicat (p. 11). Remarcăm că, plecând de la analiza gândirii, omul de ştiinţă descrie stilul ce o va putea îmbrăca pe aceasta; o face cu certitudinea că unei anumite structuri a raţiunii nu îi corespunde decât o singură haină stilistică.

La fel, pornind de la analiza stilului, vom cunoaşte gândirea unică ce îl însoţeşte. Ideea a fost frecventată şi de gânditorii renascentişti, cum a fost şi Lorenzo della Valle (Laurentius Valla), născut în 1407, la Piacenza, şi, începând cu anul 1431, profesor de retorică la Universitatea din Pavia. El a voit să reformeze dialectica, căutându-i încă o dată sursele în operaţii fireşti ale minţii omeneşti, în logica naturală, ale cărei principii dorea să le descopere prin analiza măiestrelor texte oratorice ale antichităţii, în lucrarea sa DIALECTICAE DISPUTATIONES CONTRA ARISTOTELICOS. O altăDIALECTICAE DISPUTATIONES e tipărită la Veneţia, în 1499. Ea a fost redactată de către germanul Rolef Huysmann (Rudolf Agricola), născut la Baflao, în apropiere de Groeningen, în 1444. Scopurile propuse de autor erau similare acelora ale lui Valla. Aceşti doi filosofi încearcă pentru prima oară o determinare a relaţiei dintre gândire şi retorică. Oricât de depărtaţi sunt de ceea ce încercăm să facem în studiile noastre, salutăm în ei înaintemergătorii antropologiei stilistice, disciplina din care lucrarea de faţă prezintă monografic un subcapitol al subramurii numită stilistica antropologică.

Întorcându-ne la Buffon, într-o concluzie urmând enumerării ‘geniului’, ‘discernământului’, ‘sagacităţii’, şi ale operaţiilor intelectuale promovate de aceste calităţi ale gândirii, prezente în produsul tuturor acestor operaţii ale spiritului (p. 11), adică în opera literară, presimţim aceeaşi latenţă: analizarea produsului (opera de artă) lămureşte operaţiile intelectuale care au dus la elaborarea lui.

Dar aspectele stilistice nu se mărginesc numai la fenomenul limbajului, ci apar şi în comportament, şi în structuri situaţionale, după cum o vom lămuri mai departe. şi pentru aceste cazuri Buffon este un pionier: Aceşti oameni simt cu tărie, sunt afectaţi în aceeaşi măsură, o semnalează viguros în exterior, şi, prin mijlocirea unei impresiuni strict mecanice, ei transmit celorlalţi entuziasmul şi afecţiunile lor. Avem de-a face cu trupul care vorbeşte trupului: toate mişcările participă şi slujesc în mod egal (p. 10).

Aşadar, figura de stil nu apare numai în limbaj ci şi ca figură de comportament şi  situaţională. Ea nu poate fi generată decât de operaţii specificeale gândirii, fiecărei figuri de stil corespunzându-i o operaţie distinctă. Analiza structurării figurilor de stil în limbaj, comportament şi situaţii, poate duce la înţelegerea unor operaţii neelucidate încă ale gândirii. Am văzut că Steiner şi alţii au remarcat faptul că unele opere pot fi considerate o figură de stil amplificată. Dar chiar şi vieţile a mari grupuri umane sunt deseori rezumate prin câte o astfel de figură (poetul trăieşte ‘cu capul în nori’,homo hominis lupus). şi una şi cealaltă trădează forme de cunoaştere deosebite de operaţiile logice, folosite firesc, dar care, educate, ar îngădui omului să îşi lărgească şi înlesnească activitatea cunoaşterii.

Analiza dihotomiilor-antonimice de limbaj din primele două acte ale tragediei shakespeareene ne va îngădui să pătrundem de la bun început până la un mecanism al gândirii ce acceptă un univers cu două aspecte simultan opuse, formulat nu numai de Iago, ci de majoritatea personajelor, cărui univers nu i se opune decât Othello, cel care întruchipează ideea de statornicie şi merit omenesc în sensul cel mai larg [G. Wilson-Knight, Muzica din Othello, in: Shakespeare şi opera lui etc., p.135].

Printre primele replici ale celei dintâi scene se numără una în care Iago se explică: De-l urmez / Nu mă slujesc decât pe mine (I, 1, p. 187). Îşi afirmă tradărea: Ci mă prefac doar pentru scopul meu . Insistă asupra diferenţei dintre aparenţă şi realitate: Ascunsul chip al sufletului meu. Conchide deosebit de limpede: Eu nu sunt cel ce sunt (I, 1, p. 188) 6. Atitudinea şi afirmaţiile nu ne sunt străine, acum că am trecut în revistă atâtea personaje şi întâmplări ciudate din lumea Renaşterii.

Deci, primul om din universul lui Othello, cu care facem cunoştinţă, ne prezintă datele generale ale tiparului dihotomic-antonimic de gândire (care presupune o opoziţie între esenţa şi manifestarea aceluiaşi individ); acest tipar va copleşi, în timp, personajul principal.

Formularea ‘nu sunt cel ce sunt’ este tipic dihotomic-antonimică. Dacă antonimele prezintă două noţiuni sau obiecte distincte şi opuse, dihotomia-antonimică înfăţişează un singur obiect sau noţiune cu două aspecte simultan opuse . Ceea ce caracterizează modul nostru obişnuit de a gândi este capacitatea de a distinge: ‘aceasta nu este aceea’, structură al cărei grad superlativ este: ‘aceasta nu e aceea, este complet altceva, e opusul său’. Astfel, procesele noastre logice ne îngăduie să progresăm, încetul cu încetul, de la lucruri asemenea, la lucruri opuse sau de a trece de la lucruri opuse la cele asemenea. Dar Aristotel remarcă existenţa şi a unui alt tip de gândire: Aşadar, când este vorba de lucruri ce sunt susceptibile de ambele contrarii, aceeaşi opinie şi aceeaşi judecată ajunge să fie adevărată şi falsă, şi se poate ca ea să fie când adevărată, când neadevărată [Aristotel, Metafizica, trad. de S. Bezdechi, Editura Academiei, Bucureşti, 1965, IX, 10, 1051 b, p.301].

Anunţând o altă Renaştere, aceea a culturii armene, care a premers-o cu mult pe cea studiată aici, soarele negru al poeziei armene, Grigore din Nareg, poetul naţional al poporului armean şi unul dintre cei mai de seamă poeţi religioşi ai lumii, Grigore Naregaţi [Vezi Mihai Rădulescu, Grigorie de Nareg (944 sau 951-1003 sau 1010). Consideraţii asupra vieţii şi operei, în “Glasul Bisericii”, anul XXXIII, nr.7-8, 1974, p.690; Nerses Şnorhali (1102-1173) patriarhul-poet şi catolicos al armenilor, exemplu de ecumenist al vremii sale, în “Biserica Ortodoxă Romînă”, anul XCIII, nr. 7-8, 197, p.972. Date cronologice asupra literaturii religioase armene de la început şi până în 1666, în “Ortodoxia”, anul XXVII, 1975, p.201. De asemenea:Civilizaţia armenilor, Bucureşti, Editura Soprt-Turism, 1982] a scris în Cartea Jelaniilor Când eu, ce-acum ritoric sunt şi înrăuritor, / cu pasul mândru şi cu fruntea sus, / întins voi sta, hoit neclintit, / lipsit de grai, / cu mâinile legate, / cu mădulare-nţepenite, / cu buzele închise, / cu ochii tot la fel; // lemn nemişcat, / trunchi ars pe jumătate; // statuie fără simţuri, / icoană mută, / ne’nsufleţită fiinţă; // de milă vrednică privelişte, / nenorocită formă, / lugubru chip; / obraz de plâns, / efigie lamentabilă, / tăcută limbă; / uscată iarbă, / floare vestejită, / trecută frumuseţe / şi lampă stinsă; // piept gol, / pustie inimă, / necrâcnitoare simţuri, / izvor secat; // trup prea livid, / cu măruntaie-n putrejune, / cort dărâmat; // crengi frânte, / -ncheieturi fărmate, / copac tăiat, cu rădăcini fierăstruite; // abandonată casă, / câmp ce a fost cules, / o plantă dezrădăcinată; // prieten ce am devenit străin, / uitată magazie, / muceziciune îngropată, / respingătoare şi abominabilă;  încurcă-lume alungat, / schelet dispreţuit, / zdrobit sub tălpi, / ca tot ce-i josnic![Grégoire de Narek, Le Livre des Prières, trad. (.) par Isaac Kekhichian, a.j., Paris, Les Éditions du Cerf, 1961, 73e Prière, II, p.383-385].

Se discerne cu uşurinţă planul dual al discursului, conform căruia se concepe o disjuncţie fără izbavă între omul de dinainte şi de după moarte, opoziţie pe care ştiinţa nu poate decât s-o nege. Antagonismul insistă asupra poziţiei (verticalitate – orizontalitate), mişcării (pas – nemişcat, legate, înţepenite ş.a.m.d.), personalităţii (ritoric, înrăuritor, mândru, fruntea sus – fără simţuri, mută, demn de milă, nenorocită etc.). şi, pe neaşteptate,acesta devine acela “prieten ce am devenit străin” . Dar acelaşi eminent scriitor spune: De tezaurizezi nenumăratele-mi călcări de lege, / eu voi muri de viu. // De le aduni în inimă, / Eu de pe-acum voi arde, -n foc cuprins, dar fără flăcări   [idem, 78e Prière, III, p. 422]. Se remarcă versul al doilea: o fiinţă care trăieşte şi moare simultan (de fapt, nu aceasta se petrece cu noi, conform celor mai recente date ale ştiinţei, încă din clipa naşterii?); iar în al patrulea stih, focul există şi nu există.

William Shakespeare şi mulţi scriitori ai Renaşterii ‘noastre’ abundă în astfel de structuri dihotomice-antonimice. Dar, să pătrundem în senatul Veneţiei împreună cu generalul.

Un al doilea personaj îşi menţionează neputinţa de a avea o gândire unitară. Desdemona – ea care va cădea victimă mecanismului dihotomic-antonimic al gândirii dezlănţuit în soţul ei de mai târziu -, sfâşiată, şopteşte: O, nobil tată, / Văd o-ndoită-n faţă-mi datorie (I, 1, p. 209). Trădarea e implicită iubirii. Rămânând alături de părintele său, ea înşeală dragostea lui Othello (în termenii noştri, contactul sporadic cu cel din urmă i-a creat un tipar de gândire osebit de cel anterior – germinat de către tatăl ei. A rămâne alături de părintele său înseamnă a nega noul tipar abia asimilat). Fugind cu maurul, ea refuză datoriile iubirii filiale (cu alte cuvinte, adoptarea totală a noului tipar de gândire şi renunţarea la cel vechi provoacă o suferinţă la fel de intensă).

Plasarea modelului zămislit de mecanismul dihotomic-antonomic al gândirii în gura Desdemonei este deosebit de semnificativ. Iago are pe de o parte rolul de a propovădui, de a impune lumii în care se învârte tiparul dihotomic-antonimic (rol nedemonstrat încă). Pe de altă parte îl are pe acela de a enunţa acest tipar la începutul piesei, ca un diapazon ce dă tonul. Or, Desdemona, în planul afectelor lui Othello, reprezintă întruchiparea păcii, liniştii, portului tihnit în care războinicul îşi caută odihna. In planul piesei, ea va constitui şi piatra unghiulară, dar şi nod al discordiei pentru armonia psihologică a lui Othello. Remarcăm cu uşurinţă că tiparul dihotomic-antonimic odată enunţat de către Iago, este, pe dată, proiectat asupra destinului maurului, asupra preocupărilor sale de gală şi de fiecare clipă, asupra persoanei care primeşte întreaga revărsare a dragostei lui asupra femeii încarnând pentru el realitatea în toată complexitatea ei, întruchiparea vieţii, anume asupra Desdemonei. Ea îşi acordă strunele simţirii în conformitate cu vibraţiile dihotomice-antonimice ale gândirii la care răspunde cea dintâi.

Brabantio, acela care afirmase: cuvintele sunt cuvinte, dihotomie-antonimică implicată de subtextul ultimului cuvânt, îşi încheie şirul replicilor (poziţie de accentuare deloc întâmplătoare: concluzie, summum al celor rostite) cu câteva cuvinte, revelându-se ca cel de al treilea personaj folosind discursul dihotomic-antonimic. Subliniem aceste versuri, deoarece, după cum se va vedea ulterior, ele enunţă o altă idee-cheie, din punct de vedere arhitectonic: Priveşte-o, maure, şi vezi-o bine! / Cum m-a-nşelat, te va-nşela pe tine (I, 3, p. 213). Dincolo de armonia evidentă, confruntarea imagiii virtuale a unei Desdemona caste, prezentă în mintea maurului, cu imaginea aceleiaşi Desdemona, dar trădătoare, înfăţişată ca atare de către propriul său tată, enunţă o dihotomie-antonimică de comportament.

Cine ar fi putut închide acest cerc vicios al opunerii realităţii sie înseşi, dacă nu Iago? El se străduieşte să precizeze încă o dată poziţia adoptată,prin dublu joc mârşav (I, 3, p. 218).

De foarfecele acestei programări psihologice va fi tăiată legătura ombilicală a lui Othello cu universul cinstit, propriu individualităţii sale. şi tot aceste foarfece îi vor croi şi lui o haină nouă, cu două feţe. Dar anticiparea concluziilor nu este utilă.

Desigur, ultimele cuvinte ale stegarului, ca şi următoarele: Când diavolul la negre rele-ndeamnă / Sub chip de înger mai întâi se-arată (II, 5, p. 252) ne duc cu mintea la masca pe care am văzut-o atât de frecvent folosită în epocă. Dealtfel, teoria măştii în literatura Renaşterii constituie un bun câştigat al criticii. Dar este evident că ea reprezintă un caz particular al teoriei deosebirii dintre esenţă şi aparenţă. Ambele, însă, presupun o realitate cu două chipuri simultan opuse (lucrul nu este implicat de numele teoriilor; în practica analizei, totuşi, aşa apar). Or, aceste două teorii constată o metodă de construcţie literară, fără să pună întrebarea: ce anume face posibilă această metodă? Tocmai mecanismul dihotomic-antonimic al gândirii este acela care îngăduie născocirea de către individ a unei măşti ce să îi confere un al doilea chip, opus celui autentic; tot el permite discernerea unei aparenţe înşelătoare antitetică adevărului realităţii fără a face corp aparte faţă de acesta. O teorie a măştii nu întregeşte cu nimic imaginea omului despre sine însuşi. O teorie a mecanismului dihotomic-antonimic al gândirii îi clarifică mişcările psihice datorită cărora se poate inventa masca, rolul social al ei, pericolul şi utilitatea acesteia pentru grup, influenţele şi implicaţiile ei asupra personalităţii şi manifestările sale ş. a. m. d., până la rolul ei în disturbarea echilibrului psihic, fie al purtătorului măştii, fie al celor cu care are relaţii sociale, de muncă, de rudenie, dragoste, amiciţie etc.

Pentru a înţelege modul gradat în care se insinuează această gândire specială, în cazul nostru prin Iago, vom apela la o cercetare a neuitatului shakespeareolog, profesorul nostru Leon Leviţchi (care a avut şi deosebita dragoste de a ne lansa la un congres universitar de shakespearologie, la Cluj, prima carte de antropologie stilistică: Shakespeare – un psiholog modern ), cercetare comentând ‘noile conţinuturi’ semantice dobândite de cuvinte în gura lui Iago în următorul text [Leon Leviţchi, Repetiţia gramatical stilistică în piesele lui Shakespeare, in: Revista de filologie romanică şi germanică, 1958, nr.1, p.78. Prof. Leon Leviţchi este acela care mi-a sugerat termenul: dihotomie, pentru figura de stil descoperită (vezi Epilogul) ].Othello : El nu-i cinstit? Iago : Cinstit, stăpâne? Othello : Cinstit, hei, da, cinstit!  Iago : Pe câte ştiu, stăpâne. Othello : Dar ce gândeşti? Iago : Gândesc, stăpâne? Othello : “Gândesc, stăpâne?” (III, 3, p. 285). Aceste repetiţii crează o ‘schemă de paralele’ în piesă, paralele cu sensuri opuse. şi, nu peste mult, tema este reluată, bogat orchestrată. Iago : Cât despre Cassio / Mă pot jura că-l cred cinstit. Othello : şi eu. Iago : De ce nu-s oamenii aşa cum par; / Sau, dacă nu, să nu mai pară oameni! Othello : Da, bine-ar fi să fie aşa cum par… Iago : Deci, eu pe Cassio-l cred un om cinstit…(III, 3, p. 267).

Dialogul de mai sus are, cred, o semnificaţie deosebită prin accentul pus pe ideea diferenţei dintre esenţă şi aparenţă, atât de des amintită de Shakespeare. Păienjenişul uneltirilor lui Iago capătă formă aici prin repetiţia simplă a unor cuvinte şi propoziţii, dar cu ajutorul polisemiei. Astfel, verbul think e repetat în sensuri diferite: în gura lui Iago are înţelesul de ‘cred, după părerea mea, socotesc’, iar în gura lui Othello de ‘cred, sunt convins’ (Iago nu spune ‘pot să jur că e cinstit’, ci: ‘pot să jur că, după părerea mea – cred că e cinstit’).

Ultima replică a lui Iago după calamburul anterior – e o depreciere a leit-motivului I think that he is honest, în care verbul think este, de fapt, o reluare simfonizată a lui think din pasajul anterior.

Iago adoptă formula gândirii othelliene, după cum s-a văzut, pentru a uşura mutaţia pe care scontează s-o realizeze în structura logică folosită de către victima sa. In acest pasaj stau faţă în faţă cele două tipare de gândire – cugetarea dreaptă a maurului, inconştientă de pericolul ce se va declanşa curând, şi cea oblică a stegarului, acceptând două chipuri ale realităţii, posibile după necesitatea împrejurărilor, la pândă, ca un animal de pradă. Această confruntare de poziţii psihologice se cuvine reţinută pentru urmărirea argumentaţiei ce va să vină.

Schema de gândire propusă de Iago cucereşte domeniul adevărurilor generale, într-o rapace nevoie de a mistui tot ce poate fi cugetat: Săracul mulţumit bogat e foarte. / Dar toată bogăţia e ca iarna / Bogatul când se teme-a sărăci (III, 3, p. 269).

Othello asimilează imaginea unei realităţi cu două feţe, în sfârşit, preluând curând tiparul sugerat. Se remarcă asimilarea metaforei lui Iago, uşor alterată (acest proces continuă direcţia impusă gândirii lui de către stegar, comentată mai sus): Un ins prădat, când paguba nu-l doare, / Nu-i pagubit de n-a ştiut nimic (III, 3, p. 278).

Aşadar, stegarul a fost capabil să infiltreze în mintea generalului nu numai o viziune dihotomică-antonimică asupra lumii ci chiar propriile sale formulări. Cu rare excepţii, maurul va juca după cum îi va cânta mefistofelicul Iago, acest Merlin al Veneţiei. Ne aflăm la jumătatea piesei.

Definirea dihotomiei-antonimice, ca figură de stil, se impune – pentru a putea culege roadele războiului cuvintelor purtat de stegar împotriva generalului său şi ca să putem analiza comportarea celui din urmă. Ca şi până acum, vom trage concluzii din exemple ilustrative.

Această figură nu se insinuează de-a dreptul în vocabularul particular al maurului, ci în replicile cuplului proaspăt căsătorit, prin veşnicul măr al discordiei – femeia. Dogele: Plecaţi în noaptea asta. Desdemona: Noaptea asta? Dogele: Chiar în noaptea asta! Othello: Din tot sufletul! (I, 1, p. 212).

Reluarea ultimelor cuvinte ale dogelui, de către Desdemona, trădează regretul resimţit de ea în faţa grabnicei urcări pe corabie, care îi răpeşte dreptul la fericirea imediată (urma noaptea nunţii lor) şi poate şi teama de viitor, de necunoscut, de neprevăzutul luptelor. Othello reacţionează cu un entuziasm de neofit, ce nu l-a părăsit pe tot parcusul carierei sale de arme, cu un voluntariat absolut, indiferent la îndoiala blândă şi gingaşă a femeii, la apelul cald din glasul tinerei soţii. Cele două elemente ale unităţii cuplului au reacţii opuse. Acesta constituie un exemplu de dihotomie-antonimică situaţională.

Dacă dihotomia-antonimică de limbaj propusă de Iago – nu sunt cel ce sunt -, îndelung observată şi asupra căreia vom reveni curând, ar putea fi numită dihotomie-antonimică negativă, remarcăm şi dihotomii-antonimice pozitive (apar la începutul actului II, deci reprezintă un prim răspuns la presiunile mediului asupra lui Othello). Caracteristica acestora este că, deşi conţin două ipostaze antonimice ale aceleiaşi noţiuni, conţinutul lorprovoacă o reacţie optimistă în cititor (receptor), pe când conţinutul dihotomiilor-antonimice negative provoacă o reacţie pesimistă . Structurile dihotomice-antonimice negative sunt concretizarea unei atitudini de îndoială şi sunt generate într-o stare de spirit cinică sau sceptică. Dihotomiile-antonimice pozitive revelă a fi concretizarea unei atitudini de euforie şi sunt generate într-o stare de bucurie, de fericire etc. Dihotomia-antonimică pozitivă se întâlneşte în textul analizat.

Iată două exemple din discursul lui Othello: Furtuna tot mereu de mi-ar aduce / Atât senin, atunci să sufle vântul / Trezind şi moartea. Nava-n lupta ei / Să suie munţi de ape cât Olimpul. / Pogoară-se apoi atât de jos / Cât iadul e de ceruri depărtat. / De-ar fi să mor, aş fi prea fericit (II, 1, p. 229). Aceste şapte stihuri sunt rostite cu prilejul reîntâlnirii Desdemonei în portul Ciprului, după ce recent căsătoriţii fuseseră despărţiti de împrejurări sociale şi, ambii, pradă a unei furtuni cumplite. Fără a mai insista asupra tuturor amănuntelor antonimice aglomerate pe parcusul versurilor, pregătind dihotomia-antonimică pozitivă finală, menţionăm că rolul lor este de a sublinia aspectul sumbru al morţii, contrastat în ultimile cuvinte cu fericirea implicită ei; şi nu este o simplă constatare. De aci nevoia noastră de a face apel la un termen încă necunoscut în tropică. Fericirea este contrastată cu moartea dar – şi în alt chip – este şi un alt nume al celei din urmă, chip sau nume care îi schimbă încărcătura semantică, îi dă o nouă culoare, optimistă.

Acelaşi proces, dar invers (sărutările maurului accentează contrastul cu termenul ‘discordie’) are loc şi în următoarea replică, gemută între îmbrăţişări (”ia asta” însoţeşte sărutarea): Ia asta, şi-asta, fie-ne sărutul discordia pe veci (II, 1, p. 230).

Denumirea dihotomiei-antonimice se întemeiază pe un împrumut din vocabularul botanicii, sugerat nouă de prof. Leon Leviţchi. Prin ‘dihotomie’ se înţelege un mod de diviziune a anumitor tulpini în ramuri bifurcate [Dictionnaire encyclopédique pour tous. Petit Larousse, 1967]. Termenul a fost adoptat în estetică de mult timp dar, curios, s-a reţinut doar noţiunea dualului, înlocuită câteodată de aceea a antiteticului. Umaniştii au uitat ceea ce era esenţial iniţial: bifurcarea nu infirmă prezenţa continuă a unităţii primare. Termenul l-am combinat cu acela lingvistic al antonimiei, pentru a sublinia caracterul antitetic al bifurcaţiei.

Definiţia poate fi încă îmbogăţită accentuându-se o diferenţiere pe care am menţionat-o în treacăt. Indiferent de faptul că sunt negative sau pozitive, dihotomiile-antonimice, ca şi orice altă figură, pot fi explicite sau implicite [Păstrăm terminologia lui Leon Leviţchi privind clasificarea antonimelor, deoarece dihotomiile antonimice reţin anumite caracteristici parţiale ale precedentelor]. Exemple de structuri dihotomice-antonimice explicite am avut suficiente. Iată unul pentru o structură implicită. Iago : E o bucăţică bună. Cassio : E o femeie încântatoare. Iago : şi fii sigur că e destul de jucăuşe. Cassio : E într-adevăr cea mai fragedă şi cea mai gingaşă. Iago : şi are nişte ochi! Privirea ei e o chemare la dragoste. Cassio : Care te ademeneşte: şi totuşi e nespus de sfioasă. Iago : Glasul ei nu e oare semnalul iubirii? Cassio : E întruparea perfecţiunii. Iago : Ei, multă bucurie la aşternut (II, 2, p. 236).

Schimbarea termenului calificativ, odată cu schimbarea replicantului, alternare în aparenţă nesemnificativă, este în fond dihotomică-antonimică, dezvăluind aceleiaşi persoane două chipuri antagonice.

Mutaţia în gândirea othelliană se produce aşadar încet, ea fiind pregătită cu o artă rară, prin influenţarea treptată a tuturor personajelor ce îl înconjoară. In prima jumătate a piesei conflictul principal mocneşte, dar apoi izbucneşte cu putere şi înaintează vijelios, fără oprire sau schimbare de direcţie până la sfârşit [A.C.Bradley, Structura tragediilor shakespeariene, in: Shakespeare şi opera lui etc, p.205].

Ne reîntoarcem la un moment din evoluţia (sau involuţia) psihologică a generalului, moment discutat anterior, pentru a prezenta în ralenti rolul logicii (ilogice) a gândirii dihotomice-antonimice în mişcarea seismică realizată în gândirea maurului. Iago : Stăpâne, ştii că te iubesc. Othello : O cred. / Mai ştiu că eşti cinstit şi credincios / şi până nu-i dai glas, îţi măsuri vorba, / Mai tare, deci, mă tem când taci şi pregeţi. / Că lucruri de-astea-s arme-obişnuite / La un mişel făţarnic. Dar cel drept / Prin ele-şi dă-n vileag un tainic zbucium / Pornit din suflet şi pe care firea / Nu-l poate stăpâni (III, 3, p. 266).

Lumea, pentru Othello, mai e încă alcătuită din ‘drepţi’ şi ‘mişei’. Pe unii şi pe ceilalţi îi cunoaşte foarte bine. Intr-o astfel de demografie se poate descurca după voie. Se află la el acasă, într-un mundo cognito , unde fiecare îşi are locul şi rolul său bine stabilite, lume neprevăzând excepţiile – ele nu au partitură. De aceea se adresează stegarului ca unui alt membru al grupului reprezentat de sine însuşi – Te rog vorbeşte-mi / Cum ai vorbi cu gândurile tale (III, 3, p. 267).

Iago mimează cinstea; ştie că stăpânul său i-o atribuie. El simulează statornicia în sistemul simplu de gândire al celuilalt. Din însuşi omphalos -ul gândirii maurului va începe răspândirea veninului. Iago se aşează pe sine înşuşi cal troian. Să-mi spun tot gândul? Dar ce-i fals şi josnic? / In ce palate n-au pătruns hâzi oaspeţi? (III, 3, p. 267).

În această calitate, continuând cu dulci antonime călduţe, strecoară printre ele o dihotomie-antonimică contrastată cu acestea, contrastare ce o maschează, îi împrumută o tentă antonimică (în calitate de parte contrastată este antonim), îi atenuează caracterul dihotomic-antonimic (ne amintim că fenomenul antonimic e cunoscut şi aprobat de gândirea lui Othello): Un nume bun, la om sau la femeie / E darul sfânt al vieţii, drag stăpâne! / Furi punga-mi, furi un moft, un biet nimic. / E-a mea, e-a lui, furi roada tuturora. / Un bun renume când mi-l şterpeleşti / Imi furi ceva ce nu te-mbogăţeşte, / Da-ntr-adevăr mă laşi calic (III, 3, p. 268). Iată suita de antonime: om (cu înţelesul – ‘bărbat’) – femeie; pungă – moft, biet, nimic, roada tuturora; un nume bun – punga – un bun renume. Dar ‘bunul renume’ (numele bun) este ceva care furat ‘nu te îmbogăţeşte’, dar în acelaşi timp ‘ mă lasă calic’ – două acţiuni simultan opuse.

Iago dă un nume psihologic, cu implicaţii afective, acestei contradicţii în unitate; acest nume este: îndoiala Dar ce cumplite clipe-s hărăzite / Acelui care-adoră-n îndoială / şi bănuind iubeşte pătimaş (III, 3, p. 269).

Şi, ca să-l facă pe Othello să asimileze cât mai bine această nouă imaginem mundi , repetă integral ideea versului doi în cel de-al treilea, cu noi cuvinte, pentru sublinierea ei. Othello cel pur respinge momeala stegarului (nu cu suficientă tărie; a fost muşcat de şarpe) – Nu, Iago! -ntâi să văd / şi-apoi să mă-ndoiesc (III, 3, p. 270). Iago nu ţine seama de replica lui. După ce i-a propus o schemă abstractă a unei viziuni dihotomice-antonimice a lumii, îi dă detalii concrete asupra modului cum poate fi apropiat acest Weltanschauung Eu de dovadă încă nu-ţi vorbesc, / Pândeşte-o însă pe soţia ta. / […] Veghează. ştiu năravurile ţării / Iar cerul din Veneţia vede pozne / Pe care soţii nu le ştiu (III, 3, p. 270). Generalizarea din ultimile două stihuri este necesară; o nouă momeală; Othel- lo nu trebuie să se simtă un izolat în noua concepţie.

Înfige cuţitul şi mai adânc în rana deschisă, îl răsuceşte. Face aluzie la replica-cheie pomenită de noi, repetând afirmaţia lui Brabantio, din scena senatului,  evidenţiind caracterul dihotomic-antonimic al Desdemonei, pentru că tocmai această opinie constituie scopul final al lui Iago, Desdemona reprezentând simbolul lumii pentru Othello. Iago: Te-a luat de soţ, părintele-nşelându-şi / şi, când părea de ochii tăi speriată, / Ea te iubea mai mult.Othello : E-aşa. Iago : Vezi, dar, / Că de-a putut să se prefacă astfel, / Ea, o copilă, şi pe tatăl ei / Să-l lege ca pe-un şoim la ochi, făcându-l / Să creadă-n farmece… Dar sunt de vină. / Smerit te rog din suflet, iartă-mă / Că te iubesc prea mult   (III, 3, p. 271).

Însă lui Iago nu îi este suficient să fie crezut. Nici nu-i convine ca noul Weltanschauung să fie asimilat aşa cum un organism uman ar accepta o inimă artificială şi ar folosi-o ca şi când nimic nu s-ar fi schimbat în el. Iago are nevoie de declanşarea crizei specifice trecerii de la unWeltanschauung la alt Weltanschauung ; el urmăreşte distrugerea generalului. De aceea intervine în proces, grăbindu-l – Iago : Dar văd că astea-ţi turbură gândirea. Othello : Nu, nicidecum… (III, 3, p. 271). Răspunsul neagă sfâşierea lăuntrică, dar nu categoric. Iago atacă din nou şi insistă necontenit, cu exact aceeaşi metodă prin care-l convinsese pe Rodrig, înainte de plecarea în Cipru, să-şi vândă averea, transformând-o în bani; alternează afirmaţia solidarităţii cu conlocutorul cu pistonări pe ideea pe care vrea s-o impună; astfel, îi crează maurului climatul dezechilibrului nervos ce-l va potopi: Ba eu mă tem că da, / Sper că-nţelegi că tot ce ţi-am vorbit / Pornea din suflet. Dar te văd mişcat / … Pari tulburat, stăpâne (III, 3, p. 272).

În senat, Dogele se adresează socrului lui Othello cu vorbele: Ţi-e ginerele-un negru alb la faţă (I, 3, p. 213). Replica pregătea clădirea celui mai important model arhitectonic al tragediei, pe care-l aducem la lumină mai târziu. Oscilaţiile afective de mai sus introduc un element nou în înălţarea acestei structuri. Desdemona, întruchiparea realităţii pentru Othello, Desdemona cea albă şi curată are astăzi chipul ‘mânjit şi negru’ ca şi al lui. Cu alte cuvinte, alba Desdemona e neagră.

După cum este caracteristic piesei Othello, separaţia şi contrastul au înlocuit unitatea şi îmbinarea [G. Wilson-Knight, nota 5].

Iago şi-a atins ţelul. Cititorul ţine minte că am comentat versurile “Săracul mulţumit bogat e foarte” etc. şi preluarea acestei dihotomii-antonimice de către Othello, cu aproape aceleaşi cuvinte ce fuseseră rostite de Iago.  Iago dă replica înainte de a propune ‘bănuiala’ ca sistem de gândire. Othello o reia imediat după ce, intrând în scenă, se întreabă: Mă-nşeală ea? (III, 3, p. 278). Nu a mai fost provocat de stegar.  Fusese departe de acesta. Il întâlneşte întâmplător. Othello bănuieşte. A învăţat că exista tiparul dihotomic-antonimic al gândirii.

Acum strigă Othello: Să nu mai sufăr! Vreau să aflu! (III, 3, p. 281). Deci, acum râvneşte la dobândirea mijloacelor de a manipula noua tehnică de gândire propusă de Iago, pentru a cunoaşte mai profund, crede el, realitatea.

Generalului maur, însă, nu îi este dat să afle. Dacă ar fi cercetat adevărul de pe poziţiile universului-unitate, ale cărui claviaturi le putea mânui, l-ar fi aflat, aşa cum se întâmplă după uciderea Desdemonei, când reintră în posesia lui însuşi. Cu noul sistem de gândire, în care se concepe un univers dihotomic-antonimic, caracterizat simultan de două feţe opuse, nu poate ajunge nicăieri. Nu are habitudini de cercetare create, pe de o parte, pe de alta, firea sa dintr-o bucată refuză, în taină, posibilitatea unui astfel de univers.

Raţiunea lui Othello se va clătina. Desdemona, în gingăşia jocului ei, îl provoacă, fără s-o vrea. Othello cere batista: S-o văd, arat-o! Desdemona: Se poate, doamne, dar nu vreau acum. / C-un vicleşug să scapi de ruga mea. / Fii bun, primeşte-l iar înapoi pe Cassio (III, 4, p. 292). Dihotomia-antonimică negativă implicită, azvârlirea termenului ‘vicleşug’ asupra cererii lui Othello (lui i se pare atât de firească), când tocmai de ‘vicleşug’ o bănuia el pe ea, răstoarnă tot sistemul de valori al maurului. El însuşi, deci, poate fi socotit un om cu două chipuri! şi dacă poate fi privit ca atare, nu cumva ar putea fi unul?

Toată cunoaşterea sa se zguduie din temelii. Işi dă seama că există ceva în inteligenţa lui ce nu-l mai slujeşte. Judecata îi oscilează. După o avalanşă de replici conţinând unul şi acelaşi termen, ‘batista’, citim: Hai, pleacă!   (III, 4, p. 293).

Ii cere Desdemonei să piară din faţa sa, dar el este acela care o face.

Impins din spate de ‘ajutorul’ diabolic al lui Iago, Othello ajunge să confunde elementele abstracte cu cele concrete, echivalează cinstea cu batista .Iago : Dar dacă-i dau nevestei o batistă… Othello: Atunci? Iago : Atunci e-a ei, şi-a ei fiind… / Eu cred c-o poate dărui oricui. Othello : Dar ea-i şi păstrătoarea cinstei mele. / O poate şi pe-aceasta dărui? (IV, 1, p. 300).

Desdemona percepe o tensiune fundamentală în gândirea lui: Nu-i soţu-mi soţul meu (III, 4, p, 294). (Remarcăm şi viziunea dihotomică-antonimică în care este surprins.) Mai departe: Sigur, trebi obşteşti / Ceva-n Veneţia, sau vreo uneltire / Destăinuită lui, aici în Cipru / Au tulburat a lui gândire clară(III, 4, p. 295).

Se aglomerează mărturiile în sprijinul tezei că Othello nu-şi mai poate folosi vocabularul pentru transmiterea de idei, ca un om normal şi sănătos. Maurul nu mai ştie comunica ce simte. Mintea sa, între două ipoteze de cunoaştere, este în derivă. Ingaimă, rostogolind ochii demenţial: Batista… mărturisirile… batista… (IV, 4, p. 302). Sau: Să mărturisească şi să fie spânzurat pentru osteneală. Mai întâi să fie spânzurat şi pe urmă să mărturisească. Firea omului nu poate fi târâtă în bezna unei astfel de patimi, aşa, fără nici un temei. Nu numai nişte vorbe pot să mă zguduie aşa. Puah! Nasul, urechile, buzele. Să fie oare cu putinţă? Mărturisiri? Batista? Ah, drace!  (leşină) (IV, 1, p. 302). Este celebrul leşin socotit criză de epilepsie. Demonstraţia lingvistică din exemplele anterioare e suficientă pentru a vădi o tulburare psihică în orice caz.

Iago nu îi dă nici o clipă de răgaz. Pentru a duce punerea în aplicare a planului său până la capăt, el nu mizează numai pe tiparul propriu de gândire, ci şi pe varianta lui după înţelegerea lui Othello: E-un chin drăcesc, batjocura Satanei / In pat cinstit – alintă-o desfrânată / Crezând că-i castă. Da! / Să ştiu vreau totul! / ştiind ce-s eu, voi ştii ce-i ea! (IV, 1, p. 304). In acest ultim stih se dezvăluie întreaga mentalitate a impostorului care socoteşte că universul, în totalitatea lui, este dihotomic-antonimic, după chipul şi asemănarea gândirii sale. Profitând de credinţa lui Othello, nemărturisită, că el însuşi ar putea fi om cu două feţe, Iago îi sugerează aceasta ca un dat definitiv şi criteriu de judecată a lumii. De aceea nu ne mai miră acceptarea generalului: Voi fi-n răbdarea mea viclean cât vrei (IV, 1, p. 305).

Un exemplu tipic de înţelegere falsă a realităţii îl constituie scena Iago – Cassio, cu prilejul căreia cei doi discută despre Bianca. Maurul interpretându-le conversaţia – urmărită prin intermediul mimicii – după nevoile logicii proprii; realitatea este abordată de pe poziţiile posibilităţii ca ea să aibă două chipuri, de către un om care nu ştie să mânuiască acest delicat mijloc de investigaţie.

Treptat, simbolismul dihotomic-antonimic a cucerit şi lumea obiectelor. După ‘batistă’, iată ‘patul’ având două calităţi ‘morale’, antonimice şi simultane. Iago : Sugrum-o în patul ei, în patul chiar pe care ea l-a pângărit (IV, 1, p. 313), patul păstrându-şi, bineînţeles, şi culoarea castităţii de pe timpul încrederii în soţia iubită.

Într-o astfel de lume nu mai poţi avea reacţiile unui ins obişnuit. Nebunia alternează cu tot mai rare perioade de lucididate. Un nou exemplu de incongruism, similar altuia citat nu demult: Mă cheamă-n ţară. / Să-ţi vezi de drum! Am să te chem îndată (IV, 1, p. 317). Aici nu remarcăm numai inconsecvenţa gândirii sale ci, dacă socotim cuplul Othello-Desdemona un tot unitar, aşa cum am făcut-o şi cu alt prilej, şi consemnăm că personajul replicant menţionează un sens în mişcarea sa şi sensul opus în mişcarea soţiei, consemnăm la fel şi încercarea lui finală de a reuni cele două drumuri. Deci, deşi invadat de sistemul dihotomic-antonimic de gândire, Othello suferă de nostalgia Weltanschauung -ului său originar, cel al lumii-unitate. Sfârşitul crizei dihotomice-antonimice se precipită. Starea lui patologică este vizibilă tuturora. E-ntreg la minte? Nu-i cumva nebun? (IV, 1, p. 318), se întreabă Ludovic, despre cel pe care îl cunoaşte sub cu totul altă lumină. El conti-nuă: Acesta-i sufletul ce nu se-nclină / Când patima-l încearcă? Asta-i, oare, / Virtutea lui pe care n-o atin- ge / Restriştea şi-a destinului săgeată? (IV, 1, p. 318).

Gândirea dihotomică-antonimică ţine în pumn frâul minţii lui Othello. Tradusă în termeni stilistici, această idee se reflectă în faptul că ea invadează sfera comparaţiei şi a metaforei (lăsăm cititorului plăcerea depistării lor): Desdemona : Stăpâne, cred că ştii că sunt cinstită. Othello: Ca musca-n hoit, ce se prăseşte-n zbor (IV, 1, p. 232). Sau: Othello: Hai, cucoană, / Ce-n slujbă eşti un fel de sfântul Petru / La poarta iadului (IV, 2, p. 325).

Este semnificativ faptul că dihotomia-antonimică de limbaj nu mai apare, cu rare excepţii, decât în gura Desdemonei sau a Emiliei, auxiliarul soaţei, din punctul de vedere al bărbatului gelos. Adică, ştiind că Desdemona întruchipează realitatea pentru Othello, prin apariţia dihotomiilor-antonimice negative numai pe buzele ei şi ale cameristei sale, autorul colorează realitatea (aşa cum o vede generalul) dihotomic-antonimic. Realitatea i se adresează maurului concomitent cu două chipuri opuse.

Să dăm câteva exemple. Emilia : Dar, doamnă bună, ce-i cu-al meu stăpân? Desdemona : Cu cine? Emilia : Doamnă, cu stăpânul meu? Desdemona : Dar cine ţi-e stăpân? (IV, 2, p. 325). Ori: Desdemona : Iar dacă este vreunul, ierte-l cerul! Emilia : Ierta-l-ar ştreangul, iadul măcina-l-ar! (IV, 2, p. 328). Sau: Emilia : Care femeie nu şi-ar încornora bărbatul ca să-l încoroneze ca pe-un rege? (IV, 3, p. 339) etc.

Noaptea generalului s-a încheiat cu desfiinţarea simbolică a realităţii dihotomice-antonimice, cu uciderea Desdemonei.

Mesajul acestei piese nu se poate restrânge la clasicul triunghi amoros al teatrului bulevardier de mai târziu. Răsfoind critica shakespeareană, vedem că acelaşi G. Wilson-Knight afirmă despre tragedie E lipsită, în general, de un substrat filosofic direct [Poezia din Othello, in: Shakespeare şi opera lui etc., p.131]. Dar tot el, citind versurile Ce greu e ceasul! / Imi pare-acum că vine o eclipsă / De soare şi de lună, uriaşă, / Că globul prins de groază se despică. / (…) De vină-i numai luna (V, 2, p. 359), remarcă, mai departe, cum drama omenească e brusc contrastată şi pusă într-o frapantă şi neaşteptată legătură cu uriaşa maşinărie concretă a universului, văzut ca fiind format din corpuri cereşti individuale soarele şi luna Este greu de presupus ca acestei simple ‘drame domestice’ să i se dea o amploare cosmică de nu ar fi în acelaşi timp purtătoarea unui mesaj filosofic. Însă, nu i se poate pretinde lui Shakespeare de a insera, între replici, fragmente ale unui tratat de filosofie. Mesajul său trebuie căutat în cuvintele existente. şi tocmai asta ne străduim să facem. Întru descifrarea acestui mesaj s-ar cuveni să integrăm cele două sisteme de gândire contrastantă din această piesă în două categorii general umane existând în perioada elisabetanismului, Renaşterea engleză asupra căreia Shakespeare trebuie să fi meditat îndelung.

Arhitectura tragediei folosind structuri dihotomice-antonimice situaţionale e o altă cale, alături de materia dihotomiilor-antonimice de limbaj, care să susţină construcţia impecabilă ce prezintă apariţia unui tip uman nou în peisajul elisabetan purtătorul mesajului gândirii dihotomice-antonimice.

B.P. Haşdeu remarca: Din Shakespeare am luat contrastul dintre sublim şi bufon, dintre plâns şi râs, contrast care ne întâmpină la tot pasul în viaţa zilnică [Răposatul postelnic, Introducere, in: Shakespeare şi opera lui etc. p.465]. Desigur, el observase procedeul antonimelor. Noi vom cita cinci replici în care elementele contrastante constituie două chipuri ale aceleiaşi trăiri: gelozia. Succed leşinului şi anterioarei discuţii dintre Cassio şi Iago, al căror martor ascuns fusese maurul, deci plasate după momentul de criză maximă din evoluţia personajului principal. Othello: Am s-o tai în bucăţele!  Să-mi pună mie coarne! Iago : E urât din par- tea ei! Othello : şi chiar cu ofiţerul meu! Iago : Asta e mai urât! Othello : Fă-mi rost de-otravă, Iago (IV, 1, p. 312).

Da, gelozia poate purta ambele măşti prezente în text: tragicul şi ridicolul.

Piesa, deci, debutează cu anunţarea unei trădări şi astfel se conturază cea mai largă structură dihotomică-antonimică arhitectonică a textului.Brabantio : Nemernică făptură, cine eşti? Iago : Domnul meu, sunt un biet om care a venit să-ţi spună că în clipa asta fata dumitale se joacă de-a dihania cu două spinări (I, 1, p. 191, ultima imagine o vom regăsi, mai departe, în Rabelais).

Pe întreg parcursul tragediei, ‘bietul om’ se va vădi autenticul trădător, iar ‘trădătorul’ denunţat se va dovedi a fi victima sa. Astfel, întreaga piesă e o structură dihotomică-antonimică situaţională. Ea se reduplică, în mic, după cum urmează: Iago îl însoţeşte pe ‘bunul său prieten’, Rodrig, la tatăl Desdemonei. şi ‘bunul său prieten’ va cădea înjunghiat de mâna însăşi a lui Iago

În scena a doua a primului act, Othello este căutat de către două cete, una condusă de Brabantio, cealaltă avându-l în frunte pe Cassio. Fiind noapte, ambele îşi luminează calea cu facle: un mănunchi de torţe – în numele dreptăţii, îl caută pe trădător; un altul – în numele trădării turcilor – pe apărător; deci lumină în numele încrederii şi lumină în numele neîncrederii.

În senat, două chestiuni sunt la ordinea zilei: conflictul Veneţiei cu semiluna şi conflictul lui Brabantio cu Othello. In legătură cu cel dintâi, către Othello se îndreaptă toată nădejdea oraşului, el întruchipând bărbăţia; în privinţa celui de al doilea, Othello este socotit neom.

Structurile dihotomice-antonimice situaţionale se împletesc cu paralelisme simbolice. Actul I vesteşte un război. Actul II începe cu descrierea unei răzvrătiri a elementelor, furtuna. Lealul Cassio, alter ego al maurului, este despărţit de general datorită furtunii. Othello rămâne singur pradă acesteia. Cassio îi seamănă în lealitate, în cinstea şi curajul său. Putem descifra simbolul următor: generalul, rupându-se de lealitatea sa, de caracterul lui integru, de gândirea sa concepând o realitate unitară, Cassio nu se va despărţi niciodată de acestea, astfel rămânând pradă elementelor ostile recte, lui Iago. Othello nu este singurul personaj a cărui gelozie e provocată. şi Bianca e geloasă. Complet altfel. Reacţiile ei constituie unul dintre aspectele structurii dihotomice-antonimice a geloziei, al cărei celălalt aspect îl trăieşte maurul.

Generalul pregăteşte împreună cu Iago uciderea propriei sale integrităţi, în persoana lui Cassio. Crima incompletă pare o repetiţie generală a sacrificării Desdemonei. Faptul că locotenentul nu moare susţine simbolic, ca o şarpantă, capacitatea generalului de a-şi recâştiga, deşi mutilată, personalitatea. Mutilată! Să nu uităm strigătul lui Cassio: Pe veci m-a betegit! (V, 1, p. 342). Un strigăt similar ţâşneşte din pieptul lui Othello: Un pai să-ndrepţi spre pieptul lui Othello / şi dă-napoi (V, 2, p. 371).

Îndată după uciderea Desdemonei se înlănţuieşte o a doua verigă a procesului cunoaşterii. Îmbogăţit, Othello îşi află limitele.

Culoarea lui Othello a fost întotdeauna nodul discordiei pentru critica mondială. Cea mai de seamă trăsătură a piesei este culoarea pielii lui Othello. Este un lucru îndeajuns de evident de la prima vedere, dar majoritatea criticilor s-au ferit să considere culoarea lui Othello drept esenţa piesei din două motive întemeiate: în primul rând, ar fi neistoric să considerăm culoarea, în sensul dat de noi astăzi acestui cuvânt, ca un termen cât de cât semnificativ pentru oamenii din vremea Elisabetei sau a lui Iacob I; în al doilea rând, a afirma că Othello este o piesă despre rase ar însemna să spunem că Henric al V-lea este o piesă despre grăsani [G.M.Matthews, Othello şi demnitatea umană, in: Shakespeare şi opera lui etc., p.152]. Totuşi, autorul din care cităm conchide: Othello nu este o poveste vag temporală despre gelozie, ci un exemplu al iubirii dintre un negru şi o albă , ceea ce constituie o pildă de inconsecvenţă critică!

R. B. Heilman a arătat cât de puternic e subliniat contrastul dintre lumină şi întuneric, atât în imagistica piesei, cât şi în structura sa. Othello este cu mult mai alb decât negru, căci sufletul îi este faţa! Iago va fi cel ce o va mânji pe bălaia Desdemona, făcându-i virtutea neagră ca smoala. “Treaba lui Iago este tocmai confundarea contrariilor.” Atât primul act, cât şi ultimul se joacă în beznă, singura lumină fiind în primul caz torţele, iar în cel de-al doilea, facla funestă a lui Othello, când rosteşte monologul: Sting flacăra şi-i sting şi ei lumina (V, 2, p. 351). ” In vreme ce Iago se străduieşte să aducă întuneric în luminoasa şi fericita viaţă a lui Othello, mai există şi o forţă contrarie care încearcă să aducă lumină în bezna înconjurătoare.” Sensul acestui simbolism apare desigur evident în opoziţia dintre bine şi rău, dar Shakespeare nu porneşte niciodată de la simboluri pe care mai apoi le înzestrează cu înfăţişare omenească; efectul inevitabil al acestei opoziţii, efect neremarcat de Heilman, este sublinierea contrastului dintre rase, dintre Othello şi camarazii săi. In consecinţă, cred că este just să considerăm acest contrast drept cheia înţelegerii piesei, determinantul cel mai însemnat (ceea ce nu înseamnă, fireşte, că întreaga piesă s-ar reduce doar la atât) [idem, p.153].

Reţinem ideea lui G. S. Matthews, cu întreaga ei argumentaţie, anume că diferenţa de culoare dintre Othello şi celelalte personaje şi, am spune mai mult, dintre Othello şi sine însuşi (readucem în prim plan replica Dogelui: Ţi-e ginerele-un negru alb la faţă (I, 3, p. 213), reprezintă esenţa arhitectonică a piesei, piatra de unghi, structura dihotomică-antonimică de bază. Nu ne putem apropria concluzia că tragedia este “un exemplu al iubirii dintre un negru şi o albă” .  A spune că Shakespeare a dat exemple, mai ales cu tematică politică atât de contemporană nouă, este ridicol. Aceasta o facem noi, care ne zbatem de aproape o jumătate de mileniu să îl înţelegem, nu el – creatorul unui univers paralel cu cel în care trăim . Culoarea lui Othello este structura dihotomică-antonimică cea mai simplă pe care o putem găsi în piesă, cea în jurul căreia se înfoliază toate celelalte structuri dihotomice-antonimice. şi aceasta pentru că el, cel negru, se vădeşte în final a fi cel mai alb, iar albii de lasă intuiţi ca negri. Mai mult, Desdemona, întruchiparea realităţii pentru Othello, în viziunea acestuia e cea mai neagră.

În concluzie, aglomerarea copioasă de dihotomii-antonimice negative şi pozitive de limbaj şi de structuri situaţionale din această piesă atrage atenţia oricui asupra posibilităţii unui mecanism de gândire dihotomic-antonimic. Ne întrebăm de ce măiestria shakespeareană a insistat atâta asupra acesteia, de ce a contrastat-o insistent cu gândirea logică uzuală, dacă nu pentru a scoate în relief un mesaj filosofic. Ce legătură ar putea fi între mesaj şi ‘gelozia’ sau ‘încrederea înşelată’ pomenite mai sus? Mesajul piesei folosind drept pretext gelozia, apariţia unei dihotomii-antonimice în fiinţa iubită, subliniază suferinţa implicită oricărui proces de cunoaştere, perceperea realităţii ca dihotomică-antonimică impunându-ţi o totală revizuire a valorilor dobândite până la acest stadiu. Trecerea de la o treptă a cunoaşterii la alta presupune o disciplină necunoscută lui Othello, de aici insuccesul său intelectual. Această disciplină este descrisă tot de acelaşi Iago, maestrul psiholog al tragediei: Trupul nostru este o grădină, iar grădinarul ei e voinţa (I, 3, p, 215).

Lui Othello i-a lipsit voinţa de a cunoaşte până la capăt. Rămânând bine ancorat în sistemul său propriu de gândire, confruntat cu argumentele lui Iago, Othello ar fi persistat a fi înrădăcinat în adevăr, adică cu conştiinţa că nu era înşelat. Adoptând noul sistem de gândire, numai voinţa şi discernământul l-ar fi ajutat să redescopere acest adevăr. A reajuns la el după ce a fost învins.

Vorbeam la începutul capitolului despre faptul că dintr-un anumit unghi de vedere, trăirea şi cunoaşterea se suprapun. Liberul arbitru ne îngăduie să punem accentele pe una sau pe cealaltă. Othello a fost învins în lupta sa pentru cunoaştere, deoarece accentul pus de el era pus pe viaţă, pe trăire.

Tragedia maurului din Veneţia este tragedia omului cu căutătura dreaptă în luptă cu un univers dihotomic-antonimic, tragedia moralei în luptă cu amoralismul, tragedia cunoaşterii unei lumi care îţi prezintă necontenit alt chip, tragedia mutaţiei de la un vechi sistem de gândire la unul nou, tragedia omului care e obligat să opteze pentru cunoaştere, atunci când opţiunea sa anterioară şi definitivă fusese pentru trăire.

Tags

Related Posts

Share This

- Iad sau rai sunt una pentru ei

CAPITOLUL 8
NU SUNT CEL CE SUNT,
a strigat îngerul şi a căzut

Structurile-cheie au preocupat mulţi shakespeareologi. Formula constituie un bun câştigat definitiv de analiza literară. Asociindu-ne cercetătorului american George Steiner, vom căuta să descifrăm în textura piesei OTHELLO cuvintele-sămânţă din care va rodi tragedia maurului.

Piesele lui Shakespeare au fost descrise ca fiind dezvoltarea anumitor metafore primare. Deoarece cuvintele pe care le-a ales pentru accentuări şi aprofundări au un potenţial enorm, ele conferă acţiunii pieselor sale ordonarea strâns împletită caracteristică lor înşile. Rezultanta complexului numit REGELE LEAR , cu dezvăluirea lumii în lumina haosului elementar, poate fi privită ca dezvoltarea profeţiei Bufonului: anume că Reagan se va purta cu Lear cu omenie (kindly). In acest cuvânt, aproape fără însemnătate, stau la pândă cumplite cimilituri şi înţelesuri de taină. Există omenie (kindness) în omenirea noastră (human kind)? Ce s-ar întâmpla dacă fiecare s-ar purta după firea sa de om (his kind)? Oare Shakespeare, cu sensibilitatea sa categorică la valorile lingvistice, a implicat rădăcina comună a acestor cuvinte, cea care a făcut din kind cuvântul german desemnând copilul? De asemenea, argumentaţia complicată a lui Macbeth, privind acţiunile nefireşti din natură, politica şi comportamentul individual, se află concentrată în replica de la început: “Cinstitu-i nebunesc, iar nebunescu-i cinstit”.

Discernământul lui Shakespeare în privinţa motivării umane, teribila intuire a atmosferei istorice, previziunile sale limpezi legate de psihologia modernă (grăuntele freudian din rămasul-bun adresat Cleopatrei de către clown (I wish you well of the worm), toate decurg, în urma unei analize finale, dintr-o înţelegere exhaustivă a posibilităţilor lingvistice. Piesele sale reprezintă tipare de cuvinte folosite cu o totalitate de înţelesuri ordonate [George Steiner, Shakespeare – Four Hundredth, in vol. Language and Silence, New York, Atheneum, 1967, p.208].

Căutând o metaforă primară în paginile lui OTHELLO , am dat peste un alt tip de replică-cheie. Generalul izbucneşte: Să nu mai sufăr! Vreau să aflu!(III, 3, p. 281) [Citatele din piesele shakespeareene sunt preluate din ediţia: William Shakespeare, Opere, ESPLA, 1960].

Întâiul dintre aceste două strigăte (Să nu mai sufăr!) ţâşneşte din pieptul omului-copil (care se perpetuează în noi toţi, indiferent de vârstă şi de evoluţie), din pieptul omului hăituit de dureri, chinuit de condiţia umană, gol şi fără sprijin în faţa intemperiilor sufleteşti fără nume, la îndemâna vitregiilor oarbe ale suferinţei sub zodia scorpionului.

Al doilea strigăt (Vreau să aflu!) irumpe, major, din inima omului matur, călit, stăpân pe destinul său, din pieptul bărbatului care descoperă autodeterminarea şi calea ce duce către ea.

Rândurile de mai sus explică personajul chiar dacă cele două propoziţii imperative sunt analizate separat. Dar exploziile lui Othello fac parte dintr-o structură bipolară unitară. Un geamăt îl lămureşte pe celălalt şi ambele definesc starea cunoaşterii, în general.

Această replică ar putea fi considerată motto-ul Renaşterii, în desfăşurarea ei integrală.

Cunoaşterea poate fi asimilată vieţii înseşi. Cele două noţiuni, judecate în abstract, nu se suprapun. Totuşi, cunoaştere fără viaţă nu se poate concepe. In schimb, ne-am putea imagina anumite stări elementare ale vieţii în care aceasta să apară neînsoţită de un proces simultan de cunoaştere. Cu certitudine, însă, deîndată de avem de-a face cu forme de viaţă cât de cât evoluate, ele sunt caracterizate de cunoaştere. La nivelul uman, cele două noţiuni nu se suprapun din alte motive. Individul are libertatea de a pune accentul pe trăire sau pe cunoaştere, de a menţine sub reflectorul conştiinţei una sau cealaltă.

Suferinţa rămâne indisolubil un element component al cunoaşterii. Dar s-ar putea vorbi despre un stadiu al non-cunoaşterii (există oare un atare stadiu în evoluţia unui om? Nu; totuşi, termenul îl poate înlocui pe cel de cunoaştere anterioară în raport de noua cunoaştere); în această etapă am descoperi o bâiguire, un început de trezire, o conştientizare a îngustimii propriilor limite. Fenomenele menţionate sunt întovărăşite de suferinţă ca de un semnal de alarmă, similar durerii resimţită la apropierea mâinii de flacără. Suferinţa ne şopteşte: ‘Nu ştii. Există altceva pe care dacă l-ai cunoaşte ai fi fericit. Îţi lipseşte ceva. Eşti incomplet. Desăvârşeşte-te.’ Odată porniţi pe drumul cunoaşterii, suferinţa indică trecerea de la un vechi tipar de gândire la unul nou, dezrădăcinarea vechiului tipar de gândire şi implantarea celui inedit; o suferinţă a nedesă- vârşirii; alta a înlocuirii cunoaşterii vechi.

Tiparul de gândire îl concepem ca un complex de habitudini de comportament psihic, dobândite prin educaţie şi autodezvoltare, care în ordonarea lor inevitabilă, cu dominantele specifice şi imperative, impun o anumită reacţie şi numai una; o matriţă psihică, cu caracter fatic (temporar), ce nu îngăduie decât o sumă neschimbată de răspunsuri.

Dezrădăcinarea vechiului tipar de gândire presupune deconexarea din nivelul conştiinţei a conexiunilor existente şi active. Aceste conexiuni nu dispar, ci intră într-o zonă de umbră, lucru ce ne interesează mai puţin, pentru moment. Ce este cert e că această mutaţie se produce cu oarecare dificultate şi vehiculează suferinţă. Fenomenul poate fi urmărit în fiecare dintre noi, observându-ne pe indiferent care treaptă a cunoaşterii ne-am afla (mutaţia de la comunism la trecerea spre democratizare supune mai tot omul la atari suferinţe de înlocuire a tiparelor vechi de gândire – echivalente cu vechea cunoaştere limitată – cu noile tipare). Vom acorda atenţie faptului că deseori suferinţa aceasta e împletită cu bucuria descoperirii noului; din pricina intensităţii acestei bucurii, suferinţa poate trece nebăgată în seamă.

Ineditul implantat se va preschimba, la rândul său, în gândire stereotipă; după care urmează o nouă deşteptare la realităţi surprinzătoare, ce irump însoţite de inseparabila suferinţă. Pentru atletul cunoaşterii, suferinţa este semn bun: ea semnalează trecerea de la o condiţie a cunoaşterii la alta; tot astfel cum febra muşchiulară îl bucură pe gimnast, indicând oţelirea muşchilor. Insă pentru acela care se izbeşte ca un orb, fără voie nici plan, de cunoaştere, suferinţa este o tortură.

Othello era un oaspete obişnuit al câmpului de luptă, dar era un stingherit în războiul nevăzut al cugetului cu realitatea. Generalul nu duce cunoaşterea până la ultimele ei limite (e chiar ridicol ce presupun că ar fi putut face soldatul acesta…), spre deosebire de Hamlet, care o practica. De altfel, maurul n-a conceput nici s-o încerce măcar. El nu se dedică în nici un fel cunoaşterii; în schimb, se închină total vieţii active. Punând trăirea pe primul plan, implicit este dator să cunoască: atât cât să poată supravieţui şi învinge.

Două numai dintre verigile lanţului cunoaşterii sunt prezente în tragedie (ne referim la cazul mirelui negru). Iar ciclul lor este incomplet. Othello nu ajunge la etapa obişnuită cu noul mod de a percepe realitatea, ce îi este oferit pe tavă.

Vechiului tipar de gândire al maurului, Iago îi opune un nou mod de înţelegere a vieţii. Othello nu poate accepta noul Weltanschauung. Preferă să anihileze viaţa însăşi. şi o va face sacrificând-o pe Desdemona, care întruchipa pentru el summum -ul realităţii. In chip precipitat se înlănţuie o verigă secundă a cunoaşterii: pentru a doua oară generalul veneţian află că toate în câte crezuse cu o clipă înainte fuseseră false. Nici de data aceasta nu îşi îngăduie o perioadă de acomodare cu tiparul de gândire cel nou, ci rupe orice legătură cu realitatea, sinucigându-se; căci neînţelegerea realităţii te poate condamna definitiv la nonexistenţă.

Cu alte cuvinte, cunoaşterea anterioară a lui Othello este înlocuită, cu ajutorul lui Iago, de o nouă cunoaştere. Generalul nu se acomodează cu ea, datorită suferinţei de nesuportat şi preferă desfiinţarea simbolică a realităţii. În fapt, realitatea continuă să existe. Maurul păşeşte de la tipul de cunoaştere propus de stegar la o altă etapă a cunoaşterii (echivalentă cu prima treaptă). Suferinţa mutaţiei este atât de intensă încât din nou simte nevoia desfiinţării realităţii. Cum aceasta nu stă în puterile unui om, distruge însuşi receptacolul vieţii (care este, în acelaşi timp, receptacolul suferinţei), adică se omoară.

Textul va constitui singura noastră mărturie în susţinerea celor rezumate mai sus. Iată, faţă-n faţă, cele două caractere ce se vor înfrunta. Iago afirmă despre sine, fără sfială: Mai sunt slugoi smeriţi / Ce-şi îndrăgesc atât de mult robia, / Că-ntocmai ca măgarul la stăpân, / Işi dau şi viaţa numai pentru hrană, / Iar când îmbătrânesc sunt daţi afară. / Aceşti mişei de treabă-s buni de bici. / Dar alţi ce par icoana datoriei / Işi poartă grija, se află doar în treabă, / Cât timp stăpânii-i văd, şi-şi fac un rost / Pe seama lor (I, 1, p. 187). In schimb, chiar şi în viziunea stegarului, Othello este un om drept: Iar maurul oricât nu pot să-l sufăr, / E-o fire-aleasă, dreaptă, iubitoare / şi fi-va, cred, un bun soţ Desdemonei (II, 1, p. 234).

De aceea intrigantul îşi ia măsuri de precauţie; nici un act de prudenţă, necesar apărării sale nu este omis. Deşi-l urăsc deci cum urâm infernul / şi chinurile lui, eu de nevoie / Nalţ însă-n semn de dragoste un steag; / Da-i doar un semn (I, 1, p. 192). In cuvintele sale citim mai mult decât prudenţa: dedublarea personajului care ştie osebi semnul de semnificaţie şi folosi semnul, indiferent dacă îi corespunde calitatea logică a conţinutului sau cea absurdă. La nevoie, deasupra unui suflet cătrănit, stegarul va arbora un zâmbet de fericire, iar fericirea şi-o va ascunde sub un drapel în bernă. Disimularea va fi cea mai mare realizare a vieţii sale.

Generalul – este adevărat, în puţine rânduri, deoarece modestia îl împiedică s-o facă mai des – se lasă şi el intuit: Nu mare lucru ştiu de-această lume, / Afară doar de lupte şi războaie (I, 3, p. 205). Ca să-l înţelegem, se cade să ţinem seama de cavalerismul specific luptelor din vremea când se presupune a fi trăit el, dominate de legi ale onoarei, de necălcat, pe care maurul le cunoaşte din copilărie ( restriştile-abătute / Pe tinerii mei ani ; I, 3, p. 208). Recunoaştem o nostalgie virginală narcisiacă sensibilizată în contrast cu amărăciunea realităţii. Asprimea vieţii de tabără, trăită fără întrerupere de el, a ajuns a fi singurul bun pe care-l posedă şi cu care se mândreşte: obişnuinţa / A prefăcut, în nendurarea ei, / In pat de puf, culcuşul meu războinic, / De fier şi piatră (I, 3, p. 210).

Caracterul acesta monolitic se răsfrânge asupra oricăreia dintre acţiunile sale, îşi lasă amprenta asupra a tot ce face ori hotărăşte. Brabantio, deşi îl înţelege fundamental greşit, simte umbra statorniciei de oţel a lui Othello proiectată asupra jalei stârnită în sine, acordându-i acesteia o armătură inflexibilă (repetăm: înţeleasă anapoda), pe măsura aceluia pe care îl socoteşte vrăjmaş de neiertat: grija obştii / Nu m-a mişcat. Ci numai jalea mea / Ca valul prin zăgaz când dă năvală / şi-acoperă-nghiţind orice restrişte / şi-i totuşi neschimbat (I, 3, p. 203).

Apropiindu-ne de centrul acestui cerc pe care încercăm să-l strângem în jurul personalităţii lui Othello, vom remarca în limbajul său, pe lângă vorbirea directă sau metaforică (dar călcând tot pe o linie dreaptă) şi prezenţa unor elemente contrastante. Sistemul de gândire al lui Othello observă fenomene contradictorii. Maurul se dezvăluie şi cu ajutorul acestui tip simplu de antinomii: E aspru-al meu cuvânt, / Nu-s înzestrat cu blândul grai al păcii (I, 3, p. 205).

Asprimea sa cunoaşte, însă, respectul vârstei şi al experienţei: Nu trageţi spada lucie, că roua / O poate rugini. Decât cu arma, / Mai lesne porunciţi, signor, cu anii (I, 2, p. 198). Dar acest respect nu-l face să-şi uite datoria de militar şi de conducător; fraţii de arme nu şi-i cruţă: Te ştiu, Montano, om cuviincios; / O lume-ntreagă-a preţuit în tine / Măsura, calmul tinereţii tale. / Ai nume bun la cei mai aspri critici. / De ce să-ţi lepezi astfel faima ta, / Să-ţi schimbi renumele pe o poreclă / De zurbagiu la chefuri? (II, 3, p. 245). Onoarea lui devine tăiş de brici: Vinovatul / O dată dovedit, de mi-ar fi geamăn / şi tot m-ar pierde (II, 3, p. 246). Asta pentru că nu se apără pe sine, ci Ordinea, în general. Asprimea lui este dublată de un simţ civic de o mare răspundere: Să tacă-odată clopotul cumplit / Ce bagă-n spaime-acest tihnit ostrov (II, 3, p. 244).

O nouă figură de stil apare în contextul acestor limpezi îmbinări de antonime (aspru – blând; spadă lucie – rugină; armă – ani; om cuviincios, măsură, calm, tinereţe, nume bun, faimă, renume – poreclă, zurbagiu, chefuri; vinovat – geamăn; geamăn – m-ar pierde; clopot cumplit, spaime – tihnit ostrov). Noua figură de stil este înrudită cu antonimia, dar trădează o mentalitate străină lui Othello, un alt tip de gândire (am văzut mai sus că personalitatea lui monolitică percepe antagonismele şi le consideră fireşti; e un războinic pentru care albul e alb, iar negrul este duşmanul lui). O vom numi – aşa cum am mai făcut-o, însă abia acum amănunţim descoperirea noastră -, dihotomie-antonimică, urmând a o redefini mai târziu, după ce ne vom obişnui cu ea şi îi vom înţelege rolul dezvăluitor al multor taine ale Renaşterii. În tragedia discutată, dihotomia-antonimică este produsul minţii lui Iago, produs structurat conform tiparului gândirii sale. Ea este figura de stil specifică stegarului.

Adoptarea noului tipar de gândire de către general se desăvârşeşte într-un singur act, al treilea. Primele două acte ale piesei nu folosesc numai prezentării conflictului şi personajelor, din punctul de vedere al conştiinţei artistice, ci şi contrastării modului de gândire othellian de până la această răscruce, cu cel al lui Iago. “Prea cinstitul” camarad de arme speculează lipsa de cunoaştere a vieţii de care dădea dovadă Othello, temerile şi incertitudinile care întovărăşeau incapacitatea sa de a distinge între aparenţă şi realitate (…). prin greşita lui alegere morală, Othello va trăi pe baza codului lui Iago [Irving Ribner, Conflictul alegerii morale: Othello, in vol.: Shakespeare şi opera lui, Editura pentru Literatură Universală, 1964, p.664].

Atunci când naturalistul francez de Buffon a fost ales membru al Academiei Franceze, în discursul său de recepţie (1753) a declarat: stilul este omul însuşi (p. 17) [Acest citat şi următoarele, după Buffon, Discours sur la style, notice et notes par Henri Guyot, Paris, Librairie M. Hattier (1920)]. Această propoziţie mult citată se referea, în contextul respectiv, la calitatea stilului literar. Noi plecăm de la ipoteza că ea exprimă un adevăr general. Presupunerea se poate întemeia şi pe alte afirmaţii din lucrare: stilul nu este decât ordinea şi mişcarea impusă propriilor gânduri. Dacă le înlănţuim din aproape, dacă le strângem, stilul devine ferm, nervos şi concis; dacă le lăsăm să se urmeze agale şi să nu se întâlnească decât sub zodia cuvintelor, fie ele cât de elegante, stilul va fi difuz şi împiedicat (p. 11). Remarcăm că, plecând de la analiza gândirii, omul de ştiinţă descrie stilul ce o va putea îmbrăca pe aceasta; o face cu certitudinea că unei anumite structuri a raţiunii nu îi corespunde decât o singură haină stilistică.

La fel, pornind de la analiza stilului, vom cunoaşte gândirea unică ce îl însoţeşte. Ideea a fost frecventată şi de gânditorii renascentişti, cum a fost şi Lorenzo della Valle (Laurentius Valla), născut în 1407, la Piacenza, şi, începând cu anul 1431, profesor de retorică la Universitatea din Pavia. El a voit să reformeze dialectica, căutându-i încă o dată sursele în operaţii fireşti ale minţii omeneşti, în logica naturală, ale cărei principii dorea să le descopere prin analiza măiestrelor texte oratorice ale antichităţii, în lucrarea sa DIALECTICAE DISPUTATIONES CONTRA ARISTOTELICOS. O altăDIALECTICAE DISPUTATIONES e tipărită la Veneţia, în 1499. Ea a fost redactată de către germanul Rolef Huysmann (Rudolf Agricola), născut la Baflao, în apropiere de Groeningen, în 1444. Scopurile propuse de autor erau similare acelora ale lui Valla. Aceşti doi filosofi încearcă pentru prima oară o determinare a relaţiei dintre gândire şi retorică. Oricât de depărtaţi sunt de ceea ce încercăm să facem în studiile noastre, salutăm în ei înaintemergătorii antropologiei stilistice, disciplina din care lucrarea de faţă prezintă monografic un subcapitol al subramurii numită stilistica antropologică.

Întorcându-ne la Buffon, într-o concluzie urmând enumerării ‘geniului’, ‘discernământului’, ‘sagacităţii’, şi ale operaţiilor intelectuale promovate de aceste calităţi ale gândirii, prezente în produsul tuturor acestor operaţii ale spiritului (p. 11), adică în opera literară, presimţim aceeaşi latenţă: analizarea produsului (opera de artă) lămureşte operaţiile intelectuale care au dus la elaborarea lui.

Dar aspectele stilistice nu se mărginesc numai la fenomenul limbajului, ci apar şi în comportament, şi în structuri situaţionale, după cum o vom lămuri mai departe. şi pentru aceste cazuri Buffon este un pionier: Aceşti oameni simt cu tărie, sunt afectaţi în aceeaşi măsură, o semnalează viguros în exterior, şi, prin mijlocirea unei impresiuni strict mecanice, ei transmit celorlalţi entuziasmul şi afecţiunile lor. Avem de-a face cu trupul care vorbeşte trupului: toate mişcările participă şi slujesc în mod egal (p. 10).

Aşadar, figura de stil nu apare numai în limbaj ci şi ca figură de comportament şi  situaţională. Ea nu poate fi generată decât de operaţii specificeale gândirii, fiecărei figuri de stil corespunzându-i o operaţie distinctă. Analiza structurării figurilor de stil în limbaj, comportament şi situaţii, poate duce la înţelegerea unor operaţii neelucidate încă ale gândirii. Am văzut că Steiner şi alţii au remarcat faptul că unele opere pot fi considerate o figură de stil amplificată. Dar chiar şi vieţile a mari grupuri umane sunt deseori rezumate prin câte o astfel de figură (poetul trăieşte ‘cu capul în nori’,homo hominis lupus). şi una şi cealaltă trădează forme de cunoaştere deosebite de operaţiile logice, folosite firesc, dar care, educate, ar îngădui omului să îşi lărgească şi înlesnească activitatea cunoaşterii.

Analiza dihotomiilor-antonimice de limbaj din primele două acte ale tragediei shakespeareene ne va îngădui să pătrundem de la bun început până la un mecanism al gândirii ce acceptă un univers cu două aspecte simultan opuse, formulat nu numai de Iago, ci de majoritatea personajelor, cărui univers nu i se opune decât Othello, cel care întruchipează ideea de statornicie şi merit omenesc în sensul cel mai larg [G. Wilson-Knight, Muzica din Othello, in: Shakespeare şi opera lui etc., p.135].

Printre primele replici ale celei dintâi scene se numără una în care Iago se explică: De-l urmez / Nu mă slujesc decât pe mine (I, 1, p. 187). Îşi afirmă tradărea: Ci mă prefac doar pentru scopul meu . Insistă asupra diferenţei dintre aparenţă şi realitate: Ascunsul chip al sufletului meu. Conchide deosebit de limpede: Eu nu sunt cel ce sunt (I, 1, p. 188) 6. Atitudinea şi afirmaţiile nu ne sunt străine, acum că am trecut în revistă atâtea personaje şi întâmplări ciudate din lumea Renaşterii.

Deci, primul om din universul lui Othello, cu care facem cunoştinţă, ne prezintă datele generale ale tiparului dihotomic-antonimic de gândire (care presupune o opoziţie între esenţa şi manifestarea aceluiaşi individ); acest tipar va copleşi, în timp, personajul principal.

Formularea ‘nu sunt cel ce sunt’ este tipic dihotomic-antonimică. Dacă antonimele prezintă două noţiuni sau obiecte distincte şi opuse, dihotomia-antonimică înfăţişează un singur obiect sau noţiune cu două aspecte simultan opuse . Ceea ce caracterizează modul nostru obişnuit de a gândi este capacitatea de a distinge: ‘aceasta nu este aceea’, structură al cărei grad superlativ este: ‘aceasta nu e aceea, este complet altceva, e opusul său’. Astfel, procesele noastre logice ne îngăduie să progresăm, încetul cu încetul, de la lucruri asemenea, la lucruri opuse sau de a trece de la lucruri opuse la cele asemenea. Dar Aristotel remarcă existenţa şi a unui alt tip de gândire: Aşadar, când este vorba de lucruri ce sunt susceptibile de ambele contrarii, aceeaşi opinie şi aceeaşi judecată ajunge să fie adevărată şi falsă, şi se poate ca ea să fie când adevărată, când neadevărată [Aristotel, Metafizica, trad. de S. Bezdechi, Editura Academiei, Bucureşti, 1965, IX, 10, 1051 b, p.301].

Anunţând o altă Renaştere, aceea a culturii armene, care a premers-o cu mult pe cea studiată aici, soarele negru al poeziei armene, Grigore din Nareg, poetul naţional al poporului armean şi unul dintre cei mai de seamă poeţi religioşi ai lumii, Grigore Naregaţi [Vezi Mihai Rădulescu, Grigorie de Nareg (944 sau 951-1003 sau 1010). Consideraţii asupra vieţii şi operei, în “Glasul Bisericii”, anul XXXIII, nr.7-8, 1974, p.690; Nerses Şnorhali (1102-1173) patriarhul-poet şi catolicos al armenilor, exemplu de ecumenist al vremii sale, în “Biserica Ortodoxă Romînă”, anul XCIII, nr. 7-8, 197, p.972. Date cronologice asupra literaturii religioase armene de la început şi până în 1666, în “Ortodoxia”, anul XXVII, 1975, p.201. De asemenea:Civilizaţia armenilor, Bucureşti, Editura Soprt-Turism, 1982] a scris în Cartea Jelaniilor Când eu, ce-acum ritoric sunt şi înrăuritor, / cu pasul mândru şi cu fruntea sus, / întins voi sta, hoit neclintit, / lipsit de grai, / cu mâinile legate, / cu mădulare-nţepenite, / cu buzele închise, / cu ochii tot la fel; // lemn nemişcat, / trunchi ars pe jumătate; // statuie fără simţuri, / icoană mută, / ne’nsufleţită fiinţă; // de milă vrednică privelişte, / nenorocită formă, / lugubru chip; / obraz de plâns, / efigie lamentabilă, / tăcută limbă; / uscată iarbă, / floare vestejită, / trecută frumuseţe / şi lampă stinsă; // piept gol, / pustie inimă, / necrâcnitoare simţuri, / izvor secat; // trup prea livid, / cu măruntaie-n putrejune, / cort dărâmat; // crengi frânte, / -ncheieturi fărmate, / copac tăiat, cu rădăcini fierăstruite; // abandonată casă, / câmp ce a fost cules, / o plantă dezrădăcinată; // prieten ce am devenit străin, / uitată magazie, / muceziciune îngropată, / respingătoare şi abominabilă;  încurcă-lume alungat, / schelet dispreţuit, / zdrobit sub tălpi, / ca tot ce-i josnic![Grégoire de Narek, Le Livre des Prières, trad. (.) par Isaac Kekhichian, a.j., Paris, Les Éditions du Cerf, 1961, 73e Prière, II, p.383-385].

Se discerne cu uşurinţă planul dual al discursului, conform căruia se concepe o disjuncţie fără izbavă între omul de dinainte şi de după moarte, opoziţie pe care ştiinţa nu poate decât s-o nege. Antagonismul insistă asupra poziţiei (verticalitate – orizontalitate), mişcării (pas – nemişcat, legate, înţepenite ş.a.m.d.), personalităţii (ritoric, înrăuritor, mândru, fruntea sus – fără simţuri, mută, demn de milă, nenorocită etc.). şi, pe neaşteptate,acesta devine acela “prieten ce am devenit străin” . Dar acelaşi eminent scriitor spune: De tezaurizezi nenumăratele-mi călcări de lege, / eu voi muri de viu. // De le aduni în inimă, / Eu de pe-acum voi arde, -n foc cuprins, dar fără flăcări   [idem, 78e Prière, III, p. 422]. Se remarcă versul al doilea: o fiinţă care trăieşte şi moare simultan (de fapt, nu aceasta se petrece cu noi, conform celor mai recente date ale ştiinţei, încă din clipa naşterii?); iar în al patrulea stih, focul există şi nu există.

William Shakespeare şi mulţi scriitori ai Renaşterii ‘noastre’ abundă în astfel de structuri dihotomice-antonimice. Dar, să pătrundem în senatul Veneţiei împreună cu generalul.

Un al doilea personaj îşi menţionează neputinţa de a avea o gândire unitară. Desdemona – ea care va cădea victimă mecanismului dihotomic-antonimic al gândirii dezlănţuit în soţul ei de mai târziu -, sfâşiată, şopteşte: O, nobil tată, / Văd o-ndoită-n faţă-mi datorie (I, 1, p. 209). Trădarea e implicită iubirii. Rămânând alături de părintele său, ea înşeală dragostea lui Othello (în termenii noştri, contactul sporadic cu cel din urmă i-a creat un tipar de gândire osebit de cel anterior – germinat de către tatăl ei. A rămâne alături de părintele său înseamnă a nega noul tipar abia asimilat). Fugind cu maurul, ea refuză datoriile iubirii filiale (cu alte cuvinte, adoptarea totală a noului tipar de gândire şi renunţarea la cel vechi provoacă o suferinţă la fel de intensă).

Plasarea modelului zămislit de mecanismul dihotomic-antonomic al gândirii în gura Desdemonei este deosebit de semnificativ. Iago are pe de o parte rolul de a propovădui, de a impune lumii în care se învârte tiparul dihotomic-antonimic (rol nedemonstrat încă). Pe de altă parte îl are pe acela de a enunţa acest tipar la începutul piesei, ca un diapazon ce dă tonul. Or, Desdemona, în planul afectelor lui Othello, reprezintă întruchiparea păcii, liniştii, portului tihnit în care războinicul îşi caută odihna. In planul piesei, ea va constitui şi piatra unghiulară, dar şi nod al discordiei pentru armonia psihologică a lui Othello. Remarcăm cu uşurinţă că tiparul dihotomic-antonimic odată enunţat de către Iago, este, pe dată, proiectat asupra destinului maurului, asupra preocupărilor sale de gală şi de fiecare clipă, asupra persoanei care primeşte întreaga revărsare a dragostei lui asupra femeii încarnând pentru el realitatea în toată complexitatea ei, întruchiparea vieţii, anume asupra Desdemonei. Ea îşi acordă strunele simţirii în conformitate cu vibraţiile dihotomice-antonimice ale gândirii la care răspunde cea dintâi.

Brabantio, acela care afirmase: cuvintele sunt cuvinte, dihotomie-antonimică implicată de subtextul ultimului cuvânt, îşi încheie şirul replicilor (poziţie de accentuare deloc întâmplătoare: concluzie, summum al celor rostite) cu câteva cuvinte, revelându-se ca cel de al treilea personaj folosind discursul dihotomic-antonimic. Subliniem aceste versuri, deoarece, după cum se va vedea ulterior, ele enunţă o altă idee-cheie, din punct de vedere arhitectonic: Priveşte-o, maure, şi vezi-o bine! / Cum m-a-nşelat, te va-nşela pe tine (I, 3, p. 213). Dincolo de armonia evidentă, confruntarea imagiii virtuale a unei Desdemona caste, prezentă în mintea maurului, cu imaginea aceleiaşi Desdemona, dar trădătoare, înfăţişată ca atare de către propriul său tată, enunţă o dihotomie-antonimică de comportament.

Cine ar fi putut închide acest cerc vicios al opunerii realităţii sie înseşi, dacă nu Iago? El se străduieşte să precizeze încă o dată poziţia adoptată,prin dublu joc mârşav (I, 3, p. 218).

De foarfecele acestei programări psihologice va fi tăiată legătura ombilicală a lui Othello cu universul cinstit, propriu individualităţii sale. şi tot aceste foarfece îi vor croi şi lui o haină nouă, cu două feţe. Dar anticiparea concluziilor nu este utilă.

Desigur, ultimele cuvinte ale stegarului, ca şi următoarele: Când diavolul la negre rele-ndeamnă / Sub chip de înger mai întâi se-arată (II, 5, p. 252) ne duc cu mintea la masca pe care am văzut-o atât de frecvent folosită în epocă. Dealtfel, teoria măştii în literatura Renaşterii constituie un bun câştigat al criticii. Dar este evident că ea reprezintă un caz particular al teoriei deosebirii dintre esenţă şi aparenţă. Ambele, însă, presupun o realitate cu două chipuri simultan opuse (lucrul nu este implicat de numele teoriilor; în practica analizei, totuşi, aşa apar). Or, aceste două teorii constată o metodă de construcţie literară, fără să pună întrebarea: ce anume face posibilă această metodă? Tocmai mecanismul dihotomic-antonimic al gândirii este acela care îngăduie născocirea de către individ a unei măşti ce să îi confere un al doilea chip, opus celui autentic; tot el permite discernerea unei aparenţe înşelătoare antitetică adevărului realităţii fără a face corp aparte faţă de acesta. O teorie a măştii nu întregeşte cu nimic imaginea omului despre sine însuşi. O teorie a mecanismului dihotomic-antonimic al gândirii îi clarifică mişcările psihice datorită cărora se poate inventa masca, rolul social al ei, pericolul şi utilitatea acesteia pentru grup, influenţele şi implicaţiile ei asupra personalităţii şi manifestările sale ş. a. m. d., până la rolul ei în disturbarea echilibrului psihic, fie al purtătorului măştii, fie al celor cu care are relaţii sociale, de muncă, de rudenie, dragoste, amiciţie etc.

Pentru a înţelege modul gradat în care se insinuează această gândire specială, în cazul nostru prin Iago, vom apela la o cercetare a neuitatului shakespeareolog, profesorul nostru Leon Leviţchi (care a avut şi deosebita dragoste de a ne lansa la un congres universitar de shakespearologie, la Cluj, prima carte de antropologie stilistică: Shakespeare – un psiholog modern ), cercetare comentând ‘noile conţinuturi’ semantice dobândite de cuvinte în gura lui Iago în următorul text [Leon Leviţchi, Repetiţia gramatical stilistică în piesele lui Shakespeare, in: Revista de filologie romanică şi germanică, 1958, nr.1, p.78. Prof. Leon Leviţchi este acela care mi-a sugerat termenul: dihotomie, pentru figura de stil descoperită (vezi Epilogul) ].Othello : El nu-i cinstit? Iago : Cinstit, stăpâne? Othello : Cinstit, hei, da, cinstit!  Iago : Pe câte ştiu, stăpâne. Othello : Dar ce gândeşti? Iago : Gândesc, stăpâne? Othello : “Gândesc, stăpâne?” (III, 3, p. 285). Aceste repetiţii crează o ‘schemă de paralele’ în piesă, paralele cu sensuri opuse. şi, nu peste mult, tema este reluată, bogat orchestrată. Iago : Cât despre Cassio / Mă pot jura că-l cred cinstit. Othello : şi eu. Iago : De ce nu-s oamenii aşa cum par; / Sau, dacă nu, să nu mai pară oameni! Othello : Da, bine-ar fi să fie aşa cum par… Iago : Deci, eu pe Cassio-l cred un om cinstit…(III, 3, p. 267).

Dialogul de mai sus are, cred, o semnificaţie deosebită prin accentul pus pe ideea diferenţei dintre esenţă şi aparenţă, atât de des amintită de Shakespeare. Păienjenişul uneltirilor lui Iago capătă formă aici prin repetiţia simplă a unor cuvinte şi propoziţii, dar cu ajutorul polisemiei. Astfel, verbul think e repetat în sensuri diferite: în gura lui Iago are înţelesul de ‘cred, după părerea mea, socotesc’, iar în gura lui Othello de ‘cred, sunt convins’ (Iago nu spune ‘pot să jur că e cinstit’, ci: ‘pot să jur că, după părerea mea – cred că e cinstit’).

Ultima replică a lui Iago după calamburul anterior – e o depreciere a leit-motivului I think that he is honest, în care verbul think este, de fapt, o reluare simfonizată a lui think din pasajul anterior.

Iago adoptă formula gândirii othelliene, după cum s-a văzut, pentru a uşura mutaţia pe care scontează s-o realizeze în structura logică folosită de către victima sa. In acest pasaj stau faţă în faţă cele două tipare de gândire – cugetarea dreaptă a maurului, inconştientă de pericolul ce se va declanşa curând, şi cea oblică a stegarului, acceptând două chipuri ale realităţii, posibile după necesitatea împrejurărilor, la pândă, ca un animal de pradă. Această confruntare de poziţii psihologice se cuvine reţinută pentru urmărirea argumentaţiei ce va să vină.

Schema de gândire propusă de Iago cucereşte domeniul adevărurilor generale, într-o rapace nevoie de a mistui tot ce poate fi cugetat: Săracul mulţumit bogat e foarte. / Dar toată bogăţia e ca iarna / Bogatul când se teme-a sărăci (III, 3, p. 269).

Othello asimilează imaginea unei realităţi cu două feţe, în sfârşit, preluând curând tiparul sugerat. Se remarcă asimilarea metaforei lui Iago, uşor alterată (acest proces continuă direcţia impusă gândirii lui de către stegar, comentată mai sus): Un ins prădat, când paguba nu-l doare, / Nu-i pagubit de n-a ştiut nimic (III, 3, p. 278).

Aşadar, stegarul a fost capabil să infiltreze în mintea generalului nu numai o viziune dihotomică-antonimică asupra lumii ci chiar propriile sale formulări. Cu rare excepţii, maurul va juca după cum îi va cânta mefistofelicul Iago, acest Merlin al Veneţiei. Ne aflăm la jumătatea piesei.

Definirea dihotomiei-antonimice, ca figură de stil, se impune – pentru a putea culege roadele războiului cuvintelor purtat de stegar împotriva generalului său şi ca să putem analiza comportarea celui din urmă. Ca şi până acum, vom trage concluzii din exemple ilustrative.

Această figură nu se insinuează de-a dreptul în vocabularul particular al maurului, ci în replicile cuplului proaspăt căsătorit, prin veşnicul măr al discordiei – femeia. Dogele: Plecaţi în noaptea asta. Desdemona: Noaptea asta? Dogele: Chiar în noaptea asta! Othello: Din tot sufletul! (I, 1, p. 212).

Reluarea ultimelor cuvinte ale dogelui, de către Desdemona, trădează regretul resimţit de ea în faţa grabnicei urcări pe corabie, care îi răpeşte dreptul la fericirea imediată (urma noaptea nunţii lor) şi poate şi teama de viitor, de necunoscut, de neprevăzutul luptelor. Othello reacţionează cu un entuziasm de neofit, ce nu l-a părăsit pe tot parcusul carierei sale de arme, cu un voluntariat absolut, indiferent la îndoiala blândă şi gingaşă a femeii, la apelul cald din glasul tinerei soţii. Cele două elemente ale unităţii cuplului au reacţii opuse. Acesta constituie un exemplu de dihotomie-antonimică situaţională.

Dacă dihotomia-antonimică de limbaj propusă de Iago – nu sunt cel ce sunt -, îndelung observată şi asupra căreia vom reveni curând, ar putea fi numită dihotomie-antonimică negativă, remarcăm şi dihotomii-antonimice pozitive (apar la începutul actului II, deci reprezintă un prim răspuns la presiunile mediului asupra lui Othello). Caracteristica acestora este că, deşi conţin două ipostaze antonimice ale aceleiaşi noţiuni, conţinutul lorprovoacă o reacţie optimistă în cititor (receptor), pe când conţinutul dihotomiilor-antonimice negative provoacă o reacţie pesimistă . Structurile dihotomice-antonimice negative sunt concretizarea unei atitudini de îndoială şi sunt generate într-o stare de spirit cinică sau sceptică. Dihotomiile-antonimice pozitive revelă a fi concretizarea unei atitudini de euforie şi sunt generate într-o stare de bucurie, de fericire etc. Dihotomia-antonimică pozitivă se întâlneşte în textul analizat.

Iată două exemple din discursul lui Othello: Furtuna tot mereu de mi-ar aduce / Atât senin, atunci să sufle vântul / Trezind şi moartea. Nava-n lupta ei / Să suie munţi de ape cât Olimpul. / Pogoară-se apoi atât de jos / Cât iadul e de ceruri depărtat. / De-ar fi să mor, aş fi prea fericit (II, 1, p. 229). Aceste şapte stihuri sunt rostite cu prilejul reîntâlnirii Desdemonei în portul Ciprului, după ce recent căsătoriţii fuseseră despărţiti de împrejurări sociale şi, ambii, pradă a unei furtuni cumplite. Fără a mai insista asupra tuturor amănuntelor antonimice aglomerate pe parcusul versurilor, pregătind dihotomia-antonimică pozitivă finală, menţionăm că rolul lor este de a sublinia aspectul sumbru al morţii, contrastat în ultimile cuvinte cu fericirea implicită ei; şi nu este o simplă constatare. De aci nevoia noastră de a face apel la un termen încă necunoscut în tropică. Fericirea este contrastată cu moartea dar – şi în alt chip – este şi un alt nume al celei din urmă, chip sau nume care îi schimbă încărcătura semantică, îi dă o nouă culoare, optimistă.

Acelaşi proces, dar invers (sărutările maurului accentează contrastul cu termenul ‘discordie’) are loc şi în următoarea replică, gemută între îmbrăţişări (”ia asta” însoţeşte sărutarea): Ia asta, şi-asta, fie-ne sărutul discordia pe veci (II, 1, p. 230).

Denumirea dihotomiei-antonimice se întemeiază pe un împrumut din vocabularul botanicii, sugerat nouă de prof. Leon Leviţchi. Prin ‘dihotomie’ se înţelege un mod de diviziune a anumitor tulpini în ramuri bifurcate [Dictionnaire encyclopédique pour tous. Petit Larousse, 1967]. Termenul a fost adoptat în estetică de mult timp dar, curios, s-a reţinut doar noţiunea dualului, înlocuită câteodată de aceea a antiteticului. Umaniştii au uitat ceea ce era esenţial iniţial: bifurcarea nu infirmă prezenţa continuă a unităţii primare. Termenul l-am combinat cu acela lingvistic al antonimiei, pentru a sublinia caracterul antitetic al bifurcaţiei.

Definiţia poate fi încă îmbogăţită accentuându-se o diferenţiere pe care am menţionat-o în treacăt. Indiferent de faptul că sunt negative sau pozitive, dihotomiile-antonimice, ca şi orice altă figură, pot fi explicite sau implicite [Păstrăm terminologia lui Leon Leviţchi privind clasificarea antonimelor, deoarece dihotomiile antonimice reţin anumite caracteristici parţiale ale precedentelor]. Exemple de structuri dihotomice-antonimice explicite am avut suficiente. Iată unul pentru o structură implicită. Iago : E o bucăţică bună. Cassio : E o femeie încântatoare. Iago : şi fii sigur că e destul de jucăuşe. Cassio : E într-adevăr cea mai fragedă şi cea mai gingaşă. Iago : şi are nişte ochi! Privirea ei e o chemare la dragoste. Cassio : Care te ademeneşte: şi totuşi e nespus de sfioasă. Iago : Glasul ei nu e oare semnalul iubirii? Cassio : E întruparea perfecţiunii. Iago : Ei, multă bucurie la aşternut (II, 2, p. 236).

Schimbarea termenului calificativ, odată cu schimbarea replicantului, alternare în aparenţă nesemnificativă, este în fond dihotomică-antonimică, dezvăluind aceleiaşi persoane două chipuri antagonice.

Mutaţia în gândirea othelliană se produce aşadar încet, ea fiind pregătită cu o artă rară, prin influenţarea treptată a tuturor personajelor ce îl înconjoară. In prima jumătate a piesei conflictul principal mocneşte, dar apoi izbucneşte cu putere şi înaintează vijelios, fără oprire sau schimbare de direcţie până la sfârşit [A.C.Bradley, Structura tragediilor shakespeariene, in: Shakespeare şi opera lui etc, p.205].

Ne reîntoarcem la un moment din evoluţia (sau involuţia) psihologică a generalului, moment discutat anterior, pentru a prezenta în ralenti rolul logicii (ilogice) a gândirii dihotomice-antonimice în mişcarea seismică realizată în gândirea maurului. Iago : Stăpâne, ştii că te iubesc. Othello : O cred. / Mai ştiu că eşti cinstit şi credincios / şi până nu-i dai glas, îţi măsuri vorba, / Mai tare, deci, mă tem când taci şi pregeţi. / Că lucruri de-astea-s arme-obişnuite / La un mişel făţarnic. Dar cel drept / Prin ele-şi dă-n vileag un tainic zbucium / Pornit din suflet şi pe care firea / Nu-l poate stăpâni (III, 3, p. 266).

Lumea, pentru Othello, mai e încă alcătuită din ‘drepţi’ şi ‘mişei’. Pe unii şi pe ceilalţi îi cunoaşte foarte bine. Intr-o astfel de demografie se poate descurca după voie. Se află la el acasă, într-un mundo cognito , unde fiecare îşi are locul şi rolul său bine stabilite, lume neprevăzând excepţiile – ele nu au partitură. De aceea se adresează stegarului ca unui alt membru al grupului reprezentat de sine însuşi – Te rog vorbeşte-mi / Cum ai vorbi cu gândurile tale (III, 3, p. 267).

Iago mimează cinstea; ştie că stăpânul său i-o atribuie. El simulează statornicia în sistemul simplu de gândire al celuilalt. Din însuşi omphalos -ul gândirii maurului va începe răspândirea veninului. Iago se aşează pe sine înşuşi cal troian. Să-mi spun tot gândul? Dar ce-i fals şi josnic? / In ce palate n-au pătruns hâzi oaspeţi? (III, 3, p. 267).

În această calitate, continuând cu dulci antonime călduţe, strecoară printre ele o dihotomie-antonimică contrastată cu acestea, contrastare ce o maschează, îi împrumută o tentă antonimică (în calitate de parte contrastată este antonim), îi atenuează caracterul dihotomic-antonimic (ne amintim că fenomenul antonimic e cunoscut şi aprobat de gândirea lui Othello): Un nume bun, la om sau la femeie / E darul sfânt al vieţii, drag stăpâne! / Furi punga-mi, furi un moft, un biet nimic. / E-a mea, e-a lui, furi roada tuturora. / Un bun renume când mi-l şterpeleşti / Imi furi ceva ce nu te-mbogăţeşte, / Da-ntr-adevăr mă laşi calic (III, 3, p. 268). Iată suita de antonime: om (cu înţelesul – ‘bărbat’) – femeie; pungă – moft, biet, nimic, roada tuturora; un nume bun – punga – un bun renume. Dar ‘bunul renume’ (numele bun) este ceva care furat ‘nu te îmbogăţeşte’, dar în acelaşi timp ‘ mă lasă calic’ – două acţiuni simultan opuse.

Iago dă un nume psihologic, cu implicaţii afective, acestei contradicţii în unitate; acest nume este: îndoiala Dar ce cumplite clipe-s hărăzite / Acelui care-adoră-n îndoială / şi bănuind iubeşte pătimaş (III, 3, p. 269).

Şi, ca să-l facă pe Othello să asimileze cât mai bine această nouă imaginem mundi , repetă integral ideea versului doi în cel de-al treilea, cu noi cuvinte, pentru sublinierea ei. Othello cel pur respinge momeala stegarului (nu cu suficientă tărie; a fost muşcat de şarpe) – Nu, Iago! -ntâi să văd / şi-apoi să mă-ndoiesc (III, 3, p. 270). Iago nu ţine seama de replica lui. După ce i-a propus o schemă abstractă a unei viziuni dihotomice-antonimice a lumii, îi dă detalii concrete asupra modului cum poate fi apropiat acest Weltanschauung Eu de dovadă încă nu-ţi vorbesc, / Pândeşte-o însă pe soţia ta. / […] Veghează. ştiu năravurile ţării / Iar cerul din Veneţia vede pozne / Pe care soţii nu le ştiu (III, 3, p. 270). Generalizarea din ultimile două stihuri este necesară; o nouă momeală; Othel- lo nu trebuie să se simtă un izolat în noua concepţie.

Înfige cuţitul şi mai adânc în rana deschisă, îl răsuceşte. Face aluzie la replica-cheie pomenită de noi, repetând afirmaţia lui Brabantio, din scena senatului,  evidenţiind caracterul dihotomic-antonimic al Desdemonei, pentru că tocmai această opinie constituie scopul final al lui Iago, Desdemona reprezentând simbolul lumii pentru Othello. Iago: Te-a luat de soţ, părintele-nşelându-şi / şi, când părea de ochii tăi speriată, / Ea te iubea mai mult.Othello : E-aşa. Iago : Vezi, dar, / Că de-a putut să se prefacă astfel, / Ea, o copilă, şi pe tatăl ei / Să-l lege ca pe-un şoim la ochi, făcându-l / Să creadă-n farmece… Dar sunt de vină. / Smerit te rog din suflet, iartă-mă / Că te iubesc prea mult   (III, 3, p. 271).

Însă lui Iago nu îi este suficient să fie crezut. Nici nu-i convine ca noul Weltanschauung să fie asimilat aşa cum un organism uman ar accepta o inimă artificială şi ar folosi-o ca şi când nimic nu s-ar fi schimbat în el. Iago are nevoie de declanşarea crizei specifice trecerii de la unWeltanschauung la alt Weltanschauung ; el urmăreşte distrugerea generalului. De aceea intervine în proces, grăbindu-l – Iago : Dar văd că astea-ţi turbură gândirea. Othello : Nu, nicidecum… (III, 3, p. 271). Răspunsul neagă sfâşierea lăuntrică, dar nu categoric. Iago atacă din nou şi insistă necontenit, cu exact aceeaşi metodă prin care-l convinsese pe Rodrig, înainte de plecarea în Cipru, să-şi vândă averea, transformând-o în bani; alternează afirmaţia solidarităţii cu conlocutorul cu pistonări pe ideea pe care vrea s-o impună; astfel, îi crează maurului climatul dezechilibrului nervos ce-l va potopi: Ba eu mă tem că da, / Sper că-nţelegi că tot ce ţi-am vorbit / Pornea din suflet. Dar te văd mişcat / … Pari tulburat, stăpâne (III, 3, p. 272).

În senat, Dogele se adresează socrului lui Othello cu vorbele: Ţi-e ginerele-un negru alb la faţă (I, 3, p. 213). Replica pregătea clădirea celui mai important model arhitectonic al tragediei, pe care-l aducem la lumină mai târziu. Oscilaţiile afective de mai sus introduc un element nou în înălţarea acestei structuri. Desdemona, întruchiparea realităţii pentru Othello, Desdemona cea albă şi curată are astăzi chipul ‘mânjit şi negru’ ca şi al lui. Cu alte cuvinte, alba Desdemona e neagră.

După cum este caracteristic piesei Othello, separaţia şi contrastul au înlocuit unitatea şi îmbinarea [G. Wilson-Knight, nota 5].

Iago şi-a atins ţelul. Cititorul ţine minte că am comentat versurile “Săracul mulţumit bogat e foarte” etc. şi preluarea acestei dihotomii-antonimice de către Othello, cu aproape aceleaşi cuvinte ce fuseseră rostite de Iago.  Iago dă replica înainte de a propune ‘bănuiala’ ca sistem de gândire. Othello o reia imediat după ce, intrând în scenă, se întreabă: Mă-nşeală ea? (III, 3, p. 278). Nu a mai fost provocat de stegar.  Fusese departe de acesta. Il întâlneşte întâmplător. Othello bănuieşte. A învăţat că exista tiparul dihotomic-antonimic al gândirii.

Acum strigă Othello: Să nu mai sufăr! Vreau să aflu! (III, 3, p. 281). Deci, acum râvneşte la dobândirea mijloacelor de a manipula noua tehnică de gândire propusă de Iago, pentru a cunoaşte mai profund, crede el, realitatea.

Generalului maur, însă, nu îi este dat să afle. Dacă ar fi cercetat adevărul de pe poziţiile universului-unitate, ale cărui claviaturi le putea mânui, l-ar fi aflat, aşa cum se întâmplă după uciderea Desdemonei, când reintră în posesia lui însuşi. Cu noul sistem de gândire, în care se concepe un univers dihotomic-antonimic, caracterizat simultan de două feţe opuse, nu poate ajunge nicăieri. Nu are habitudini de cercetare create, pe de o parte, pe de alta, firea sa dintr-o bucată refuză, în taină, posibilitatea unui astfel de univers.

Raţiunea lui Othello se va clătina. Desdemona, în gingăşia jocului ei, îl provoacă, fără s-o vrea. Othello cere batista: S-o văd, arat-o! Desdemona: Se poate, doamne, dar nu vreau acum. / C-un vicleşug să scapi de ruga mea. / Fii bun, primeşte-l iar înapoi pe Cassio (III, 4, p. 292). Dihotomia-antonimică negativă implicită, azvârlirea termenului ‘vicleşug’ asupra cererii lui Othello (lui i se pare atât de firească), când tocmai de ‘vicleşug’ o bănuia el pe ea, răstoarnă tot sistemul de valori al maurului. El însuşi, deci, poate fi socotit un om cu două chipuri! şi dacă poate fi privit ca atare, nu cumva ar putea fi unul?

Toată cunoaşterea sa se zguduie din temelii. Işi dă seama că există ceva în inteligenţa lui ce nu-l mai slujeşte. Judecata îi oscilează. După o avalanşă de replici conţinând unul şi acelaşi termen, ‘batista’, citim: Hai, pleacă!   (III, 4, p. 293).

Ii cere Desdemonei să piară din faţa sa, dar el este acela care o face.

Impins din spate de ‘ajutorul’ diabolic al lui Iago, Othello ajunge să confunde elementele abstracte cu cele concrete, echivalează cinstea cu batista .Iago : Dar dacă-i dau nevestei o batistă… Othello: Atunci? Iago : Atunci e-a ei, şi-a ei fiind… / Eu cred c-o poate dărui oricui. Othello : Dar ea-i şi păstrătoarea cinstei mele. / O poate şi pe-aceasta dărui? (IV, 1, p. 300).

Desdemona percepe o tensiune fundamentală în gândirea lui: Nu-i soţu-mi soţul meu (III, 4, p, 294). (Remarcăm şi viziunea dihotomică-antonimică în care este surprins.) Mai departe: Sigur, trebi obşteşti / Ceva-n Veneţia, sau vreo uneltire / Destăinuită lui, aici în Cipru / Au tulburat a lui gândire clară(III, 4, p. 295).

Se aglomerează mărturiile în sprijinul tezei că Othello nu-şi mai poate folosi vocabularul pentru transmiterea de idei, ca un om normal şi sănătos. Maurul nu mai ştie comunica ce simte. Mintea sa, între două ipoteze de cunoaştere, este în derivă. Ingaimă, rostogolind ochii demenţial: Batista… mărturisirile… batista… (IV, 4, p. 302). Sau: Să mărturisească şi să fie spânzurat pentru osteneală. Mai întâi să fie spânzurat şi pe urmă să mărturisească. Firea omului nu poate fi târâtă în bezna unei astfel de patimi, aşa, fără nici un temei. Nu numai nişte vorbe pot să mă zguduie aşa. Puah! Nasul, urechile, buzele. Să fie oare cu putinţă? Mărturisiri? Batista? Ah, drace!  (leşină) (IV, 1, p. 302). Este celebrul leşin socotit criză de epilepsie. Demonstraţia lingvistică din exemplele anterioare e suficientă pentru a vădi o tulburare psihică în orice caz.

Iago nu îi dă nici o clipă de răgaz. Pentru a duce punerea în aplicare a planului său până la capăt, el nu mizează numai pe tiparul propriu de gândire, ci şi pe varianta lui după înţelegerea lui Othello: E-un chin drăcesc, batjocura Satanei / In pat cinstit – alintă-o desfrânată / Crezând că-i castă. Da! / Să ştiu vreau totul! / ştiind ce-s eu, voi ştii ce-i ea! (IV, 1, p. 304). In acest ultim stih se dezvăluie întreaga mentalitate a impostorului care socoteşte că universul, în totalitatea lui, este dihotomic-antonimic, după chipul şi asemănarea gândirii sale. Profitând de credinţa lui Othello, nemărturisită, că el însuşi ar putea fi om cu două feţe, Iago îi sugerează aceasta ca un dat definitiv şi criteriu de judecată a lumii. De aceea nu ne mai miră acceptarea generalului: Voi fi-n răbdarea mea viclean cât vrei (IV, 1, p. 305).

Un exemplu tipic de înţelegere falsă a realităţii îl constituie scena Iago – Cassio, cu prilejul căreia cei doi discută despre Bianca. Maurul interpretându-le conversaţia – urmărită prin intermediul mimicii – după nevoile logicii proprii; realitatea este abordată de pe poziţiile posibilităţii ca ea să aibă două chipuri, de către un om care nu ştie să mânuiască acest delicat mijloc de investigaţie.

Treptat, simbolismul dihotomic-antonimic a cucerit şi lumea obiectelor. După ‘batistă’, iată ‘patul’ având două calităţi ‘morale’, antonimice şi simultane. Iago : Sugrum-o în patul ei, în patul chiar pe care ea l-a pângărit (IV, 1, p. 313), patul păstrându-şi, bineînţeles, şi culoarea castităţii de pe timpul încrederii în soţia iubită.

Într-o astfel de lume nu mai poţi avea reacţiile unui ins obişnuit. Nebunia alternează cu tot mai rare perioade de lucididate. Un nou exemplu de incongruism, similar altuia citat nu demult: Mă cheamă-n ţară. / Să-ţi vezi de drum! Am să te chem îndată (IV, 1, p. 317). Aici nu remarcăm numai inconsecvenţa gândirii sale ci, dacă socotim cuplul Othello-Desdemona un tot unitar, aşa cum am făcut-o şi cu alt prilej, şi consemnăm că personajul replicant menţionează un sens în mişcarea sa şi sensul opus în mişcarea soţiei, consemnăm la fel şi încercarea lui finală de a reuni cele două drumuri. Deci, deşi invadat de sistemul dihotomic-antonimic de gândire, Othello suferă de nostalgia Weltanschauung -ului său originar, cel al lumii-unitate. Sfârşitul crizei dihotomice-antonimice se precipită. Starea lui patologică este vizibilă tuturora. E-ntreg la minte? Nu-i cumva nebun? (IV, 1, p. 318), se întreabă Ludovic, despre cel pe care îl cunoaşte sub cu totul altă lumină. El conti-nuă: Acesta-i sufletul ce nu se-nclină / Când patima-l încearcă? Asta-i, oare, / Virtutea lui pe care n-o atin- ge / Restriştea şi-a destinului săgeată? (IV, 1, p. 318).

Gândirea dihotomică-antonimică ţine în pumn frâul minţii lui Othello. Tradusă în termeni stilistici, această idee se reflectă în faptul că ea invadează sfera comparaţiei şi a metaforei (lăsăm cititorului plăcerea depistării lor): Desdemona : Stăpâne, cred că ştii că sunt cinstită. Othello: Ca musca-n hoit, ce se prăseşte-n zbor (IV, 1, p. 232). Sau: Othello: Hai, cucoană, / Ce-n slujbă eşti un fel de sfântul Petru / La poarta iadului (IV, 2, p. 325).

Este semnificativ faptul că dihotomia-antonimică de limbaj nu mai apare, cu rare excepţii, decât în gura Desdemonei sau a Emiliei, auxiliarul soaţei, din punctul de vedere al bărbatului gelos. Adică, ştiind că Desdemona întruchipează realitatea pentru Othello, prin apariţia dihotomiilor-antonimice negative numai pe buzele ei şi ale cameristei sale, autorul colorează realitatea (aşa cum o vede generalul) dihotomic-antonimic. Realitatea i se adresează maurului concomitent cu două chipuri opuse.

Să dăm câteva exemple. Emilia : Dar, doamnă bună, ce-i cu-al meu stăpân? Desdemona : Cu cine? Emilia : Doamnă, cu stăpânul meu? Desdemona : Dar cine ţi-e stăpân? (IV, 2, p. 325). Ori: Desdemona : Iar dacă este vreunul, ierte-l cerul! Emilia : Ierta-l-ar ştreangul, iadul măcina-l-ar! (IV, 2, p. 328). Sau: Emilia : Care femeie nu şi-ar încornora bărbatul ca să-l încoroneze ca pe-un rege? (IV, 3, p. 339) etc.

Noaptea generalului s-a încheiat cu desfiinţarea simbolică a realităţii dihotomice-antonimice, cu uciderea Desdemonei.

Mesajul acestei piese nu se poate restrânge la clasicul triunghi amoros al teatrului bulevardier de mai târziu. Răsfoind critica shakespeareană, vedem că acelaşi G. Wilson-Knight afirmă despre tragedie E lipsită, în general, de un substrat filosofic direct [Poezia din Othello, in: Shakespeare şi opera lui etc., p.131]. Dar tot el, citind versurile Ce greu e ceasul! / Imi pare-acum că vine o eclipsă / De soare şi de lună, uriaşă, / Că globul prins de groază se despică. / (…) De vină-i numai luna (V, 2, p. 359), remarcă, mai departe, cum drama omenească e brusc contrastată şi pusă într-o frapantă şi neaşteptată legătură cu uriaşa maşinărie concretă a universului, văzut ca fiind format din corpuri cereşti individuale soarele şi luna Este greu de presupus ca acestei simple ‘drame domestice’ să i se dea o amploare cosmică de nu ar fi în acelaşi timp purtătoarea unui mesaj filosofic. Însă, nu i se poate pretinde lui Shakespeare de a insera, între replici, fragmente ale unui tratat de filosofie. Mesajul său trebuie căutat în cuvintele existente. şi tocmai asta ne străduim să facem. Întru descifrarea acestui mesaj s-ar cuveni să integrăm cele două sisteme de gândire contrastantă din această piesă în două categorii general umane existând în perioada elisabetanismului, Renaşterea engleză asupra căreia Shakespeare trebuie să fi meditat îndelung.

Arhitectura tragediei folosind structuri dihotomice-antonimice situaţionale e o altă cale, alături de materia dihotomiilor-antonimice de limbaj, care să susţină construcţia impecabilă ce prezintă apariţia unui tip uman nou în peisajul elisabetan purtătorul mesajului gândirii dihotomice-antonimice.

B.P. Haşdeu remarca: Din Shakespeare am luat contrastul dintre sublim şi bufon, dintre plâns şi râs, contrast care ne întâmpină la tot pasul în viaţa zilnică [Răposatul postelnic, Introducere, in: Shakespeare şi opera lui etc. p.465]. Desigur, el observase procedeul antonimelor. Noi vom cita cinci replici în care elementele contrastante constituie două chipuri ale aceleiaşi trăiri: gelozia. Succed leşinului şi anterioarei discuţii dintre Cassio şi Iago, al căror martor ascuns fusese maurul, deci plasate după momentul de criză maximă din evoluţia personajului principal. Othello: Am s-o tai în bucăţele!  Să-mi pună mie coarne! Iago : E urât din par- tea ei! Othello : şi chiar cu ofiţerul meu! Iago : Asta e mai urât! Othello : Fă-mi rost de-otravă, Iago (IV, 1, p. 312).

Da, gelozia poate purta ambele măşti prezente în text: tragicul şi ridicolul.

Piesa, deci, debutează cu anunţarea unei trădări şi astfel se conturază cea mai largă structură dihotomică-antonimică arhitectonică a textului.Brabantio : Nemernică făptură, cine eşti? Iago : Domnul meu, sunt un biet om care a venit să-ţi spună că în clipa asta fata dumitale se joacă de-a dihania cu două spinări (I, 1, p. 191, ultima imagine o vom regăsi, mai departe, în Rabelais).

Pe întreg parcursul tragediei, ‘bietul om’ se va vădi autenticul trădător, iar ‘trădătorul’ denunţat se va dovedi a fi victima sa. Astfel, întreaga piesă e o structură dihotomică-antonimică situaţională. Ea se reduplică, în mic, după cum urmează: Iago îl însoţeşte pe ‘bunul său prieten’, Rodrig, la tatăl Desdemonei. şi ‘bunul său prieten’ va cădea înjunghiat de mâna însăşi a lui Iago

În scena a doua a primului act, Othello este căutat de către două cete, una condusă de Brabantio, cealaltă avându-l în frunte pe Cassio. Fiind noapte, ambele îşi luminează calea cu facle: un mănunchi de torţe – în numele dreptăţii, îl caută pe trădător; un altul – în numele trădării turcilor – pe apărător; deci lumină în numele încrederii şi lumină în numele neîncrederii.

În senat, două chestiuni sunt la ordinea zilei: conflictul Veneţiei cu semiluna şi conflictul lui Brabantio cu Othello. In legătură cu cel dintâi, către Othello se îndreaptă toată nădejdea oraşului, el întruchipând bărbăţia; în privinţa celui de al doilea, Othello este socotit neom.

Structurile dihotomice-antonimice situaţionale se împletesc cu paralelisme simbolice. Actul I vesteşte un război. Actul II începe cu descrierea unei răzvrătiri a elementelor, furtuna. Lealul Cassio, alter ego al maurului, este despărţit de general datorită furtunii. Othello rămâne singur pradă acesteia. Cassio îi seamănă în lealitate, în cinstea şi curajul său. Putem descifra simbolul următor: generalul, rupându-se de lealitatea sa, de caracterul lui integru, de gândirea sa concepând o realitate unitară, Cassio nu se va despărţi niciodată de acestea, astfel rămânând pradă elementelor ostile recte, lui Iago. Othello nu este singurul personaj a cărui gelozie e provocată. şi Bianca e geloasă. Complet altfel. Reacţiile ei constituie unul dintre aspectele structurii dihotomice-antonimice a geloziei, al cărei celălalt aspect îl trăieşte maurul.

Generalul pregăteşte împreună cu Iago uciderea propriei sale integrităţi, în persoana lui Cassio. Crima incompletă pare o repetiţie generală a sacrificării Desdemonei. Faptul că locotenentul nu moare susţine simbolic, ca o şarpantă, capacitatea generalului de a-şi recâştiga, deşi mutilată, personalitatea. Mutilată! Să nu uităm strigătul lui Cassio: Pe veci m-a betegit! (V, 1, p. 342). Un strigăt similar ţâşneşte din pieptul lui Othello: Un pai să-ndrepţi spre pieptul lui Othello / şi dă-napoi (V, 2, p. 371).

Îndată după uciderea Desdemonei se înlănţuieşte o a doua verigă a procesului cunoaşterii. Îmbogăţit, Othello îşi află limitele.

Culoarea lui Othello a fost întotdeauna nodul discordiei pentru critica mondială. Cea mai de seamă trăsătură a piesei este culoarea pielii lui Othello. Este un lucru îndeajuns de evident de la prima vedere, dar majoritatea criticilor s-au ferit să considere culoarea lui Othello drept esenţa piesei din două motive întemeiate: în primul rând, ar fi neistoric să considerăm culoarea, în sensul dat de noi astăzi acestui cuvânt, ca un termen cât de cât semnificativ pentru oamenii din vremea Elisabetei sau a lui Iacob I; în al doilea rând, a afirma că Othello este o piesă despre rase ar însemna să spunem că Henric al V-lea este o piesă despre grăsani [G.M.Matthews, Othello şi demnitatea umană, in: Shakespeare şi opera lui etc., p.152]. Totuşi, autorul din care cităm conchide: Othello nu este o poveste vag temporală despre gelozie, ci un exemplu al iubirii dintre un negru şi o albă , ceea ce constituie o pildă de inconsecvenţă critică!

R. B. Heilman a arătat cât de puternic e subliniat contrastul dintre lumină şi întuneric, atât în imagistica piesei, cât şi în structura sa. Othello este cu mult mai alb decât negru, căci sufletul îi este faţa! Iago va fi cel ce o va mânji pe bălaia Desdemona, făcându-i virtutea neagră ca smoala. “Treaba lui Iago este tocmai confundarea contrariilor.” Atât primul act, cât şi ultimul se joacă în beznă, singura lumină fiind în primul caz torţele, iar în cel de-al doilea, facla funestă a lui Othello, când rosteşte monologul: Sting flacăra şi-i sting şi ei lumina (V, 2, p. 351). ” In vreme ce Iago se străduieşte să aducă întuneric în luminoasa şi fericita viaţă a lui Othello, mai există şi o forţă contrarie care încearcă să aducă lumină în bezna înconjurătoare.” Sensul acestui simbolism apare desigur evident în opoziţia dintre bine şi rău, dar Shakespeare nu porneşte niciodată de la simboluri pe care mai apoi le înzestrează cu înfăţişare omenească; efectul inevitabil al acestei opoziţii, efect neremarcat de Heilman, este sublinierea contrastului dintre rase, dintre Othello şi camarazii săi. In consecinţă, cred că este just să considerăm acest contrast drept cheia înţelegerii piesei, determinantul cel mai însemnat (ceea ce nu înseamnă, fireşte, că întreaga piesă s-ar reduce doar la atât) [idem, p.153].

Reţinem ideea lui G. S. Matthews, cu întreaga ei argumentaţie, anume că diferenţa de culoare dintre Othello şi celelalte personaje şi, am spune mai mult, dintre Othello şi sine însuşi (readucem în prim plan replica Dogelui: Ţi-e ginerele-un negru alb la faţă (I, 3, p. 213), reprezintă esenţa arhitectonică a piesei, piatra de unghi, structura dihotomică-antonimică de bază. Nu ne putem apropria concluzia că tragedia este “un exemplu al iubirii dintre un negru şi o albă” .  A spune că Shakespeare a dat exemple, mai ales cu tematică politică atât de contemporană nouă, este ridicol. Aceasta o facem noi, care ne zbatem de aproape o jumătate de mileniu să îl înţelegem, nu el – creatorul unui univers paralel cu cel în care trăim . Culoarea lui Othello este structura dihotomică-antonimică cea mai simplă pe care o putem găsi în piesă, cea în jurul căreia se înfoliază toate celelalte structuri dihotomice-antonimice. şi aceasta pentru că el, cel negru, se vădeşte în final a fi cel mai alb, iar albii de lasă intuiţi ca negri. Mai mult, Desdemona, întruchiparea realităţii pentru Othello, în viziunea acestuia e cea mai neagră.

În concluzie, aglomerarea copioasă de dihotomii-antonimice negative şi pozitive de limbaj şi de structuri situaţionale din această piesă atrage atenţia oricui asupra posibilităţii unui mecanism de gândire dihotomic-antonimic. Ne întrebăm de ce măiestria shakespeareană a insistat atâta asupra acesteia, de ce a contrastat-o insistent cu gândirea logică uzuală, dacă nu pentru a scoate în relief un mesaj filosofic. Ce legătură ar putea fi între mesaj şi ‘gelozia’ sau ‘încrederea înşelată’ pomenite mai sus? Mesajul piesei folosind drept pretext gelozia, apariţia unei dihotomii-antonimice în fiinţa iubită, subliniază suferinţa implicită oricărui proces de cunoaştere, perceperea realităţii ca dihotomică-antonimică impunându-ţi o totală revizuire a valorilor dobândite până la acest stadiu. Trecerea de la o treptă a cunoaşterii la alta presupune o disciplină necunoscută lui Othello, de aici insuccesul său intelectual. Această disciplină este descrisă tot de acelaşi Iago, maestrul psiholog al tragediei: Trupul nostru este o grădină, iar grădinarul ei e voinţa (I, 3, p, 215).

Lui Othello i-a lipsit voinţa de a cunoaşte până la capăt. Rămânând bine ancorat în sistemul său propriu de gândire, confruntat cu argumentele lui Iago, Othello ar fi persistat a fi înrădăcinat în adevăr, adică cu conştiinţa că nu era înşelat. Adoptând noul sistem de gândire, numai voinţa şi discernământul l-ar fi ajutat să redescopere acest adevăr. A reajuns la el după ce a fost învins.

Vorbeam la începutul capitolului despre faptul că dintr-un anumit unghi de vedere, trăirea şi cunoaşterea se suprapun. Liberul arbitru ne îngăduie să punem accentele pe una sau pe cealaltă. Othello a fost învins în lupta sa pentru cunoaştere, deoarece accentul pus de el era pus pe viaţă, pe trăire.

Tragedia maurului din Veneţia este tragedia omului cu căutătura dreaptă în luptă cu un univers dihotomic-antonimic, tragedia moralei în luptă cu amoralismul, tragedia cunoaşterii unei lumi care îţi prezintă necontenit alt chip, tragedia mutaţiei de la un vechi sistem de gândire la unul nou, tragedia omului care e obligat să opteze pentru cunoaştere, atunci când opţiunea sa anterioară şi definitivă fusese pentru trăire.

Piesa constituie o tragedie a iniţierii.

Tags

Related Posts

Share This

- Simbolizarea unei vieti intregi

CAPITOLUL 10
SIMBOLIZAREA
unei vieţi întregi

Cercetările noastre de până acum ne-au purtat numai prin texte literare, astfel încât, pe bună dreptate, cititorul s-ar putea întreba în ce măsură cele descrise de noi nu sunt decât o scornire a minţilor mereu efervescente ale creatorilor, interesante pentru estetică sau teoria literară, nedepăşind în nici un caz, însă, nivelul strict limitat al acestora 1 .

De aceea ne propunem să analizăm trei cazuri reale, pentru a demonstra aplicabilitatea teoriei noastre în viaţa de zi de zi şi nelimitarea terenului posibilelor investigaţii.

De trei ani bătrâna Maria zace în pat, imobilizată de un accident ale cărui repercusiuni sunt greu vindecabile la cei peste 80 ani ai săi. Natura nu o mai ajută să-şi refacă ţesuturile decât cu zgârcenie. Poziţia trupului culcat pe spate, lipsa de mişcare, stressul provocat de boală şi de vârstă, aduc după ele o serie întreagă de tulburări care, finalmente, o împing către starea de inconştienţă premergându-i sfârşitul. În toate această lungă perioadă de aproximativ 1.000 zile şi nopţi chinuite a fost îngrijită de către fiica sa care i s-a devotat cu curaj şi abnegaţie. şi, iată, soseşte clipa ultimelor cuvinte.

– Unde este mama mea?, întreabă, abia auzit, muribunda.

- Sunt aici, mamă; sunt fata ta, Ileana , îi răspunde fiica ei, îngrijorată de a nu fi recunoscută, ca şi datorită confuziei făcute de bătrână; socoteşte că cea din urmă va fi avut un vis rău.

- Fata mea e mama mea, oftează cealaltă, mai mult dusă decât vie.

Această replică reprezintă un exemplu desăvârşit de structură dihotomică-antonimică de limbaj, în care subiectul constituie polul opus, din punct de vedere semantic, al numelui predicativ, adică al explicaţiei lui, al echivalentului său. Avem în faţă o egalitate imposibilă, logic vorbind. Totuşi, această egalitate sintetizează o viaţă. Se cuvine adăugat, pentru luminarea afirmaţiei din urmă, că Maria, la douăzeci de ani, fusese văduvă cu copil şi singură în ţară străină. Astfel şi-a crescut fiica. A măritat-o de timpuriu şi s-a mutat la ea, continuând să-i poarte grija. Relaţia dintre ele, însă, a căpătat o nouă orientare, opusă precedentei. Ponderea autorităţii, treptat, a trecut de partea Ilenei, după cum este firesc în dinamica relaţiilor familiale. Atragem atenţia, totuşi, că autoritatea caracterizează părintele. Deci, mama şi fiica începuseră a trăi o structură dihotomică-antonimică situaţională. Indelungata boală de pe urmă atrage după sine, alături de vechea autoritate de care se prevala poate cam excesiv fiica, şi îngrijirea săvârşită invers decât o impune instinctul matern. Deci, cuvintele fata mea e mama mea sintetizează efectiv o experienţă durând de la măritişul fetei şi până în această clipă, comunică o experienţă singulară, într-o formă imposibilă din perspectiva logicii, dar perfect acceptabilă ca modelaj după tiparul mecanismului dihotomic-antonimic al gândirii.

Un al doilea caz, mult mai complex, ne este oferit de documentele unor cercetări efectuate de psihiatrul eminent şi strălucitul orientalist dr. Constantin Daniel, care a avut bunăvoinţa să ni le pună la dispoziţie şi să ne verifice interpretarea, pentru care îi mulţumim. Este vorba despre o adaptare a testului ‘Minnesota’, la ale cărei întrebări au răspuns câteva sute de femei.

Am ales cazul unui subiect care a avut experienţa unei căsnicii lungi, pe cât se pare bună. O vom numi Elisabeta. În momentul răspunsului este de mult timp pensionară. Afirmă în repetate rânduri că este bătrână şi pomeneşte un accident, rămas nelămurit, suferit anterior. Deoarece răspunsurile sale cu privire la relaţiile maritale sunt adesea contradictorii, gândirea dihotomică-antonimică poate fi deosebit de clar urmărită în evoluţia ei.

- Vă este frică de bărbaţi? (întrebarea nr. 11)

Elisabeta reprezintă unicul subiect care răspunde categoric, cu o puternică implicaţie afectivă:

- Scârbă, în general, dacă nu îi cunosc.

Este semnificativă reticenţa generalizării. Ea însăşi pare a fi o structură dihotomică-antonimică implicită, presupunând, parcă, o continuare de tipul ‘dar dacă îi cunosc, dimpotrivă’. Însă nu e bine să anticipăm.

La o întrebare privind anumite aspecte intime a celor simţite în cursul relaţiilor erotice (nr. 38), ea supralicitează atitudinea afirmată, singularizându-se net printre ceilalţi subiecţi (vezi şi nr. 41).

Pe de altă parte avem în faţă următoarele întrebări şi răspunsuri (cele din urmă au fost date prin mijlocirea unor cifre codate; suntem datori să le traducem în cuvinte).

- V-aţi îndrăgostit vreodată?

- De foarte multe ori.

Întrebată dacă este preocupată de erotism, confirmă (nr. 37). La fel când trebuie să ateste tulburări dacă este frustată de el (nr. 30).

- Aveţi vise erotice? (nr. 42)

- Foarte des.

- Vă îndrăgostiţi uşor?

- Da.

- V-a plăcut alt bărbat decât soţul dvs.? (nr. 74)

- Mulţi.

Din aceste noi răspunsuri se deduce că preocuparea erotică a Elisabetei este mult mai intensă decât a altor paciente anchetate; în orice caz, ea este suficient de firească pentru a ne mira răspunsurile negativiste anterioare. Noile răspunsuri reprezintă aspectul opus trăirilor denunţate mai sus.

Urmează o explicaţie mai amplă şi mult mai subtilă, deschizând perspective şi mai adânci de analiză.

- Controlaţi dacă aţi închis uşa seara şi ziua? (nr. 79)

- Din contra, las tot deschis şi aştept mereu pe cineva ce nu vine… Sper…

Atragem atenţia că semnele de punctuaţie au fost introduse de noi, pentru a specifica sensul unui şir de vorbe zbucnite dintr-o suflare, lipsite de legătură logică strânsă, izvorâte dintr-un impuls neîngăduind riposta. Drama aşteptării este în întregime cuprinsă în această frază. Motiv de roman. Bovarismul unei vârste necruţătoare, abia smuls din tenebre de către pâlpâirea evanescentă a nădejdii persistând în acel ungher al sufletului, numit altădată ‘tinereţe’…

- Aveţi stări de visare, de închipuire, ziua? (nr. 98)

Răspunsul indică superlativul.

- Vă simţiţi plictisită? (nr. 106)

Acelaşi superlativ absolut.

- Vă zvârcoliţi în somn? (nr. 30)

- Mult.

Aşteptarea bătrânei Elisabeta capătă un gust al zădărniciei. Reflecţia propriei imagini în oglinda conştiinţei este deplorabilă.

- Proastă, laşă, urâtă şi dezagreabilă, şi fraieră, naivă, încrezătoare, maniacă, se caracterizează singură (nr. 110). Să urmărim folosirea conjuncţiei care, repetată, aduce cu sine o încărcătură de mare subiectivism, aproape copilăresc.

Insă, dintre toate defectele enumerate, cel preponderent în erotism o apasă cel mai mult:

- Dacă nu aţi fi cine sunteţi, cine aţi vrea să fiţi?

- Aş fi vrut să fiu o femeie sănătoasă şi mai puţin urâtă (nr. 130).

De notat brusca cedare în declaraţie. Deci, urâţenia sa fizică nu este atât de barbară, ‘dezagrabilă’, căci dacă ar fi mai puţin urâtă şi-ar socoti imaginea mulţumitoare.

Ce speră această femeie având o atât de proastă opinie despre sine însăşi şi care, împinsă de cea din urmă, a deschis uşa cabinetului de psihiatrie?

- Ce vă lipseşte ca să fiţi fericită acum? (nr. 136)

- Un suflet apropiat.

La fel:

- Care este plăcerea dv. cea mai mare în viaţă? (nr. 153)

- Să fiu sănătoasă şi să am un suflet să mă înţeleagă, aproape de mine.

Răspuns profund uman.

Deşi în numeroase rânduri declară că unicul său prieten bun şi adevărat îi este soţul, actualmente locuind cu copiii din altă căsnicie, simţămintele pe care le are faţă de acest soţ sunt mila pentru bătrâneţile sale şi starea proastă a sănătăţii lui. Dar, e limpede că nu la acest ‘prieten’ (soţul) o duce gândul când vorbeşte despre nevoia ei de a avea în preajmă ‘un suflet’ care să o înţeleagă.

Dealtfel, ea însăşi pare ostenită, copleşită de povara anilor, rosteşte răspicat că e bătrână şi că nu mai doreşte relaţii sexuale (întrebare din fişa socială). Imediat urmează, totuşi, o nouă deschidere către abisuri, celălalt aspect al structurii dihotomice-antonimice anunţată de răspunsul acesta, incomplet, şi pe care îl completăm acum: mă gândesc numai (ca şi când gândul ar putea fi vreodată despărţit de dorinţă!). Apoi, grav, întrebată ce-i lipseşte din punct de vedere erotic, şopteşte monosilabic:

- Tot.

Pe neaşteptate, această femeie vârstnică, nemaidorindu-şi intimitatea cu un bărbat, căreia îi este ‘scârbă’ de sexul opus, având nevoie de înţelegere şi de căldură (termeni ambigui), face o declaraţie lucidă, clar antitetică:

- Cum aţi vrea să fie soţul dumneavoastră? (nr. 138)

- Aş fi vrut să fie bun, frumos şi bogat şi mai tânăr.

Ce nobil sună acest condiţional trecut incluzând visurile de altădată într-o sferă a intangibilităţii iarăşi deschise către aventură de subjonctivul ce-i urmează!

Deşi o întrebare din fişa socială, referitoare la soţ, este formulată în sensul unei schimbări posibile a caracterului acestuia, răspunsul ne îndreaptă categoric către o altă persoană decât soţul, vădind mult spirit realist în autoanaliză:

- Aţi dori să se schimbe soţul şi în ce sens?

- Aş dori un soţ adevărat, apropiat sufleteşte şi fizic, mai tânăr, dar cu suflet bun (!)

Am păstrat discutarea întrebării şi răspunsului nr. 125 pentru final. Mult mai puţin spectaculoase, ele luminează comportamentul dihotomic-antonimic al subiectului în domeniul care îl interesează cel mai mult, unde, într-o formulă lapidară este exprimată travestirea pătimaşă în straiele gândirii urmărite. Elisabeta este întrebată ce simte, din punct de vedere erotic, în preajma sau la gândul unui bărbat.

- Vorbesc şi mă agit mult.

E demn de luat în seamă faptul că această femeie pricepându-se să-şi analizee trăirile cu meşteşug, oricât de paradoxale ar fi ele, de data aceasta nu mai răspunde la întrebare. Cea din urmă se referă la trăire (senzaţie, sentiment, impuls). Răspunsul discută o reacţie şi, pe deasupra, o reacţie de simulare.

Cazul Elisabetei ne îndeamnă să cităm, în completare, o încercare de schiţă, ce ne-a rămas inedită, redactată ca urmare a unei comunicări făcute nouă de către nepoata (devenită personaj în lucrare) privitor la o păţanie a mătuşii sale, înrudită, într-altă tonalitate, cu precedenta trăire. Trăirea dihotomică-antonimică şi simularea sunt la fel de evidente ca şi în cele precedente (doar că aici este vorba despre o realizare a aspiraţiilor expuse).

O HOŢIE CE S-AR PUTEA REPETA

Doamna Ulpia avea vârsta dreptei socotinţe şi îşi împodobea cu ea, fără căutare, fiece petic de carne de zărit. Ceea ce vrea să spună că se legăna între optzeci şi câţiva alţi ani. Dacă aceste destul de numeroase decenii nu izbutea să le ascundă o datora cu osebire lipsei sale de aplecare pentru atari scliviseli femeieşti ce o plictiseau, deoarece ele, socotea dumneai, erau acelea care scoteau în faţă bătrâneţea, iar nu scurgerea anilor în sine.“Că trec primăverile peste trupul unei femei (şi mai târziu iernile)”, avea obiceiul să îndruge, “e lucru răscunoscut. Că te zbaţi s-o ascunzi nu este numai împotriva firii, dar e şi deşuchiat. Asta te băbeşte, pentru că-ţi dă griji care-şi lasă urma pe chip, te pocesc, te zbârcesc”. Iar numai de creţuri nu se putea plânge dânsa, nu: avea obrajii ca un fund de lighean nou-nouţ şi întinsă ca emailul lui îi era pielea pe întregul trup. “Odihna, dragă Norico”, îşi dăscălea doamna Ulpia nepoata, “odihna! Niciodată să nu uiţi de repaos , ţuşcă scumpă, folosea câte un neologism, pentru accentuare ; el e mama frumuseţii! Femeia să-nveţe să-şi dea cât mai puţină silinţă. Acesta este izvorul apei vii şi al tinereţii făr’de bătrâneţe!”. Într-adevăr, mătuşa celei în urmă numite, era o bătrână frumoasă . Se vedea că era bătrână şi te încânta cât de neaşteptat ştia s-o arate şi cu câtă plăcere îşi purta povara “unui veac din care nu-mi lipseşte decât adolescenţa”, cum glumea dumneaei fără a greşi.

Fiica sorei sale, în schimb, era ca zăbăucă. Pentru ea nu exista nimic uşor pe pământ. Nu găsea şi ea o treabă să nu-i răpească somnul. Nimic nu-i intra în plac, nici măcar pe jumătate. Se prea poate să nu fi fost vinovată prea tare pentru simţământul că ducea o viaţă grea. Tânără, i-a revenit să preia jumătate din poverile mamei sale, hărăzită de Dumnezeu cu soţ beteag şi ţeapăn în scaunul cu rotile, ca şi pe acelea zămislite de sărăcia adusă după sine de lipsa lui de zbatere, că numai două lefuri, a ei şi a fiicei sale, intrau într-o casă cu mulţi vârstnici sărăntoci şi unde se mai număra şi o soră a Noricăi, de un egoism strigător la cer, căreia nu i-a păsat nicicând decât de ale râsului şi ale dichisitului, izbutite şi acestea tot din banii celor două furnici harnice şi fără spor.

Norica venea zilnic s-o hrănească de prânz pe tuşa Ulpia şi să-i pregătească în răcitor cina, ca şi micul dejun pentru ziua următoare. Că ploua sau era senin, o găsea tolănită în pat. Din această stare tăifăsuia venerabila doamnă cu nepoata sa un ceas în cap. şi-n aceeaşi aşezare o părăsea tânăra până a doua zi. Coana Ulpia nu se dădea jos să-i deschidă, deoarece se temea de oboseală. Nici n-o lăsa să încuie, când pleca, fiindcă-i era frică să nu fie nevoită, de un incendiu ivit din senin, să iasă grabnic şi să se trezească împiedicată, datorită cheii pe care se putea să nu ştie la grabă mare unde s-ar fi găsit (dealtfel nu era deloc sigură că mai avea vreo cheie).

Cum încăperea odihnei sale neîntrerupte se afla sub acoperiş – fără nici o sfială putem mărturisi că era înghesuită în podul unui bloc vechi, rânced şi şubred -, un pod supraîncălzit verile, tanti Ulpia se lăfăia în aşternutul pe care Norica se străduia să-l ţină mereu curat, schimbându-l la trei zile, după cum îi ceruse îndrăgita ei rudă, doamna Ulpia se lăfăia, spuneam, în anotimpul torid în …pielea goală! Situaţia nu-i dăuna în nici un fel în ochii lumii, pentru că nimeni n-o căuta cât era ziulica de lungă, în afară de prea iubita sa nepoată, după cum am încunoştinţat cititorul, şi de speakerii postului de radiodifuziune, aceştia pe calea undelor, pe care se distra să-i apostrofeze destul de vulgar şi ale căror comentarii le contrazicea cu tot soiul de argumente de bun simţ. Cât privea ţinuta sa, dezvolta o întreagă teorie în apărarea acesteia şi i-o împărtăşea cu dărnicie şi Noricăi:“Trupul se cade să respire. Nu-i bine să-l acoperi cu tot felul de prostii! Slobozeşte-l în starea lui edenică măcar aici, pe pământ, că Dincolonu ştim ce ne aşteaptă. Dar de pomană te-nvăţ eu…”, ofta dumneaei, după ce arunca o privire cercetătoare asupra nepoatei sale cu fruntea mai tot timpul chinuită de încruntări, “…niciodată n-o să-mi dai ascultare, să trăieşti şi tu sănătos!… Cât e soarele sus roboteşti, îţi cauţi de lucru, te fâţâi de ici-colo fără rost şi mai spui că eşti tânără. şi nu laşi niciodată trupul slobod de cârpe! Apoi eu, la vârsta ta… Că veni vorba, câţi ani mai ai?”. Nu vom duce nesăbuinţa până acolo încât să dăm în vileag vârsta Noricăi, deşi ar merita aceasta pentru a o deştepta din nepăsarea sa în privinţa scurgerii timpului fără roade într-ale căsniciei, că de pomană i se trece an după an şi nu pricepe cu câtă obrăznicie năvălesc vârsta medie, cea de a treia şi câte or mai fi, asupra făpturii sale puţintele şi aşa neînzestrată de Dumnezeu decât cu amărăciuni.

Într-o bună dimineaţă, când Norica sosi cu sufertaşul încărcat cu iahnie, mâncarea cea mai îndrăgită de doamna Ulpia, o găsi pe cea din urmă într-o stare de nevricale vesele, cum n-o mai văzuse.

- Închipuie-ţi, ţuşcă dragă, ce mi s-a-ntâmplat! A năvălit un hoţ să mă prade! Pe tine te-a jefuit careva până acum?

În tonul său, nepoata citi, cu oarecare mirare, o urmă de mândrie, de ca şi cum ar fi fost de la sine înţeles ca numai pe coana Ulpia s-o fi ales tâlharul pentru acel atac reprobabil.

Răspunse tot dumneaei, deoarece nepoatei îi pierise graiul:

- Probabil că nu. Dacă o păţeai, aveai şi tu alt curaj în viaţă! Nu. Mă uit bine la tine: nu eşti omul să dea peste el o pleasnă ca asta…

- Nu prea. Slavă Domnului!, exclamă fericită Norica cea fără noroc la furi. Asta mi-ar mai lipsi!

- Păi, să ştii că-ţi lipseşte! Te-ai mai trezi şi tu din amorţeala fără sare, nici piper în care vegetezi.

Când a auzit-o vestindu-i nenorocirea, inima tinerei a-nceput să bată ca un ciocan: “Biata tuşă Ulpia! La vârsta dumneaei să aibă asemenea emoţii!… Puteam s-o găsesc rece!” Curând, însă, se linişti: umorul celeilalte era de netulburat. Nimic n-o putea scoate dintr-ale sale: rămânea, până şi-n faţa celor mai mari lovituri ale sorţii, surâzătoare şi stăpână pe sine ca o regină.

- Nu mă-ntrebi cum a fost?

- Ba da…

- Află că a fost minunat! Nu mă mai aşteptam eu la anii mei la… Stai să vezi! Eram întinsă, cum mă ştii, şi tocmai mă minunam cât de proşti sunt meteorologii, că niciodată nu aduc o veste mai palpitantă, cum ar fi un uragan să şteargă Bucureştii de pe faţa pământului – că dacă oi muri eu, cui mai folosesc ?! – sau un viscol în plină vară – total lipsiţi de imaginaţie şi originalitate! -, când bag seama, într-o doară, că se înclină uşurel clanţa. Până să mă frec la ochi, se porneşte uşa a se crăpa milimetru de milimetru. Am cam îngheţat. Mi-am zis c-o fi venit vrun strigoi; altcineva cine să mă caute?

- Putea fi proprietăreasa.

- Nu mă suferă. Nici eu pe ea. Şi dac-ar îndrăzni să intre, aş face-o albie de porci!

- Putea fi…, dar Norica îşi dădu seama că altcineva nu putea fi: pe mătuşa ei n-o căutase nimeni de când cu bomba de la Hiroşima. “Doar Pompele Funebre de la colţul străzii, dacă au cumva o listă cu vecinii, ce să cuprindă şi o rubrică a vârstei lor şi s-au gândit să mai verifice starea în care se află…”. Îşi ascunse această cugetare cu mare băgare de seamă.

- Pricepi că doar o fantomă ar fi putut intra la mine? Aşa că am strâns tare din dinţi, să nu-şi dea seama că-mi clămpăne plăcile. Şi am aşteptat. Recunosc că, deşi mi-era frică, eram şi tare curioasă. Iar curiozitatea mi-a fost răsplătită. Doamne, Norico, ţuşcă scumpă, tare-s frumoşi băieţii!

“Vai de mine, s-a scrântit, săraca, de frică… Ce legătură are una cu alta? Asta, da, nenorocire! Să fiu datoare s-aduc şi doctorul acum…”

- Care băieţi, mătuşă?, adăugă ea cu glas tare, să se dumirească asupra cât din maşinăria minţii i se stricase aproape centenarei.

- Cum ‘care’?! Băieţii ca ăla de a fost pe la mine!

- Ce băiat a fost pe aici?

- Haiducul! Despre ce vorbesc?!

- Păi, încă nu mi-ai spus nimic de el. Era tânăr?

- Mai tânăr ca un soldat în termen!

Soldaţii în termen constituiseră quinta regală a conversaţiilor ei din urmă cu patruzeci de ani. “Iată că revine la acest subiect demult uitat. Ce curios!”

- Şi pe cine căuta?

- Pe mine! Cum ‘pe cine’?! Pe mătuşa ta, pe DOAMNA ULPIA în persoană! 

Noricăi i se păreau toate de necrezut. Uita cât era de primejdios ceea ce-i povestea pe bucăţele sora mamei sale şi, în loc s-o grăbească să ajungă mai curând la miez, se lăsa sedusă de logica ilogică a bătrânei şi se pomenea şi ea punând întrebări stupide. Se mustră în sinea sa pentru cât de proastă se arăta şi se repezi să îndrepte lucrurile:

- Te-a brutalizat? Era înarmat?

- Şi cu ce armă…, lăsă doamna tolănită în faţa sa să i se piardă răspunsul în ceaţa unui surâs ameţit şi ameţitor. Iar de brutalizat, de ce s-o facă? M-am opus eu? Dimpotrivă.

- Cum ‘dimpotrivă’?

- Absolut! O şmecherie veche de-a mea: când sunt atacată, mă las pe spate. Am învăţat-o de la căţei. N-ai văzut ce fac când se apleacă un necunoscut spre ei şi-i atinge cu palma? Ţuşt! cu burta-n sus şi ridicarea picioarelor! Eventual dau drumul şi la pipi.

- Ah! Asta ai învăţat de la ei…, rosti cam buimăcită cealaltă, aşteptând totuşi o lămurire mai de Doamne ajută.

- N-a fost nevoie să mă trântesc cu burta-n sus, că stăteam lungită cum mă vezi.

- Tot aşa, fără …cămaşă?…, îi inspectă ea corpul ajuns spânatic.

- M-ai găsit vreodată cu ea pe mine? Nici nu ştiu dacă mai am. Pauză. Crezi că mai am? Ar trebui să ieşim într-o zi, să dăm o raită prin magazine, să văd dacă găsesc una şic, cu imprimeu cu floricele de nu-mă-uita, mici, mici şi albăstruţe…

- Şi el?, o întrerupse Norica, tot cu gândul la intrus.

- Care ‘el’?, căzu din lună doamna Ulpia, uluită de cât se ramolise nepoata sa, “că scoate vrute şi nevrute din gură…!”

- Tânărul care a năvălit peste dumneata…

- Ah!, îţi spuneam că n-a fost nevoie să mă trântesc cu burta-n sus; iar de ridicat picioarele, mi-e ceva mai greu la anii mei. Însă a înţeles sensul, deşi n-am rostit nici un cuvinţel! Mă crezi?

- Care ‘sens’?

- Sensul acordat de căţei trântirii pe spate: ‘Mă predau!’ vor ei să zică, doar că nu pot vorbi ca noi. Dacă m-aş fi aflat în altă poziţie, aş fi ridicat mâinile-n sus, ceea ce dobândeşte acelaşi înţeles, când te somează poliţia. Dar e foarte greu aici în pat să-ţi ridici braţele. Mă crezi, dragă Norico?

- Da, e foarte greu aici în pat, nu voi s-o înverşuneze nepoata sa.

- Dacă n-am fost în stare să ridic nici picioarele, ce m-am gândit? “Hai să le desfac”, mi-am şoptit. “O să mă-nţeleagă el, că dacă-i hoţ nu poate fi  prostovan.”

- Şi?

- Nu era prost.

- Şi?

- După ce mi-a dovedit că m-a-nţeles, la urmă a plecat.

- Ce ţi-a luat?

- Ce să-mi ia?

- Păi, nu ziceai că era hoţ? Hoţul ia.

- A luat ce i-a trebuit şi a plecat.

- Asta te-ntrebam: ce-ţi lipseşte? Ceva de valoare?

- Da, răspunse grav coana Ulpia; apoi făcu o pauză îndelungată, îşi modifică trăsăturile astfel încât să aibă toată greutatea cuvenită ceea ce urma să rostească şi apăsă pe cele trei silabe: - O-noa-rea! , rămase cu gura căscată.

- Vai de mine, mătuşă! Cum să păţeşti una ca asta la vârsta dumitale?! Nu mai merge! Mă duc direct la lăcătuş, să mai pună un rând de broaşte la uşă. De-acolo, la poliţie! Şi să nu te prind că nu te-ncui de acum înainte!

- Lăcătuş?! Poliţie?! Să mă-ncui?! Ai înnebunit?! Şi dacă mai vine să mă …fure?, mustăci un zâmbet şugubăţ, cum ştia ea să surâdă de-i ierta Norica toate ciudăţeniile. - Hai?!]

Al treilea caz ne convoacă în faţa unei celebre instanţe judecătoreşti care a ţinut în alertă inimile a milioane de oameni, între 23 iulie şi 16 august 1945; ea l-a judecat pe mareşalul Pétain, fostul şef al statului francez. Jean Pierre-Bloch, jurat parlamentar al acelui tribunal, publică O MĂRTURIE ASUPRA PROCESULUI MAREŞALULUI PÉTAIN [Jean Pierre Bloch, Un témoignage sur le procès du maréchal Pétain, in: Le Monde, 23-24 Mai 1975, no.9744, p.21]. Autorul descrie ultima şedinţă, aceea a condamnării.

La orele 21, juraţii se retrag să delibereze.

Dezbaterea începe pe dată. E un fel de aşteptare şi de dor, apăsătoare. Deodată, în Palatul Justiţiei, galeriile, coridoarele şi sălile sunt obscure, închise şi mute, exceptând, în fund, sala unde ne aflăm, împodobită cu toate portretele preşedinţilor, care par să vegheze asupra deliberărilor noastre.

Cu draperiile trase cu băgare de seamă, Palatul Justiţiei a murit pentru viaţa care mişuna în timpul celor douăzeci şi două de audienţe interminabile. De fiecare parte a sălii noastre, gărzi mobile. Am întrerupt orice contact cu lumea exterioară. Am lăsat în prag ura noastră, a fiecăruia, pizma, nădejdea. Avem impresia, pe neaşteptate, că suntem singuri cu conştiinţa noastră şi, de asemeni, cu cinci ani din istoria Franţei care defilează brusc prin faţa ochilor noştri cu mişcarea rapidă a unui film de actualităţi.

Acestei atmosfere de apăsătoare şi demnă tensiune au fost supuşi bărbaţii care aveau să judece trădarea Republicii Franceze de către Preşedintele ei colaboraţionist.

La cererea lui Pierre-Bloch se trece la un prim vot pentru stabilirea pedepsei cu moartea sau a muncii silnice pe viaţă. Optsprezece buletine împotriva a opt aleg moartea.

Totuşi cei opt continuă să explice, să apere, să pledeze, refuzând ideea pedepsei capitale. Delattre insistă, cu sinceritate, cu dăruire, cu har, să explice. În sfârşit, descrie ceea ce ar fi, în fapt, execuţia acestui moşneag. Este incontestabil că argumentarea lui şi-a atins ţelul. Simt cum slăbesc oamenii care votaseă adineaori pentru moarte.

René Bénard îşi aproprie argumentele lui Delattre.

Şi astfel ajungem la cazul nostru, al crizei dihotomice antonimice.

Lévy-Alphandéry, care este un bătrân de nouăzeci de ani, îşi descrie criza de conştinţă, el care este evreu.

Nu drama alegerii între moarte şi munca silnică pe o viaţă care s-ar fi putut să nu mai dureze decât câteva zile contează, ci drama hotărârii lui Lévy-Alphandéry asupra autenticei sale personalităţi. Într-o frază, un nou roman.

Din moment ce se afla printre juraţi, avusese, de bună seamă, o intensă şi vrednică de preţuire activitate antifascistă; mai mult, era una dintre victimile unui neam sângerat până la os de ideologia reprezentată de către fostul Mareşal. Iată suficiente argumente pentru a fi necruţător. Pe de altă parte, evreul şi luptătorul Lévy-Alphandéry era, el însuşi, un bătrân. Dacă în prima sa ipostază judeca moartea drept o plată meritată, în a doua – o socotea o povară prea grea pentru cineva care în ultimul sfert de viaţă trăise numai în umbra ei. Omul în vârstă din sine călca în trăirile celuilalt gârbovit, ca la sine acasă, şi actualiza viitorul, aidoma lui Montaigne. Se afla în situaţia frunzei de tei agăţată de peţiol şi pe care bătaia vântului o apleacă într-o parte, în timp ce firea ei o trage înapoi. Juratul nu putea alege.

Tags

Related Posts

Share This