Arhiva foto

 HORIA NIŢULESCU 24 decembrie 1969 Foto 1: (de la stânga la dreapta) Sărbătorirea lui Nichifor Crainic, la 80 de ani, la restaurantul Bucur – poză de grup. (jos: Nichifor Crainic, Părintele Staniloaie; Horia Niţulescu este pe rândul de sus, al patrulea din dreapta). Foto 2: detaliu al...

HORIA NITULESCU R...

Prin spiritualitatea ortodoxă noi înţelegem întreg adevărul divin revelat în persoana Mântuitorului Iisus Hristos şi crescut organic, sub privegherea Duhului Sfânt, în viaţa istorică a Bisericii. Dogmele nu epuizează toată viaţa sufletească a creştinismului. Ardorile creştine şi-au găsit...

HORIA NITULESCU R...

Art. care deschide revista lunară “DACIA REDIVIVA” Anul I, Nr. 1, aprilie 1941 Când te copleşeşte sentimentul tulburător şi adânc, că ceea ce se întâmplă în jurul tău nu-ţi mai aparţine, că nu mai poţi interveni liber în dansul orelor, în relaţiile obscure ale lucrurilor şi în...

HORIA NITULESCU R...

Art. din revista “Mesterul Manole”, anul I, nr. 5-6, iulie-aug. 1939, în grupajul  – Eminescu văzut de “Meşterul Manole“ Nu ştiu când l-am cunoscut pe Mihai Eminescu. La vârsta noastră, când n-avem în urmă un prea lung parcurs de reminiscenţe şi de evocări,...

Un poet uitat: Horia...

Între creatorii de poezie ai generaţiei sale, Horia Niţulescu (1914- 1982)  este de menţionat printre primii. Pot fi mulţi (critici literari chiar) cei care azi, neauzind şi neştiind nimic de acest nume, să suspecteze veracitatea acestui anunţ, dar valoarea poetică a poeziei lui e în afară de...