INSEMNARI PE “...

MIHAI RĂDULESCU Însemnări pe “Calendarul meu” de Radu Gyr – povestiri – cu o precuvântare de MIRCEA NICOLAU Fundaţia “Profesor George Manu” – Bucureşti, 2003 Culegerea, corectura, tehnoredactarea autorului EVOCAREA UNOR EVOCAŢI Dintotdeauna evocările...

- Un trecut prezent

Într-un preambul pe care-l făcusem cândva cărţii lui Mihai Rădulescu, intitulată lapidar şi exhaustiv: “HRANDT”, avansam ca trăsătură fundamentală a personalităţii autorului – timiditatea. Felul de a trata plastica artistului şi manifestările lui ca om mă făcea să cred că...

- Insemnari

ÎNSEMNĂRI PE “CALENDARUL MEU” de RADU GYR O experienţă literară mai puţin obişnuită, din trecutul meu apropiat, mi-a oferit suficiente bucurii pentru a mă simţi incitat să o repet. Adunându-mi într-o cărţulie eseurile privitoare la creaţia lui Mircea Eliade, am avut norocul ca un...

- Ion Dongorozi

Cel dintâi nume din “Calendarul meu” reprezentând pe careva întâlnit şi de subsemnatul în copilărie aparţine scriitorului Ion Dongorozi. Astăzi este uitat, datorită unei pauze culturale nedorite, neaşteptate, profund dăunătoare neamului nostru, dar peste al cărei fapt nu putem...

- T. Paunescu Ulmu

Pincică! Sărmanul Pincică, s-ajungă şi el legionar! Aşa-l botezasem noi, elevii cei răi de la Matei Basarab, pe dragul profesor de limba română, T. Păunescu-Ulmu: “Pincică”! Această poreclă căzuse asupră-i, deoarece asupră-i se năpustise sarcina dezonorantă de a familiariza...