POVESTIRI DIN VIATA ...

PĂRINTELE NICODIM MĂNDIŢĂ ŞI LUMINA CĂRŢII “Lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o” (IOAN, I, 5) Prin reeditarea cărţii de faţă, venerabilul autor îşi propune şi reuşeşte o lucrare cu adevărat parenetică şi îndemnătoare pentru orice creştin. Aceasta pentru că,...

PUSTILE AMERICANE

COMEDIE (uf, ce comedie!) În două acte PERSONAJELE (în ordinea apariţiei în scenă) BEAUMARCHAIS VERGENNES, ministru al lui Ludovic al XVI-lea MAUREPAS, ministru al lui Ludovic al XVI-lea Ambii se arată binevoitori lui BEAUMARCHAIS, dar, mai presus de toate, rămân diplomaţi înnăscuţi, semănând...

1. Singuratatea Anic...

MÂNTUIREA PRIN SCRIS de Dan Verona O mulţime tăcută bătând pulberea Răsăritului, îndulcind asprimea vremurilor cu suspinul rugăciunilor ei, înaintând spre Sfânta Spovedanie cu teamă şi cu nădejde, încercând să lase în urmă gândurile răutăţii: căci în curând se va afla în faţa Duhovnicului...

- Actul I

(În mijlocul scenei, un scaun, cu speteaza către rampă. Pe el şade Beaumarchais. Capul lui va pivota pe gât când către un vorbitor, când către celălalt, dar niciodată mai mult decât în semiprofil. În picioare, la dreapta şi la stânga sa, dar mai departe de rampă, Vergennes şi Maurepas. Toţi...

2. Calea cartii

HARISMA “LITURGHIEI CUVÂNTULUI” În prefaţa cărţii cu mireasmă filocalică: “ÎNVĂŢĂTURA PE SCURT A PĂRINTELUI NICODIM MĂNDIŢĂ”, avându-l ca autor pe Dl. prof. Mihai Rădulescu, spuneam că “Sensul adevăratei paternităţi duhovniceşti e mai degrabă acela de a da...