DE VIU ARS PE RUG DO...

MOTTO: Nimeni nu poate mai mult decât ştie şi nimeni nu ştie mai mult decât poate Robert Schumann

INCLESTARE

INCLESTARE (1) Lucia Pătraş se afla pe o pistă de schi, mai sus de Sinaia. Urcase aici pentru a asista la un concurs de amatori, deşi nu înţelegea nimic din performanţe sau greşeli. Printre umerii masivi proptiţi ţeapăn în faţa ei, zărea timp de o clipă zburând câte unul dintre concurenţi cu...